Inhoud caddie

MVO en de golfsport

MVO staat oorspronkelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de golfsport kunnen we echter beter spreken over maatschappelijk verantwoord organiseren. Het thema raakt immers niet alleen ondernemingen die actief zijn in de sector maar ook non-profitorganisaties.

MVO betekent dat organisaties verantwoordelijkheid (willen) dragen voor de uitdagingen in de samenleving zoals klimaatverandering, luchtvervuiling, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.

Een stap in het bewustwordingsproces van MVO

Na het beperken of uitsluiten van negatieve invloed op de kwaliteit van ons leven, is de volgende stap juist een positieve maatschappelijk impact te creëren. En organisaties in de golfsector (profit of non-profit) zijn daartoe heel goed in staat. Ze bieden de samenleving immers een unieke propositie: de golfsport. De maatschappelijk waarde van de golfsport is groot en onder te verdelen in de drie P’s.

  • People – golf bevordert de sportiviteit van mensen, is goed voor de fysieke en mentale gezondheid, vergroot de sociale cohesie, kan eenzaamheid verminderen en zingeving vergroten, draagt bij aan de versterking van de relatie tussen mens met zijn natuurlijke omgeving.
  • Planet – een verantwoord beheerde golfbaan kan positieve impact hebben op de milieu- en waterkwaliteit en draagt bij aan de biodiversiteit en natuurschoon. Golfbanen kunnen dienen als buffergebied voor water. De groene omgeving draagt bovendien bij aan de opslag van CO2 en vermindert opwarming.
  • Profit – golf is een volwassen sector waarin duizenden mensen werkgelegenheid vinden en dankzij de economische activiteiten worden belastingen afgedragen (WOZ, btw, vennootschapsbelasting). De afgeleide economische waarde van golf telt ook mee: reizen, equipment, gaming, etc

MVO is daarom ook geen project dat tijdelijk aandacht behoeft. Het is ook geen lege marketingbelofte. MVO is een integrale visie op de kernactiviteiten van een organisatie en op de wijze waarop die organisatie structureel waarde creëert.

Maatschappelijk verantwoord

Hoe weet je of je als organisatie maatschappelijk verantwoord bezig bent? Dat is niet zo makkelijk te zeggen. De maatschappij verandert immers voortdurend en inzichten ontwikkelen zich. Wat voorheen geaccepteerd werd, is tegenwoordig not done. Om organisaties hierin te ondersteunen zijn er MVO-richtlijnen per branche. Voor de golfsport heeft de Golf Environment Organization (GEO) deze richtlijnen ontwikkeld.

Het GEO-certificaat, dat onder het toezicht van deze non-profit instelling wordt verstrekt, is inmiddels in de Europese golfsector breed aanvaard als dé waarborg voor een duurzame bedrijfsvoering van een golfbaan. De beheerder van de golfbaan toont met een GEO-certificaat objectief aan dat er structureel werk wordt gemaakt van het beperken van mogelijk negatieve impact en het vergroten van positieve impact.

GEO helpt bij het voortdurend afstemmen van besluitvorming op de belangen van de samenleving. Uiteindelijk is dat het belangrijkste kenmerk van MVO. Aan de slag met GEO Maatschappelijk verantwoord organiseren komt er dus voor de golfsport op neer dat je actief aan de gang gaat met OnCourse Nederland, het traject dat leidt tot GEO-certificering.