Inhoud caddie

Wat gebeurt er met mijn handicap als ik jarenlang geen qualifying scores heb ingeleverd?

Bij de berekening van de WHS-handicap zullen scores vanaf 2016 gebruikt worden. Er is gekozen voor 2016 omdat scores vanaf dat jaar zijn bewaard in de NGF-database en omdat een scoregeschiedenis van ongeveer vier jaar een goed beeld geeft van de prestaties van spelers.

Als voorbeeld nemen we een speler met handicap 15,4 die sinds 2014 geen qualifying scores heeft ingeleverd en die ook in 2020 geen qualifying ronden speelt. Krijgt deze speler bij de overgang naar het WHS handicap 15,4?

Ja, deze speler krijgt bij de overgang naar het WHS handicap 15,4. Dit gebeurt als volgt (de computer doet het werk maar het is goed om te weten hoe het werkt).

Bij de overgang naar het WHS wordt een kunstmatige “transitiescore” ingevoerd in de WHS-handicapgeschiedenis van deze speler. Die score is gelijk aan een dagresultaat van 17,4.

Vervolgens wordt de tabel hieronder gebruikt. Het dagresultaat van 17,4 wordt beschouwd als het eerste dagresultaat van deze speler. Er wordt dus 2,0 vanaf getrokken en daarom begint de speler in 2021 met WHS-handicap 15,4.

Op het moment dat deze speler in 2021 een qualifying ronde of wedstrijd speelt, dan wordt die score het tweede dagresultaat in de handicapgeschiedenis van deze speler. In de tabel hieronder wordt dan gehandeld volgens regel 2: er zijn nu twee dagresultaten in het handicapoverzicht; het laagste dagresultaat wordt gebruikt voor de handicapberekening en er daar wordt 2,0 van afgetrokken.

De kunstmatige transitiescore (17,4) blijft in de handicapgeschiedenis staan totdat deze speler 20 scores ingeleverd. Dan wordt de transitiescore nummer 21 en valt de transitiescore weg.

De WHS-handicap van deze speler zal, zodra de speler in 2021 een score inlevert, mogelijk enorm afwijken van de eerste WHS-handicap (15,4) die de speler heeft bij de overgang naar het WHS. Het verdient aanbeveling dat handicapcommissies leden hierop wijzen. Zo kan voorkomen worden dat spelers zoals in het voorbeeld genoemd enorm verrast zullen worden als ze in 2021 een qualifying ronde of wedstrijd gaan spelen.

Ideaal gesproken gaan spelers die jarenlang geen qualfying ronden of wedstrijden hebben gespeeld al in 2020 scores inleveren. Bij voorkeur minimaal negen scores, want met negen scores is de handicap normaal gesproken een redelijk stabiele afspiegeling van de speelsterkte van de speler.

WHS handicap

Lees ook: Hoe werkt de WHS-handicapberekening bij een eerste score of bij iemand met weinig scores?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.