Inhoud caddie

Kan men nog steeds met vrienden een ronde spelen die meetelt voor de handicap?

Zodra het WHS op 1 maart 2021 in werking treedt, kan men - net als vroeger - met vrienden een qualifying ronde spelen. Die qualifying ronde zal meetellen voor je WHS-handicap. Alle spelers (ook uit de EGA-handicapcategorie 1 met 4,4 en lager) mogen na 2020 qualifying ronden met vrienden spelen, ook ronden van negen en meer holes. Ook kan iedereen na de invoering van het WHS meedoen aan qualifying wedstrijden over negen of meer holes en meestrijden om de prijzen.

Net als in het EGA-tijdperk zal een speler voor aanvang van een ronde moeten bepalen van welke kleur tees hij/zij gaat spelen. In de handicapslagentabellen kan de speler zien hoeveel slagen hij/zij vanaf deze kleur tees krijgt met zijn/haar WHS-handicap (of in het geval van heel goede spelers: hoeveel slagen men moet geven). Op de scorekaart en in apps zoals de app GOLF.NL zien spelers op welke holes ze slagen krijgen.

Lees ook de FAQ Krijgen we nieuwe handicapslagentabellen?

Een golfer moet een qualifying "kaart" (een qualifying ronde) van te voren online registreren of op de eerste tee laten weten dat hij/zij een qualifying ronde gaat spelen. Hierbij moet een speler ook aangeven hoeveel holes hij/zij wil gaan spelen. Een speler moet dus voor de ronde aan zijn/haar marker aangeven of hij/zij 9, 18 of bijvoorbeeld 14 holes gaat spelen (als hole 14 een "logisch eindpunt" is op de baan die gespeeld gaat worden). Waarom is dit nodig? De marker moet weten dat hij/zij de scores van de speler moet noteren vanaf de eerste hole tot de laatste hole die de golfer wil spelen.

Bij een qualifying ronde dient men volgens de golfregels te spelen. En als men bijvoorbeeld Stableford speelt, dan wordt men geacht de bal op te pakken op een hole als men geen Stableford-punten meer kan behalen op deze hole. Als een speler in een Stableford-ronde een streep maakt op een hole, dan dient hij/zij een 11 in te vullen als bruto holescore op die hole.

Na afloop van de ronde moet de marker de score van de speler (digitaal) ondertekenen. In het geval dat een speler een score digitaal kan invoeren, moet dit op de dag van de ronde gebeuren en voor 24:00 uur 's avonds. Dan kan de score meegenomen worden in de Playing Conditions Calculation (PCC). Meteen na het invoeren van een qualifying score krijgt een speler te zien wat zijn/haar vermoedelijke nieuwe handicap is. "Vermoedelijke handicap", want de handicap wordt mogelijk nog aangepast door de PCC. Pas de volgende ochtend, nadat de PCC is uitgevoerd, stelt het WHS de officiële nieuwe handicap van een speler vast.

Een papieren scorekaart inleveren kan ook nog. Een speler dient een papieren scorekaart zo snel mogelijk in te leveren bij de handicapcommissie.

De qualifying scores die een speler tot 1 maart 2021 inlevert, zijn medebepalend voor zijn/haar eerste WHS-handicap en ze tellen daarna waarschijnlijk ook nog een tijd mee. Omdat een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 qualifying ronden, is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van de beste 8 dagresultaten, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

In Nederland zijn handicapscores toegestaan bij de volgende spelvormen (zowel wedstrijden als qualifying ronden):

Lees ook de FAQ Hoe moet een handicapcommissie omgaan met papieren scorekaarten?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.