Inhoud caddie

Wat kunnen we doen aan spelers die alleen goede scores inleveren?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Er zijn spelers die alleen goede qualifying scores inleveren. Zij besluiten pas na afloop van een ronde dat ze een score willen laten meetellen voor hun handicap en als de score goed is, leveren ze die in. Dit is in strijd met de handicapregels. Een speler die een qualifying ronde wil gaan spelen, moet zich namelijk vooraf registeren of op de eerste tee kenbaar maken dat hij/zij een qualifying ronde wil spelen. Waarom is dit nodig? De marker moet weten dat hij/zij de scores van de speler moet noteren vanaf de eerste hole tot de laatste hole die de golfer wil spelen.

Deze praktijk - dat een speler alleen goede scores invoert zonder dat hij/zij van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat hij of zij qualifying ging spelen - had voor de invoering van het WHS alleen invloed op de eigen handicap van de speler, maar het heeft na de invoering van het WHS ook invloed op de PCC (Playing Conditions Calculation). Als deze spelers de PCC kunnen beïnvloeden, dan kunnen ze dus ook de handicap van andere spelers beïnvloeden.

Als de handicapcommissie ziet dat spelers alleen goede scores invoeren, dan moet zij deze spelers hierop aanspreken. Maar bij de oplossing van dit probleem is er ook een rol weggelegd voor de marker. Bij elke qualifying score die wordt ingevoerd, is er immers sprake van een speler en een marker. De marker houdt de score van de speler bij, verifieert de score met de speler en keurt de score goed. De marker speelt dus een belangrijke rol in het handicapsysteem, hij of zij borgt de kwaliteit van het systeem. En sinds de invoering van het Wereld Handicap Systeem en de PCC is dit nog meer het geval dan vroeger.

De PCC wordt bepaald door de qualifying scores die elke dag ingeleverd worden. Als een baan door de setup of weersomstandigheden op een bepaalde dag moeilijker of makkelijker speelt dan normaal, dan uit zich dat in de scores die ingeleverd worden en in de PCC die aan het eind van elke dag automatisch berekend wordt. Op basis van de PCC wordt het dagresultaat van spelers soms aangepast, zodat dit dagresultaat beter weerspiegelt hoe goed hun prestatie was. Een PCC van 0 betekent dat de baan speelde zoals verwacht. Een PCC van -1,0 betekent dat de baan makkelijker speelde dan normaal. Een PCC van +1,0 of +2,0 of +3,0 betekent dat de baan moeilijker speelde dan normaal.

Maar als een deel van de spelers alleen goede scores inlevert, dan kan dat leiden tot een PCC die niet werkelijk weerspiegelt of een baan moeilijker of makkelijker dan normaal speelde. Als er veel goede goede scores worden ingeleverd, dan kan dat resulteren in een PCC van -1,0 terwijl de 'ware' PCC van die baan op die dag misschien wel 0,0 was of zelfs +1,0.

Het is belangrijk dat handicapcommissies zich hiervan bewust zijn en dat zij hun leden geregeld wijzen op de voorwaarden voor een qualifying ronde. De golfer dient niet alleen te weten wat zijn/haar plichten zijn als speler maar ook als marker, want de marker kan door juist te handelen een grote bijdrage leveren aan juiste handicaps en correcte PCC's.

Het is vooral belangrijk om spelers op het volgende te wijzen.

  • Een speler die een qualifying ronde wil spelen, moet zich vooraf registeren of op de eerste tee kenbaar maken dat hij/zij een qualifying ronde wil spelen.
  • De marker moet voor het begin van een ronde van een speler horen dat hij/zij een qualifying ronde wil spelen, zodat de marker vanaf het begin van de ronde weet dat hij/zij de scores moet bijhouden.
  • Als een speler pas na een ronde besluit om de score in te voeren als qualifying score, en als deze speler een andere speler verzoekt om deze score goed te keuren, dan handelt de speler in strijd met de handicapregels. Als de marker voldoet aan dit verzoek, dan handelt hij/zij ook in strijd met de handicapregels en is hij/zij dus 'medeplichtig'. Een golfer is wellicht eerder te overtuigen dat hij/zij als marker integer moet handelen als men uitlegt dat deze praktijk impact kan hebben op de PCC en daarmee op de handicap van iedereen die op dezelfde dag op dezelfde baan heeft gespeeld.

Daarnaast geldt het volgende:

  • In een qualifying ronde moet de speler handelen volgens de golfregels en de plaatselijke regels van de golfclub. De marker moet erop toezien dat de speler de golfregels juist toepast.
  • De marker moet samen met de speler het aantal slagen per hole tellen. De marker noteert op elke hole de bruto score van de speler. 
  • De speler moet de qualifying score (digitaal) ondertekenen en zo snel mogelijk (digitaal) inleveren, maar in elk geval voor middernacht van de dag waarop de ronde gespeeld is.
  • De marker moet de score (digitaal) goedkeuren, bij voorkeur voor middernacht van de dag waarop de ronde gespeeld is. Alleen dan kan de score meegenomen worden in de bepaling van de PCC. 
  • Als de marker het niet eens is met de score van de speler, dan mag hij/zij de score niet goedkeuren. Voor dit soort gevallen en voor andere gevallen moeten de speler én de marker voor iedere handicapcommissie traceerbaar zijn, zodat de handicapcommissie de marker en/of speler kan benaderen.

Tip: lever 'bewijs'

De handicapcommissie van de Drentse Golfclub De Gelpenberg publiceerde in 2022 deze tekst in het clubblad: 

"In de periode van 1 januari 2021 tot en met 23 mei 2022 zijn, over 18 holes, 2173 qualifying scores en 5574 qualifying wedstrijdscores in E-Golf4U ingevoerd. Opvallend is dat in wedstrijden het gemiddeld aantal slagen over 18 holes 104 en bij qualifying kaarten 101 is! Dat is een sterke indicatie dat velen vooral de qualifing kaarten met een relatief goed resultaat invoeren! Volgens de regels mag dat dus niet. En als je vooral de goede scores inlevert, dan houd je je handicap daarmee kunstmatig laag. En dus krijg je minder 'slagen mee' waardoor het moeilijker wordt om in wedstrijden een goed resultaat te scoren. Niet doen dus!"

Kortom: als je een 'qualifying kaart' gaat spelen en dit dus ook vooraf meldt, MOET de score worden ingevoerd. Als je voor aanvang van de ronde niet hebt aangegeven een 'qualifying kaart' te spelen, MAG deze kaart NIET achteraf alsnog als qualifying score worden ingevoerd.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.

Ik las dat veel spelers alleen maar goede scores inleveren en dat dit de PCC beïnvloedt. Ik merk het zelf ook als ik een score invoer en de volgende dag kijk wat het uiteindelijk geworden is. Ik las ook dat de marker een rol speelt, maar ik begrijp niet goed wat bedoeld wordt. Ik vul mijn kaart in via de app GOLF.NL en geef mijn marker op. Zolang mijn medespelers niet hun kaart invoeren, kan ik deze als marker ook niet controleren en goedkeuren. Welke rol heb ik dan nog meer behalve te vragen of zij hun kaart willen invoeren? Je wilt ook geen stennis maken, want de volgende keer speel je weer met hen.
De handicapregels schrijven voor dat een speler voor de start van een ronde aangeeft dat hij of zij een qualifying score wil inleveren, zodat de marker vanaf het begin weet dat hij/zij de scores van de speler moet noteren. In de praktijk komt het voor dat spelers niet voor de start van een ronde aangeven dat zij een qualifying ronde gaan spelen, maar dat zij na een goede ronde toch een qualifying score invoeren. Ze vragen dan achteraf aan een medespeler om hun 'marker' te zijn en hun kaart te ondertekenen (hun score goed te keuren). In dit geval zou de medespeler de kaart niet moeten ondertekenen, omdat de speler niet voor de start van de ronde heeft aangegeven dat hij/zij een qualifying score wilde inleveren en omdat de medespeler niet vanaf de start van de ronde de score heeft kunnen noteren.
Als een medespeler vooraf aangeeft dat hij of zij qualifying gaat spelen, dan dient deze medespeler de score in te voeren. Als de marker later ontdekt dat dit niet gebeurd is, dan kan de marker de medespeler daarop aanspreken. Als het vaker gebeurt, dan kan de marker ervoor kiezen om de handicapcommissie op te hoogte te brengen dat er een qualifying ronde is gespeeld maar dat de score niet door de speler is ingevoerd. De handicapcommissie kan dan een zogenaamde penalty score toevoegen aan de handicapgeschiedenis van de speler om wie het gaat.

Speelt het probleem dat veel spelers alleen goede scores inleveren ook in andere landen? Of is dit een Nederlands gedragsprobleem?
Dit komt bij andere landen niet echt naar voren; het lijkt een Nederlands probleem dat voort lijkt te komen uit de wens van veel Nederlandse spelers om een lage handicap te hebben.

Ik zie de naam van de marker niet staan bij een kaart gespeeld in de app GOLF.NL.
Wij geven het Golf Service Nummer (GSN) door van de marker. De naam mogen we vanwege de AVG niet tonen. Dit GSN wordt ook getoond aan handicapcommissies zodat zij weten dat het een valide marker is geweest.

Er worden in de app GOLF.NL kaarten goedgekeurd zonder bevestiging door de marker.
Via de app GOLF.NL ontvangt de marker een bericht en/of mail met het verzoek een score goed te keuren. Zonder goedkeuring door de marker wordt de score niet uitgewisseld met de NGF-database. 

Soms krijgt de marker geen e-mailbericht omdat de markervalidatiemail in de spambox van de marker terecht komt.
Dit kan gebeuren, zoals ook andere betrouwbare mails soms in een spambox terecht kunnen komen. Hier kunnen wij helaas niets aan doen. De speler kan natuurlijk wel de marker informeren dat er een mail gaat komen zodat de marker ook de spammap in de gaten kan houden. Ook kan men de afzender van markervalidatiemails als bekend aanmerken zodat de email niet meer in de spam-map komt.

Als een speler zijn kaart pas de volgende dag invoert of nog later invoert, of als een marker pas dagen later de score accordeert, is het dan gerechtvaardigd om de kaart niet meer te accepteren en dus te verwijderen?
Nee. Scores die in principe aan alle eisen voldoen mogen niet verwijderd worden met als enige reden dat deze niet op dezelfde dag zijn ingeleverd. Als spelers hier een gewoonte van maken behoort de commissie de spelers daarop aan te spreken en kan de commissie penalty scores toepassen als zij ervan overtuigd is dat de speler scores te laat inlevert om zijn handicap te manipuleren.
Het is nu zo dat als er binnen 48 uur geen 'marker approval' voor een score is, dat deze geautomatiseerd door de NGF op non-q wordt gezet. Dit is niet terug te draaien door de speler, club, softwareleverancier of handicapcommissie, alleen de NGF-support (app@golf.nl) kan dit terugdraaien. De beste oplossing is echter dat de golfer de score opnieuw indient. De marker krijgt opnieuw een bericht met het verzoek om de score goed te keuren. De golfer kan de marker desnoods bellen of mailen met het verzoek om naar zijn/haar berichten te kijken en de score goed te keuren. Want een niet goedgekeurde score betekent dat de golfer niet een volgende qualifying score kan inleveren. 

Kan een buitenlandse gastspeler zonder GSN marker zijn?
Ja, dat kan. (Lees hier wat het GSN, het Golf Service Nummer, inhoudt.)

Mag de handicapcommissie een score goedkeuren indien de marker dit niet doet?
Als een marker een score niet wil accorderen, moet de commissie nagaan waarom dit zo is. Het kan daarbij ook heel nuttig zijn om een eventuele andere speler in de groep te horen. Zie interpretatie 3.3b(1)2; als de commissie na onderzoek tot de conclusie komt dat de score geaccepteerd kan worden, is zij geautoriseerd om dit zelf te doen. 

De wedstrijdleiding kan als marker functioneren (bij E-Golf4u).
Als de wedstrijdleiding een geldig GSN heeft/invoert, kan dit. Wij controleren niet of op één dag meermaals hetzelfde GSN wordt gebruikt om te marken.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.