Inhoud caddie

Wat gebeurt er bij de transitie naar het Wereld Handicap Systeem met een handicap als spelers jarenlang geen scores hebben ingeleverd?

Dit betreft het antwoord op een vraag die relevant was bij de overgang van het EGA-handicapsysteem naar het Wereld Handicap Systeem, maar nu niet meer relevant is. Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Bij de berekening van de eerste WHS-handicap van een speler zijn scores vanaf 2016 gebruikt. Er is gekozen voor 2016 omdat scores vanaf dat jaar zijn bewaard in de NGF-database en omdat een scoregeschiedenis van ongeveer vier jaar een goed beeld geeft van de prestaties van spelers.

Als er van een speler geen scores beschikbaar waren in de periode van 2016 tot 1 maart 2021- de dag dat het WHS is ingevoerd - dan is de laatste EGA-handicap van deze speler gelijk aan de eerste WHS-handicap. Maar deze WHS-handicap is erg gevoelig wanneer de speler scores gaat inleveren die significant slechter zijn dan de handicap. Initieel zal de handicap dan niet zoveel omhoog gaan, maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de handicap snel stijgen. Ook bij spelers die minder dan 9 scores hebben ingeleverd sinds 2016 is er sprake van de hierboven genoemde gevoeligheid.

Als voorbeeld in deze FAQ - Wat gebeurt er met een handicap als spelers jarenlang geen qualifying scores hebben ingeleverd? - nemen we een speler met handicap 15,4 die sinds 2014 geen qualifying scores heeft ingeleverd en die tot de invoering van het WHS geen qualifying ronden speelde. Kreeg deze speler bij de overgang naar het WHS handicap 15,4? Ja, deze speler kreeg bij de overgang naar het WHS handicap 15,4. Dit gebeurt als volgt (de computer doet het werk maar het is goed om te weten hoe het werkt).

Bij de overgang naar het WHS wordt een kunstmatige “transitiescore” ingevoerd in de WHS-handicapgeschiedenis van deze speler. Die score is gelijk aan een dagresultaat van 17,4. Vervolgens wordt de tabel hieronder gebruikt. Het dagresultaat van 17,4 wordt beschouwd als het eerste dagresultaat van deze speler. Er wordt dus 2,0 vanaf getrokken en daarom begint de speler in 2021 met WHS-handicap 15,4.

Op het moment dat deze speler na 1 maart 2021 een qualifying ronde of wedstrijd speelt, dan wordt die score het tweede dagresultaat in de handicapgeschiedenis van deze speler. In de tabel hieronder wordt dan gehandeld volgens regel 2: er zijn nu twee dagresultaten in het handicapoverzicht; het laagste dagresultaat wordt gebruikt voor de handicapberekening en er daar wordt 2,0 van afgetrokken.

De kunstmatige transitiescore (17,4) blijft in de handicapgeschiedenis staan totdat deze speler 20 scores heeft ingeleverd. Dan wordt de transitiescore nummer 21 en valt de transitiescore weg.

De WHS-handicap van deze speler zal, zodra de speler na 1 maart 2021 een score inlevert, mogelijk enorm afwijken van de eerste WHS-handicap (15,4) die de speler heeft bij de overgang naar het WHS. Het verdient aanbeveling dat handicapcommissies leden hierop wijzen. Zo kan voorkomen worden dat spelers zoals in het voorbeeld genoemd enorm verrast zullen worden als ze na 1 maart 2021 een qualifying ronde of wedstrijd gaan spelen.

Ideaal gesproken gaan spelers die jarenlang geen qualfying ronden of wedstrijden hebben gespeeld al voor 1 maart 2021 scores inleveren. Bij voorkeur minimaal negen scores, want met negen scores is de handicap normaal gesproken een redelijk stabiele afspiegeling van de speelsterkte van de speler.

Lees ook de FAQs Hoe werkt de WHS-handicapberekening bij een eerste score of bij iemand met weinig scores?

berekenen handicap bij minder dan 20 scores

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.