Inhoud caddie

Tellen ronden met mijn vrienden mee voor mijn handicap?

Zodra het WHS in werking treedt, kun je - net als vroeger - met vrienden een qualifying ronde spelen. Die qualifying ronde zal meetellen voor je WHS-handicap. Alle spelers (ook uit de EGA-handicapcategorie 1 met 4,4 en lager) mogen in 2021 qualifying ronden met vrienden spelen, ook ronden van negen holes. Ook kan iedereen na de invoering van het WHS meedoen aan 9-holes qualifying wedstrijden en meestrijden om de prijzen.

Net als in het EGA-tijdperk zul je voor aanvang van je ronde moeten bepalen van welke kleur tees je gaat spelen. In de handicapslagentabellen is te vinden hoeveel slagen je vanaf deze kleur tees krijgt met je WHS-handicap (of in het geval van heel goede spelers: hoeveel slagen je moet geven). Op de scorekaart en in apps zoals de app GOLF.NL zien spelers op welke holes ze slagen krijgen.

Je moet een qualifying "kaart" (een qualifying ronde) met vrienden van te voren online registreren of op de eerste tee een afspraak maken dat je een qualifying ronde speelt, want je marker moet weten dat jij een qualifying ronde speelt zodat hij of zij je score kan bijhouden. Ook dien je volgens de golfregels te spelen. Als je bijvoorbeeld Stableford speelt, dan dien je de bal uit te holen op een hole, tenzij je op deze hole geen Stableford-punten meer kunt behalen. Voordat de score ingevoerd wordt, moet de marker de score (digitaal) ondertekend hebben.

In het geval dat je een score digitaal kunt invoeren, moet dit op de dag van je ronde gebeuren en voor 24:00 uur 's avonds. Dan kan je score meegenomen worden in de Playing Conditions Calculation (PCC). Meteen na het invoeren van je qualifying score krijg je te zien wat je vermoedelijke nieuwe handicap is. "Vermoedelijke handicap", want je handicap wordt mogelijk nog aangepast door de PCC. Pas de volgende ochtend, nadat de PCC is uitgevoerd, stelt het WHS je officiële nieuwe handicap vast. Je krijgt bericht als je handicap is veranderd ten opzichte van de dag ervoor. Hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap overeenkomt met je golfvaardigheid.

Papieren scorekaart inleveren kan ook nog. Lever een papieren scorekaart zo snel mogelijk in bij de handicapcommissie.

De qualifying scores die je in 2020 inlevert, worden gebruikt voor het bepalen van je eerste WHS-handicap en ze tellen daarna ook nog een tijd mee. Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden, is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Hoe werkt de WHS-handicapberekening bij een beginner die een eerste kaart inlevert? Hoe werkt de berekening als iemand weinig scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft? In deze video worden de vragen beantwoord.

Lees ook de FAQ "Hoe moet een handicapcommissie omgaan met papieren scorekaarten?"

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.