Inhoud caddie

Jeugd boeien en motiveren

Het zijn vaak vrijwilligers die de jongere leden van een golfclub begeleiden tijdens trainingen. Hun taak is moeilijker dan zij zelf meestal beseffen. Het draait immers niet alleen om de sport, maar ook om de beleving en het welbevinden van de kinderen.

Vinden ze het leuk op de club? blijven ze gemotiveerd om hun prestaties te verbeteren? kunnen ze veilig sporten? Het zijn stuk voor stuk belangrijke vragen. Negatieve emoties en ervaringen kunnen ertoe leiden dat kinderen de sport laten voor wat het is, terwijl je juist jonge leden wil behouden voor de club om ook op de langere termijn een gezonde club te blijven. De meeste kinderen stoppen zelfs met sporten vanwege de manier waarop er wordt getraind of vanwege de onderlinge verhoudingen bij een club.

Balans tussen plezier en presteren

De rol van trainers en begeleiders kan bij binding en behoud van jeugdleden van groot belang zijn. Onderzoekers van het lectoraat sportpedagogie Hogeschool Windesheim wilden weleens weten hoe jeugdtrainers handelen om jeugdleden plezier te laten hebben in de sport en optimaal te laten presteren. Ze spraken met jeugdtrainers en jeugdleden van een korfbalvereniging en kwamen tot enkele interessante inzichten over het pedagogisch handelen van de trainers, die voor andere sporten eveneens nuttige tips opleverden.

Het belang van goede begeleiding

Zo vinden kinderen het belangrijk zelf invloed te hebben op de trainingsinhoud om controle te krijgen over hun eigen leerproces. Trainers doen er daarnaast goed aan trainingen meer in spelvorm aan te bieden. Dat vergroot het plezier. Wel moet ieder kind daarbij successen kunnen ervaren en dient er op elk niveau een uitdaging te zijn.

Complimenten moeten gericht zijn op inzet en uitvoering, en niet alleen op resultaat. Overmatig complimenteren of complimenten zonder een reden te benoemen, hebben dan weer een averechts effect. Persoonlijke aandacht voor ieder kind tijdens de training blijkt noodzakelijk voor hun motivatie. De onderzoekers adviseren verder clubbestuurders onder meer te zorgen voor zoveel mogelijk begeleiders om de werkdruk te verlagen.

Cursus Aan de ‘slag’ met jeugd

Wil je zelf je kennis over de theorie achter jeugdbegeleiding vergroten en meer leren over alle aspecten rondom trainen en spelen in de baan? Informeer dan naar onze cursus Jeugdcoach. Die brengt je de benodigde vaardigheden bij om spelenderwijs met jeugd aan de ‘slag’ te kunnen als jeugdbegeleider.