Inhoud caddie

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor handicapcommissies?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Het streven is dat de handicaps van spelers passen bij hun speelsterkte omdat hiermee het spelplezier van de spelers verhoogd wordt. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor handicapcommissies.

  • Stimuleer spelers om zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Het is belangrijk om spelers duidelijk maken dat zij veel scores moeten inleveren als zij een stabiele handicap willen hebben. Als een speler 9 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, dan is er minder kans op (flinke)verhogingen van een handicap. Remmechanismen die een extreme verhoging van een handicap voorkomen, werken pas als een speler 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft.
  • Besteed veel aandacht aan communicatie over het nieuwe handicapsysteem. Wijs spelers hierbij ook op het volgende. Het is belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Soms zal een slechte score niet gaan behoren tot de beste dagresultaten die de WHS-handicap van een speler bepalen, maar soms wel. En in dat geval levert een ronde van 31 Stableford-punten een veel beter dagresultaat op dan een ronde met 25 Stableford-punten.
  • Kunnen er veilige, 'coronaproof' qualifying clubwedstrijden georganiseerd worden? Doe dat dan zeker. Hoe meer scores een speler in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, hoe beter.
  • Stel een beroepsprocedure op voor eventuele geschillen. Zorg dat je een mogelijkheid van beroep hebt als een partij het niet eens is met een uitspraak van de handicapcommissie. Het verdient aanbeveling een beroepscommissie te hebben waarin een lid zitting heeft die goede kennis van het handicapsysteem heeft. De NGF zal een voorbeeldtekst voor de beroepscommissie beschikbaar stellen.
  • Informeer andere commissies over de veranderingen die het Wereld Handicap Systeem met zich meebrengt. Maak afspraken met commissies over hun WHS-verantwoordelijkheden zodat zij deze goed kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan de PCC, qualifying condities en plaatselijke regels. 
  • Zorg dat de wedstrijdcommissie de juiste handicap allowance-percentage toepast voor het bepalen van playing handicaps. Wijs wedstrijdcommissies op de FAQ Wat betekent het WHS voor wedstrijdcommissies?
  • Kijk na de invoering van het WHS goed naar de effecten van scores op de handicaps van spelers.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Raadpleeg ook de digitale versie van 'Wegwijs in Handicapping'