Inhoud caddie

Wat is een Course Handicap in het WHS?

De Course Handicap in het WHS is wat de Playing Handicap in het EGA Handicap Systeem is: het volledige aantal slagen dat een speler krijgt (of geeft als de speler heel goed is) op basis van de handicapslagentabel. De Course Handicap in het WHS geeft per kleur tee aan hoeveel slagen een speler krijgt (of geeft).

Zolang het EGA Handicap Systeem geldt, vind je het aantal slagen dat je krijgt (of geeft) in een handicapslagentabel. Dat zal niet veranderen. Bij de overgang naar het WHS zul je je Course Handicap ook weer vinden in een handicapslagentabel. Apps zoals de app GOLF.NL veranderen in dit opzicht ook niet. In de app GOLF.NL wordt ook na 2020 automatisch per hole aangegeven hoeveel slagen je op een hole krijgt.

De Course Handicap wordt bepaald door de Slope Rating en Course Rating minus Par. Liefhebbers kunnen een Course Handicap zelf uitrekenen. 

  • De formule voor een 18-holes ronde: Handicap x (Slope Rating ÷ 113) + (Course Rating - Par)
  • De formule voor een 9-holes ronde: (Handicap ÷ 2) x (9-holes Slope Rating ÷ 113) + (9-holes Course Rating – 9-holes Par)

Bij een speler met WHS-handicap 54,0 zal de Course Handicap vermoedelijk hoger zijn dan 54 als er gespeeld wordt op een baan met een Slope Rating van 114 of hoger. In zo'n geval krijgt de speler bijvoorbeeld 56 slagen. De maximum handicap in het WHS is 54,0 maar er is geen maximum Course Handicap.

Lees hier wat een Playing Handicap in het WHS is.

De Course Handicap en Playing Handicap behoren tot de kerntermen van het WHS. Bekijk hier een video over de belangrijkste termen die gehanteerd worden in het WHS.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.