Inhoud caddie

Hoe werkt het inleveren van een 'qualifying kaart'?

Golfers kunnen met vrienden een qualifying ronde spelen die meetelt voor hun WHS-handicap. Dat geldt voor alle spelers, ook golfers met handicap 4,4 en lager.

Een speler moet voor aanvang van een ronde bepalen van welke kleur tees hij/zij gaat spelen. In de handicapslagentabellen kan de speler zien hoeveel slagen hij/zij vanaf deze kleur tees krijgt met zijn/haar WHS-handicap (of in het geval van heel goede spelers: hoeveel slagen men moet geven). Op de scorekaart en in de app GOLF.NL zien spelers op welke holes ze slagen krijgen. 

Bij een qualifying ronde dient men volgens de golfregels te spelen en een golfer moet een qualifying 'kaart' (een qualifying ronde) van te voren online registreren of op de eerste tee laten weten dat hij/zij een qualifying ronde gaat spelen. Hierbij moet een speler ook aangeven hoeveel holes hij/zij wil gaan spelen. Een speler moet dus voor de ronde aan zijn/haar marker aangeven of hij/zij 9, 18 of bijvoorbeeld 14 holes gaat spelen (als hole 14 een 'logisch eindpunt' is op de baan die gespeeld gaat worden). Waarom is dit nodig? De marker moet weten dat hij/zij de scores van de speler moet noteren vanaf de eerste hole tot de laatste hole die de golfer wil spelen.

Na afloop van de ronde moet de marker de score van de speler digitaal goedkeuren. Bij voorkeur gebeurt dit voor voor 24:00 uur 's avonds, want dan kan de score meegenomen worden in de Playing Conditions Calculation (PCC).

Meteen na het invoeren van een qualifying score krijgt een speler te zien wat zijn/haar vermoedelijke nieuwe handicap is. 'Vermoedelijke handicap', want de handicap wordt mogelijk nog aangepast door de PCC. Pas de volgende ochtend, nadat de PCC is uitgevoerd, stelt het WHS de officiële nieuwe handicap van een speler vast.

In de meeste gevallen zal Stableford gespeeld worden. Voor handicapdoeleinden wordt de score van een speler omgezet in een dagresultaat. De handicap van een speler wordt bepaald door de beste 8 dagresultaten in de laatste 20 rondes. De handicap van een speler zal veranderen als het nieuwe dagresultaat gaat behoren tot de beste 8 dagresultaten.

Omdat het in het handicapsysteem gaat om dagresultaten, moet een speler voortaan altijd een bruto score per hole noteren, ook bij de spelvorm Stableford. Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen. Lees hier meer.

Het is belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Soms zal een slechte score niet gaan behoren tot de beste dagresultaten die de handicap bepalen, maar soms wel. En in dat geval levert een ronde met 30 Stableford-punten een veel beter dagresultaat op dan een ronde met 21 Stableford-punten.

Het aantal Stableford-punten dat een speler behaalt, geeft slechts een indicatie van het dagresultaat. Lees in dit verband de volgende FAQs:

Desgewenst kan een speler een papieren scorekaart inleveren. Een golfer dient een papieren scorekaart wel zo snel mogelijk in te leveren bij de handicapcommissie.

In Nederland zijn handicapscores toegestaan bij de volgende spelvormen (zowel wedstrijden als qualifying ronden):

Lees ook deze FAQs:

Vraag: spelers kunnen nog steeds heel oude qualifying rondes invoeren, zelfs als er al een nieuwe ronde is gespeeld. Vroeger was dit niet mogelijk. Gaat dit nog veranderen? 
Ja, sinds 1 juli 2021 is de termijn voor het inleveren van scores beperkt tot twee weken.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.