Beeld: Koen Suyk
Inhoud caddie

Golfclub Zwolle vindt de weg omhoog

1 april 2021

In een jaar tijd is de club van een mogelijke ondergang gered. Een voorzitter met visie en kennis, een manager met een schat aan ervaring en een moderne structuur zorgden voor nieuw golfelan in de hoofdstad van Overijssel.

‘Perfectie is veel kleine dingen goed doen’, zei Fernand Point ooit. Hij was in de eerste helft van de vorige eeuw de grondlegger van de moderne Franse keuken. In zijn restaurant La Pyramide in Lyon werkte iedereen georganiseerd samen. Met topgerechten en tevreden gasten als resultaat. Zonder het te weten was Point al bezig met een ecosysteem. Eenzelfde soort structuur dat in golf tot een sterke organisatie en tevreden golfers kan leiden. In een sportief ecosysteem is sprake van een geheel van onderling sociaal en economisch verbonden instellingen en zaken.

Geen visie

Het bestuur, management, horeca, greenkeepers en golfschool zijn zo aan elkaar verbonden, dat de som meer is dan het geheel van de delen. En heb je een golfclub die in problemen verkeert, dan kan het ecosysteem je helpen om een structuur op te bouwen die succes biedt. Dat weet men bij Golfclub Zwolle met zijn 18-holesbaan inmiddels ook. Daar liep het ledental sterk terug, waren de spelers niet tevreden, ging het niet goed met de horeca. “Er was sprake van een dalende lijn, er was geen visie. Alles was gericht op de korte termijn”, zegt manager Jelle Paauw, die begin 2020 aan boord stapte. Hij nam zestien jaar aan ervaring op de Drentsche Golf & Countryclub bij Assen mee. “De exploitatie van de horeca was ooit door de club zelf ter hand genomen. Dat leverde in een jaar tijd een tekort van een ton op. Het was duidelijk dat het anders moest.”

Controle en vertrouwen

Ben Koopman was al een jaar of tien een ‘gewoon’ lid van Golfclub Zwolle. “Ik speelde mijn rondjes, zette mijn tas in de auto en ging weer naar huis”, zegt hij. “Maar ik zag ook wel dat de club aan het afglijden was.” In een interview met het regionale dagblad De Stentor drukte hij het krachtig uit: “Ik zei: of we gaan het anders doen of we geven de sleutel aan de gemeente.” Koopmans stevige cv laat zien dat hij een schat aan ervaring heeft als manager en consultant bij tal van overheden. Vaak werkte hij in Overijssel, maar Koopman was bijvoorbeeld ook enige tijd algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Uiteindelijk kwam de club - begrijpelijk - bij hem terecht. “Ik wilde wel voorzitter worden, maar dan wel op mijn voorwaarden, zodat ik op mijn eigen manier aan het werk kon”, zegt Koopman. “Met de structuur die ik voor ogen had, moest er weer controle en vertrouwen ontstaan. Met een goed bestuur en een goed management. Want een golfclub is een bedrijf. Dus hadden we ook een professionele directeur nodig die goed kon samenwerken met het bestuur. We het hadden het geluk dat Jelle Paauw bereid was om manager te worden.”

Verbindende horeca

Koopman ging ook bij NGF-directeur Jeroen Stevens langs: “Ik begreep van hem dat er in ons land veel clubs zijn waar het goed gaat, maar ook behoorlijk wat clubs waar dat niet het geval is. Een vernieuwde bestuurlijke visie en een professionele organisatie is er volgens Stevens nodig.” Kortom, de basis van een ecosysteem. “Ik had het al over vertrouwen”, zegt Koopman. “En ik wilde de leden een garantie geven. Ik beloofde dat ik zeker zes jaar aan zou blijven.” De leden werden om een extra bijdrage gevraagd en de gemeente Zwolle wilde wel iets met de erfpacht doen. Zo kwam er iets van financiële lucht. Koopman boorde zijn netwerk in en rond Zwolle aan. Resultaat: twintig ondernemers die fors in de horeca investeerden. Die wordt nu geleid door Jelle Paauw die dus een dubbele functie heeft, maar daardoor een goed zicht heeft op een belangrijk element van de club. Immers een goed draaiende horeca is sterk verbindend. Mensen worden niet alleen lid om te spelen, maar ook voor gezelligheid en sociale contacten. “Het is een integraal onderdeel van de club”, aldus Ben Koopman.

Teamsport

De golfschool werd ook onder handen genomen. “We zijn een nieuwe academie gestart waarbij de pro’s in dienst van de club zijn gekomen”, zegt Koopman. “De academie heeft een coördinator gekregen en daardoor is er een betere link naar de club gekomen. Golf is ook een teamsport en samen les nemen is een goede zaak. Juist voor mensen die leren golfen en er over denken om lid te worden van de club te worden, maar ook voor leden om de binding met de club te vergroten. Met de huidige pro’s konden we helaas niet tot overeenstemming komen over continuering van de samenwerking, met name over de zakelijke kant. Zij zijn zelfstandig ondernemers. Zij hebben afscheid van ons genomen en blijven actief in de regio, bij Het Rijk van Nunspeet.” Vanzelfsprekend horen de greenkeepers ook bij het ecosysteem”, zegt Koopman. “En ik moet daar meteen bij zeggen dat zij altijd heel goed werk hebben verricht. De baan lag en ligt er uitstekend bij.”

De ommekeer was mogelijk omdat iedereen wel zag dat het verkeerd was gegaan en dat het anders moest en kon

Goede overlegstructuur

“Het betere beleid, het goed verbinden van de onderdelen van de club hebben voor een positieve flow gezorgd”, aldus Paauw. “En intern heeft het overleg een goede structuur gekregen. De verschillende onderdelen hebben goed contact en ook binnen de afdelingen worden zaken vaker en beter besproken. Of dat lukt hangt zeker ook van de mensen af. In elke organisatie maken de medewerkers het verschil. Dat bepaalt het succes van een golfclub.” Succes kun je afmeten aan het aantal leden. Natuurlijk hielpen deze vreemde tijden een beetje - net als op andere banen en clubs - maar in Zwolle werd niet alleen de teruggang in het aantal leden tot staan gebracht. “We hebben er in een jaar tijd ruim tweehonderd nieuwe golfers bijgekregen”, zeg Jelle Paauw.

Ommekeer

De oude stafchef van de Amerikaanse president Barack Obama bracht tijdens de financiële crisis van 2008 woorden van Winston Churchill in herinnering: ‘Never allow a crisis to go go to waste. They are opportunities to do big things.’ Voorzitter Koopman: “Dat klopt. Het was echt zaak om alles goed aan te pakken, want anders was het helemaal misgegaan. En de ommekeer was mogelijk omdat iedereen wel zag dat het verkeerd was gegaan en dat het anders moest en kon. Dan merk je ook dat de nieuwe structuur een positieve uitwerking op de leden heeft. We hebben honderd nieuwe vrijwilligers en je merkt dat men trots is. We vormen weer samen de club.”

Alles onder één noemer

De in 2004 opgerichte Golfclub Beemster met een leuke 9-holes baan ligt in het Noord-Hollandse Middenbeemster. Maar de naam is anno 2021 anders: Kavel II. “Dit is een gebied van ruilverkaveling”, zegt voorzitter Arnold van der Ven. “En de baan ligt in wat destijds het Tweede Kavel werd genoemd. Het ging en gaat hier niet slecht - we hebben ongeveer 390 leden met een speelrecht - maar door een betere samenwerking wilden we de structuur verstevigen. Met een groep jonge mensen met een eigen bedrijf hebben we er de schouders onder gezet. De baan, club, golfschool, shop, horeca en het zeven kamers tellende hotel heetten alle anders. Iedereen opereert nu onder de naam Kavel II. De samenwerking is verbeterd en het overleg geïntensiveerd. Iedereen draagt iets bij, ook als we bijvoorbeeld adverteren. We zullen echter nooit iets doen wat in het nadeel is van een van de partners. Vertrouwen in elkaar, dat is het sleutelwoord.”