Inhoud caddie

Wat moeten handicapcommissies doen als voorbereiding op het WHS?

Het streven is dat de WHS-handicaps van spelers passen bij hun speelsterkte en dat hiermee het spelplezier van de spelers verhoogd wordt.

Dit zijn aandachtspunten voor handicapcommissies tijdens de transitie naar het WHS:

 • Om de transitie in goede banen te leiden, is er een overgangsperiode van december 2020 tot eind februari 2021. Op 1 maart 2021 wordt het WHS officieel ingevoerd. Bestudeer het tijdpad in de FAQ Wanneer wordt het WHS ingevoerd?. In die FAQ is te lezen hoe een club een lijst kan opvragen met alle EGA- en WHS-handicaps van de leden.
 • Heb je de lijst ontvangen? Lees dan de FAQ Wat mag je verwachten bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps en wat zijn rare afwijkingen?
 • Informeer spelers over het WHS in het algemeen en over de transitieperiode en vertel dat er vanwege de transitie eind 2020 geen jaarlijkse handicapherziening is. Communicatieteksten om golfers wegwijs te maken zijn te vinden op de hoofdpagina ngf.nl/whs
 • Stimuleer spelers om zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Het is belangrijk om spelers duidelijk maken dat zij veel scores moeten inleveren als zij een stabiele handicap willen hebben. Als een speler bij de overgang naar het WHS op 1 maart 2021 9 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, dan is er minder kans op (flinke)verhogingen van een handicap. Remmechanismen die een extreme verhoging van een handicap voorkomen, werken pas als een speler 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft.
 • Wijs spelers ook op het volgende: "Je qualifying scores tot 1 maart 2021 zijn waarschijnlijk medebepalend voor je eerste WHS-handicap. Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 prestaties in je laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde vanaf nu zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten."
 • Kunnen er in de komende periode veilige, coronaproof qualifying 9-holes wedstrijden georganiseerd worden? Doe dat dan zeker. Hoe meer scores een speler in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, hoe beter.
 • Stel een beroepsprocedure op voor eventuele geschillen. Zorg dat je een mogelijkheid van beroep hebt als een partij het niet eens is met een uitspraak van de handicapcommissie. Het verdient aanbeveling een beroepscommissie te hebben waarin een lid zitting heeft die goede kennis van het WHS heeft.
 • Informeer andere commissies over het WHS. Maak afspraken met commissies over hun WHS-verantwoordelijkheden zodat zij deze goed kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan de PCC, qualifying condities en plaatselijke regels.
 • Zorg dat de wedstrijdcommissie na 2020 de juiste handicap allowance-percentage toepast voor het bepalen van playing handicaps.
 • Kijk niet alleen in de transitieperiode maar ook na de invoering van het WHS goed naar de effecten van scores op de handicaps van spelers.
 • Houd er rekening mee dat er nieuwe handicapslagentabellen komen (lees hier meer).

Data in de handicapgeschiedenis

Bij de transitie van het EGA-systeem naar het World Handicap System wordt de handicapberekening van het WHS "losgelaten" op alle beschikbare scores van een speler uit het EGA-tijdperk. We gaan hierbij maximaal terug tot 2016. Als een speler meer dan 20 scores in zijn of haar handicapgeschiedenis heeft, geeft dit een stabiele WHS-handicap. In het algemeen geldt: hoe meer scores en hoe recenter deze zijn, hoe beter de WHS-handicap de speelsterkte van de speler zal representeren.

Om scores te kunnen gebruiken voor de WHS-handicapberekening, zijn altijd de volgende gegevens nodig: de hole-scores en de par, course rating en slope rating van de baan in kwestie. Alleen op die manier kunnen een Aangepaste Bruto Score en een dagresultaat berekend worden. Er is een database waarin uiteindelijk de Course en Slope Rating te vinden zal zijn van elke baan in elk land van de wereld (klik hier voor de WHS Course Rating and Slope Database). 

In de afbeelding hieronder zie je welke scores uit het verleden en heden bruikbaar zijn voor de berekening van de WHS-handicap.

scores whs transitie

Omdat de WHS-handicapberekening met terugwerkende kracht toegepast wordt op de beschikbare scores in de handicapgeschiedenis van iedere speler is het heel belangrijk dat handicapcommissies ervoor zorgen dat alle benodigde gegevens ingevoerd worden. In het verleden zijn echter geregeld (externe) (wedstrijd)scores ingevoerd in de NGF-database waarbij alleen het aantal Stableford-punten is opgegeven (en dus niet de hole-scores en gegevens zoals de par, course rating en slope rating van de baan in kwestie). 

In het verleden zijn ook geregeld handicapaanpassingen gedaan die gebaseerd zijn op een nieuwe score (een zogenaamde handicapupdate) maar waarbij verder helemaal geen gegevens zijn ingevoerd (noch Stableford-punten, noch gegevens van de baan). In deze gevallen kunnen de scores niet gebruikt worden voor het bepalen van een WHS-handicap.

Omdat het WHS gebaat is bij veel scores, willen wij de handicapcommissies verzoeken om in alle gevallen waarbij dit kan met terugwerkende kracht alle benodigde gegevens in te voeren (het aantal Stableford-punten, de hole-scores en de par, course rating en slope rating van de baan in kwestie).* Het zou zonde zijn als we deze scores niet kunnen gebruiken om een WHS-handicap vast te stellen die gebaseerd is op de werkelijke speelsterkte van de speler.

Ideaal gesproken zijn er bij de invoering van het WHS op 1 maart 2021 per speler 20 of meer scores beschikbaar. Bij veel spelers zijn er geen 20 scores beschikbaar maar hoe meer scores er zijn, hoe beter. 

* Bij het invoeren van scores gemaakt op buitenlandse banen is het niet altijd mogelijk om de par, course rating en slope rating in te voeren; dat hangt af van de softwareleverancier. De softwareleveranciers zal gevraagd worden dit in de toekomst wel mogelijk te maken. Vraag een speler die een buitenlandse score inlevert in elk geval om alles door te geven (het aantal Stableford-punten, de hole-scores en de par, course rating en slope rating van de baan in kwestie). 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.