Inhoud caddie

De aanpak van Golfpark Almkreek

27 juni 2020

Steeds meer mensen willen leren golfen en weten dat Golfstart daarvoor hét platform is. Een passend vervolgaanbod moet deze nieuwe golfers na het behalen van hun baanpermissie stimuleren verder te gaan. Hoe is de aanpak van Golfpark Almkreek?

Om de beginners na de Open Golfdagen en Golfstart te binden aan de sport en de locatie komt de NGF met een vervolg. “Als mensen hun baanpermissie halen en plezier hebben gekregen in golf moet je hun een passend vervolgaanbod doen”, zegt Lisa van Kampen, medewerker Marketing & Communicatie bij de NGF. “Het ijzer smeden als het heet is. Dus liefst na de laatste les in een persoonlijk gesprek, en niet pas een week later via een mail want dan kun je ze alweer kwijt zijn. We willen clubs en banen richtlijnen meegeven, maar ook vrijlaten om het aanbod naar hun eigen behoeften in te vullen.

Onbeperkt spelen op Almkreek

Op de website van Almkreek vindt de beginnende golfer een helder overzicht van de mogelijkheden. Golfpark Almkreek bood al aantrekkelijke speel- en lespakketten, maar die hadden een looptijd van ongeveer een half jaar. In de nieuwe opzet is die termijn nu teruggebracht tot drie maanden en drie all inclusive pakketten. Voornaam speerpunt: de beginnende golfers mogen tijdens die twaalf weken onbeperkt spelen. “Want golfen leer je door het te doen”, licht Mandy Boer van Golfpark Almkreek toe. “We merken hoe enthousiast de deelnemers aan een clinic worden zodra ze de par-3-baan in mogen. Dán raken ze verliefd op golf. We bieden ook Golfstart met uitsluitend de zes lessen, maar vrijwel iedereen kiest voor ons Golfstart Plus pakket met onbeperkt spelen.” In het vervolgprogramma kunnen de beginners verder om hun handicap te halen. In dat tweede pakket is het clublidmaatschap inbegrepen, zodat beginners meteen bij de vereniging betrokken worden. Met het derde speel- en lespakket (handicap 54 en lager) richt de baan zich naast doorstromers ook op golfers die al een handicapregistratie hebben. Zij kunnen op deze manier kennismaken met de baan en in zes lessen opnieuw in contact komen met de sport, ook als ze eerder een verkeerde start in golf hebben gemaakt. Mensen die meerdere pakketten tegelijk aanschaffen ontvangen korting. Daar maken veel deelnemers gebruik van.

Via familie en vrienden

De eerste groepen startten, coronaproof, in mei. Veel beginners stromen door, aldus Boer. Maar het is volgens haar nog te vroeg om over conversie te spreken. “We moeten een jaar draaien om daar voldoende inzicht in te krijgen. Wat wel al opvalt is het relatief grote aantal jongeren en vrouwen in de eerste groepen. Veel andere sporten zijn door corona nu minder toegankelijk. Daar profiteren we van. Daarnaast zorgt de aantrekkelijke prijs van Golfstart ervoor dat mensen sneller de stap zetten. Zo zijn veel golfstarters door familie en vrienden op het aanbod gewezen. Ze willen het nu zelf weleens proberen. De jongeren pakken het opmerkelijk snel op en gaan soms al na vier lessen richting handicap 54. Je merkt dan dat ze veel oefenen in de baan. Ook leren ze de golfregels sneller. Wij hebben een verplichte theorieavond, want we vinden het belangrijk dat iedereen zich comfortabel voelt tijdens een ronde.”

"Je moet niet alleen de deuren even openzetten op het moment dat je nieuwe leden nodig hebt.”

Gastvrijheid uitstralen

Almkreek richt de promotie op de eigen regio. “Onder meer via de huis-aan-huis-kranten die alle dorpen van de gemeente Altena bereiken en nog altijd goed gelezen worden. We verspreiden ook een eigen krant.” Iedere maand staan op Almkreek Open Golfdagen gepland. In september kwamen veertig mensen die dag voor het eerst kennismaken met golf. “Maar de deur staat eigenlijk altijd open voor nieuwe golfers, die gratis kunnen komen oefenen”, aldus Boer. “We willen in alles gastvrijheid uitstralen. Dat zit in ons DNA. Onze brasserie is voor iedereen toegankelijk. Gasten willen we het gevoel geven dat ze welkom zijn en de sfeer op een golfbaan laten ervaren. Zien golfen doet golfen. Je moet niet alleen de deuren even openzetten op het moment dat je nieuwe leden nodig hebt.”

Focus op kerntaken

Cruciaal op Almkreek, aldus Boer, is de initiërende rol van de exploitant die vorig jaar zelf ook lid werd van de NGF. Het golfpark vertegenwoordigt daardoor de golfbaan bij de bond. Golfpark, golfschool en golfvereniging focussen zich sindsdien op hun eigen kerntaken. “Wij vinden dat we als golfpark altijd nieuwe golfers moeten blijven creëren. Dat past in onze visie. Wij als exploitant moeten zorgdragen voor de continuïteit van de baan. En ook al neemt niet iedereen die hier leert golfen een speelrecht bij ons af, dan hebben we tóch nieuwe golfers opgeleid. Dat heeft de sport nodig. Zeker de vele twintigers die wij nu in Golfstart opleiden en die het spel op die leeftijd snel leren. Als het goed is voor de golfsport, dan is het ook goed voor onze locatie. Een sport leeft pas als er voortdurend nieuwe mensen bijkomen. Wij moeten als golfbranche samen onze verantwoordelijkheid nemen en al die nieuwkomers een goed opleidingstraject aanbieden. Bevorderen van de golfsport moet in onze ogen voorop staan. Het is niet in het belang van de sport wanneer je hoge drempels opwerpt voor nieuwkomers. Bij ons zijn alle golfers gelijk. Niemand heeft privileges. Een beginner mag ook op de baan spelen en heeft net zoveel rechten als iemand die al twintig jaar speelt. Als je beginners hindert om op de baan te spelen, dan hinder je de sport.”

Heft in handen

Het zou volgens haar goed voor de branche zijn als andere exploitanten het voorbeeld van Golfpark Almkreek volgen: “Exploitanten kunnen zelf veel meer het heft in handen nemen bij de opleiding van nieuwe golfers dan ze denken. Nu zijn ze daarvoor vaak erg afhankelijk van de bereidwilligheid van een vereniging. Een exploitant moet denken aan de langere termijn, een golfschool aan de activatie en de vereniging moet zich richten op het bevorderen van de sociale cohesie. We moeten het samen doen. Want iedereen moet kunnen leren golfen.”

Ga naar de hoofdpagina Best practices op het gebied van ledenwerving en -behoud.