Inhoud caddie

Waarom is het wereldhandicapsysteem ingevoerd?

Dit betreft het antwoord op een vraag die relevant was bij de overgang van het EGA-handicapsysteem naar het Wereld Handicap Systeem, maar nu niet meer relevant is. Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

In alle landen van de wereld is vanaf 1 maart 2021 het Wereld Handicap Systeem (WHS) van kracht. Sommige landen hebben het nieuwe handicapsysteem al in 2020 ingevoerd en andere in 2021.

De R&A en de USGA hebben er door de jaren heen gezamenlijk voor gezorgd dat de regels voor het golfspel en de amateurstatus voor iedereen hetzelfde zijn geworden. Maar er waren wereldwijd nog wel zes verschillende handicapsystemen in gebruik die elk op een verschillende wijze de handicap van spelers berekenden. 

Het doel van een handicap is dat deze de speelsterkte van de speler reflecteert. Om te zorgen dat dit overal ter wereld met dezelfde systematiek gebeurt, is het initiatief genomen om in alle landen één handicapsysteem te gaan gebruiken: het World Handicap System (WHS).

Een van de redenen was dat de hedendaagse speler veel vaker in het buitenland golf speelt. Met het WHS heeft iedere golfer een handicap die op dezelfde manier bepaald is en die dus ook overal geaccepteerd wordt. Het World Handicap System zorgt er zo voor dat:

  • golfers van verschillende niveaus uit alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op elke baan ter wereld;
  • men nooit meer hoeft uit te leggen onder welk handicapsysteem een handicap tot stand is gekomen, omdat het voor iedereen hetzelfde is.

Een bijkomend voordeel van één wereldhandicapsysteem is dat het gemakkelijker wordt om golfdata uit verschillende landen te vergelijken en evalueren, om zo de gezondheid van de sport te monitoren.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Afbeelding: van zes handicapsystemen wereldwijd naar één systeem.

WHS