Inhoud caddie

Wat is een baanhandicap (course handicap)?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Iedere speler heeft een handicap. Met die handicap ontvangt hij/zij een aantal slagen, dat is de 'baanhandicap' (course handicap). Deze baanhandicap is bij een qualifying ronde met vrienden ook zijn/haar 'playing handicap'.

Alleen in wedstrijden, als de commissie besluit de wedstrijd met handicapverrekening te spelen, wijkt de playing handicap af van de baanhandicap (de playing handicap van de speler is dan een percentage van zijn baanhandicap). Lees hierover meer in de FAQ Wat is een playing handicap en wat zijn de geadviseerde playing handicap-percentages in wedstrijden?

De course handicap - de baanhandicap - is wat vroeger in het EGA-tijdperk de playing handicap werd genoemd. De baanhandicap is dus het volledige aantal slagen dat een speler krijgt (of geeft, als de speler heel goed is). De speler kan zijn/haar baanhandicap vinden in de handicapslagentabellen van een golfbaan. In de tabellen wordt per kleur tee aangegeven hoeveel slagen een speler krijgt (of geeft).

In de app GOLF.NL wordt per hole aangegeven hoeveel slagen een speler op een hole krijgt.

Liefhebbers kunnen een baanhandicap zelf uitrekenen. De baanhandicap wordt bepaald door de slope rating en course rating minus par. 

  • De formule voor een 18-holes ronde: Handicap x (Slope Rating ÷ 113) + (Course Rating - Par)
  • De formule voor een 9-holes ronde: (Handicap ÷ 2) x (9-holes Slope Rating ÷ 113) + (9-holes Course Rating – 9-holes Par)

Bij een speler met handicap 54,0 zal de baanhandicap vaak hoger zijn dan 54 als er gespeeld wordt op een baan met een slope rating van 114 of hoger. In zo'n geval krijgt de speler bijvoorbeeld 56 slagen. De maximale handicap in het WHS is 54,0 maar er is geen maximale baanhandicap. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Raadpleeg ook de digitale versie van 'Wegwijs in Handicapping'