Inhoud caddie

Wat moeten handicapcommissies doen als voorbereiding op het WHS? (aangepast)

Dit is in het kort de rol van de handicapcommissie tijdens de transitie naar het WHS:

 • Informeer spelers over het WHS en vertel dat er vanwege de transitie eind 2020 geen jaarlijkse handicapherziening is. Communicatieteksten om golfers wegwijs te maken zijn te vinden op de hoofdpagina ngf.nl/whs. Deel ook deze podcast van GOLF.NL waarin het WHS op een toegankelijke manier wordt uitgelegd.
 • Zorg ervoor dat de handicapgeschiedenis beschikbaar is voor belanghebbenden.
  Wijs golfers erop dat ze in de app GOLF.NL een overzicht van hun qualifying scores kunnen bekijken (klik hiervoor op "Mijn spel"). 
  Wijs golfers ook op het onderdeel "Prestaties" in de app GOLF.NL. Daar zien spelers hoe zij presteeren ten opzichte van golfers op hun club, in hun stad, provincie en heel Nederland. Hier ziet een speler ook hoeveel awards hij/zij gewonnen heeft. Zo krijg je awards voor het aantal gespeelde rondes, het verbeteren van je handicap en voor birdies en eagles. Spelers die hun handicap in een jaar met 5% verbeteren krijgen een bronzen award voor. Voor zilver heb je 10% nodig, voor goud 15%. In de app kun je ook heel eenvoudig bijhouden hoeveel verschillende banen je hebt gespeeld.
  Het handicapoverzicht en het onderdeel "Prestaties" in de app GOLF.NL kan spelers aanzetten tot meer golf en het inleveren van meer qualifying scores. Meer informatie vind je hier.
 • Controleer de data in de handicapgeschiedenis van spelers op compleetheid.
 • Stimuleer spelers om zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Het is belangrijk om spelers duidelijk maken dat zij veel scores moeten inleveren als zij een stabiele handicap willen hebben. Als een speler bij de transitie 9 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, dan is er minder kans op (flinke)verhogingen van een handicap. Remmechanismen voor een extreme verhoging van een handicap werken pas als er 20 scores zijn ingeleverd.
 • Kunnen er in de komende periode nog veilige, coronaproof qualifying 9-holes wedstrijden georganiseerd worden? Doe dat dan zeker. Hoe meer scores een speler in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, hoe beter.
 • Stel een beroepsprocedure op voor eventuele geschillen. Zorg dat je een mogelijkheid van beroep hebt als een partij het niet eens is met een uitspraak van de handicapcommissie. Het verdient aanbeveling een beroepscommissie te hebben waarin een lid zitting heeft die goede kennis van het WHS heeft.
 • Informeer andere commissies over het WHS. Maak afspraken met commissies over hun WHS-verantwoordelijkheden, zodat zij deze goed kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan de PCC, qualifying condities en plaatselijke regels.
 • Zorg dat de wedstrijdcommissie na 2020 de juiste handicap allowance-percentage toepast voor het bepalen van playing handicaps.
 • Kijk na de invoering van het WHS goed naar de resultaten.
 • Houd er rekening mee dat er nieuwe handicapslagentabellen komen (lees hier meer).

Het streven is dat de WHS-handicaps van spelers passen bij de speelsterkte van de spelers en dat hiermee het spelplezier van de spelers verhoogd wordt.

Data in de handicapgeschiedenis

Bij de transitie van het EGA-systeem naar het World Handicap System wordt de handicapberekening van het WHS "losgelaten" op alle beschikbare scores van een speler uit het EGA-tijdperk. We gaan hierbij maximaal terug tot 2016. Als een speler meer dan 20 scores in zijn of haar handicapgeschiedenis heeft, geeft dit een stabiele WHS-handicap. In het algemeen geldt: hoe meer scores en hoe recenter deze zijn, hoe beter de WHS-handicap de speelsterkte van de speler zal representeren.

Voor de WHS-handicapberekening zijn altijd de volgende gegevens nodig: de hole-scores en de par, course rating en slope rating van de baan in kwestie. Alleen op die manier kunnen een Aangepaste Bruto Score en een dagresultaat berekend worden. Er is een database waarin uiteindelijk de Course en Slope Rating te vinden zal zijn van elke baan in elk land van de wereld (klik hier voor de WHS Course Rating and Slope Database). 

Omdat de WHS-handicapberekening met terugwerkende kracht toegepast wordt op de beschikbare scores in de handicapgeschiedenis van iedere speler is het heel belangrijk dat handicapcommissies er nu al voor zorgen dat alle benodigde gegevens ingevoerd worden. We zien echter geregeld dat er in de NGF-database (externe) (wedstrijd)scores ingevoerd worden waarbij alleen het aantal Stableford-punten is opgegeven (en dus niet de hole-scores en gegevens zoals de par, course rating en slope rating van de baan in kwestie). 

We zien ook geregeld dat een handicapaanpassing wordt gedaan die gebaseerd is op een nieuwe score (een zogenaamde handicapupdate) maar dat hierbij verder helemaal geen gegevens zijn ingevoerd (noch Stableford-punten, noch gegevens van de baan). In deze gevallen kunnen de scores niet gebruikt worden voor het bepalen van een WHS-handicap.

Omdat het WHS gebaat is bij veel scores, willen wij de handicapcommissies verzoeken om in alle gevallen waarbij dit kan alle gegevens in te voeren (het aantal Stableford-punten, de hole-scores en de par, course rating en slope rating van de baan in kwestie). Het zou zonde zijn als we deze scores niet kunnen gebruiken om een handicap vast te stellen die gebaseerd is op de werkelijke speelsterkte van de speler. Bij sommige spelers betekent dit dat de meerderheid van de gegevens niet meegenomen kunnen worden en de handicap niet bepaald kan worden. Dit kan betekenen dat de spelers bij de invoering van het WHS geen WHS-handicap kunnen krijgen, omdat bij een aantal van de laatste 20 scores niet de juiste informatie voor het berekenen van een WHS-handicap beschikbaar is. De speler kan hierdoor niet aan wedstrijden deelnemen en zijn of haar handicap niet aanpassen door het inleveren van scores. De speler kan dan ook niet de (digitale) handicappas met de juiste handicap ontvangen.

Ideaal gesproken zijn er bij de invoering van het WHS per speler 20 of meer scores beschikbaar. Bij veel spelers zijn er geen 20 scores beschikbaar maar hoe meer scores er zijn, hoe beter. Waar mogelijk moeten de benodigde gegevens met terugwerkende kracht ook ingevoerd worden bij oude scores van spelers waar die gegevens nog ontbreken - tot in elk geval 20 scores. 

Hoe meer gegevens, hoe beter

Om voor de transitie zo veel mogelijk recente gegevens te kunnen gebruiken, verzoeken wij de commissies om samen met de spelers zoveel mogelijk beschikbare informatie in te voeren. Wij onderzoeken de mogelijkheden om op basis van onvolledige recente informatie deze gegevens toch te kunnen meenemen voor het bepalen van een zo correct mogelijke initiële WHS-handicap. Hierbij kunnen we alvast het volgende zeggen:

 • Handicap-updates zonder verdere informatie kunnen en zullen niet gebruikt worden.
 • Het aantal Stableford-punten invullen is absolute noodzaak. Bij scores in het verleden zijn bij voorkeur ook de slope rating, course rating en par van de baan beschikbaar, maar scores uit het verleden kunnen ook gebruikt worden als alleen de Stableford-punten beschikbaar zijn. *
 • Bij scores die vanaf nu worden ingevoerd, verzoeken we de commissies alles in te vullen: het aantal Stableford-puntent, de hole-scores, slope rating, course rating en par van de baan. *

Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om de hole-scores, slope rating, course rating en par van de baan in te voeren. Bij afwezigheid van één van deze gegevens zal de score niet in de NGF-database ingevoerd kunnen worden en zal er geen handicap-update kunnen plaatsvinden.

* Bij het invoeren van scores gemaakt op buitenlandse banen is het niet altijd mogelijk om de par, course rating en slope rating in te voeren; dat hangt af van de softwareleverancier. De softwareleveranciers zal gevraagd worden dit in de toekomst wel mogelijk te maken. Vraag een speler bij een buitenlandse score om deze gegevens aan te leveren of in elk geval het aantal Stableford-punten door te geven. (Er is een database waarin uiteindelijk de Course en Slope Rating te vinden zal zijn van elke baan in elk land van de wereld; klik hier voor de WHS Course Rating and Slope Database). 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.