Inhoud caddie

Digitale vernieuwingen op de golfbaan

10 oktober 2023

Toen René Degen drie jaar geleden benaderd werd om voorzitter te worden van de Edese Golf Club Papendal, stelde hij één voorwaarde: hij wilde wel zelf zijn bestuur samenstellen. Als eerste benaderde hij Rob Koning, voor de portefeuille digitalisering.
Degen wijst als inspiratiebron op een interview dat hij in die periode las in de Volkskrant met Marit van Egmond, de ceo van Albert Heijn. Het ging over de versnelling van de digitalisering door corona en of die ontwikkelingen, zoals de zelfscankassa, voor sommige klanten niet te snel gingen. Van Egmond gaf in het vraaggesprek aan dat het supermarktconcern helpt ouderen daarin wegwijs te maken, maar dat deze groep de digitalisering niet mag vertragen. Golfclubs kampen volgens Degen met een vergelijkbaar dilemma. Het bestuur van de Edese probeert de golfers mee te krijgen en biedt een alternatieve route aan leden die niet meekunnen, maar heeft in zijn beleidsplan de ambitie ‘digitalisering gaat voort, wij gaan mee’ uitgesproken.

De expertises van Degen en Koning vullen elkaar prima aan. Koning zag in zijn werkzame leven zo’n beetje alle aspecten van ict en digitalisering voorbijkomen. Degen is leerpsycholoog, weet alles over veranderen en begeleidt bedrijven bij transformaties. Koning heeft inzicht in data en Degen bedenkt hoe 'de feiten' waar nodig op de golfbaan gebruikt kunnen worden.

Digitaal stemmen

Een belangrijke digitale stap voorwaarts zette de Edese met digitaal stemmen. Dat begon tijdens de coronabeperkingen als een noodoplossing, omdat de leden voor de alv niet fysiek samen mochten komen in het clubhuis. Na corona konden de leden zich nog opnieuw digitaal uitspreken over de vraag of de club door moest gaan met een reserveringssysteem. Met verbluffend resultaat. “Waar normaal zestig leden hun stem uitbrengen die naar de ledenvergadering komen, vaak dezelfde mensen, brachten nu 800 van de 950 leden hun stem uit. Op die manier creëren we een veel groter draagvlak voor besluiten en vergroten we de betrokkenheid van de leden bij de club”, zegt Degen. “Tijdens corona gold tijdelijk een uitzondering voor digitaal stemmen,” vult Koning aan, “maar we hebben daarop geanticipeerd door tijdig de statuten te wijzigen.”
"Wij gingen met onze alv van 60 naar 600 personen dankzij digitalisering"
In de komende alv vraagt het bestuur instemming voor een besluit over het baanonderhoud. Voorafgaand aan de stemming kunnen de leden zich online laten informeren over het thema. In video’s geven voorzitter, penningmeester en baancommissaris hun toelichting op het besluit. In een online Q&A heeft ieder lid vervolgens de mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur. Leden kunnen hiervoor hun eigen moment kiezen. Degen: “Na enkele dagen volgt dan de fysieke alv met nog steeds die 60 mensen plús de stemming digitaal.” Koning: “Uiteraard stemmen niet altijd 800 leden, dat hangt af van het thema. We hebben ook onderwerpen waarvoor 325 leden stemmen, maar dat is nog steeds ruim een vervijfvoudiging.”

Verdrievoudiging omzet greenfees

Een ander succesvoorbeeld op de Edese is de optimalisatie van de baanbezetting. “Hoe ga je nou als golfbaan op een slimme manier om met je schaarse goed zodat iedereen tevreden is, terwijl je ook met een zakelijke blik naar de beschikbaarheid kijkt”, legt Degen uit. Koning: “We hebben onderzocht wat de beste momenten zijn voor greenfeespelers. In ons geval bleek dat er na 13.00 uur voldoende ruimte is in de baan, want de veelspelers onder onze leden spelen met name tussen 10.00 en 13.00 uur.” Met als resultaat dat de omzet van greenfees bijna verdrievoudigde: van 80.000 euro naar 250.000 euro, terwijl de NPS-score in een rechte lijn naar boven ging. Degen: “We zien in Players 1st een stijgende tevredenheid, terwijl we de knop voor greenfeespelers flink op kunnen draaien én de club financieel heel gezond is waardoor we de tarieven voor onze leden heel redelijk kunnen houden.”

Koning: “Onze leden zijn we enkele dagen voorrang gaan geven ten opzichte van gastspelers bij vooruit boeken, zodat er voor hen voldoende momenten beschikbaar zijn. Op die manier draaien we voortdurend aan de knoppen. We zijn nu zelfs in een fase aanbeland waarin we vinden dat we voldoende inkomsten hebben uit greenfees, waardoor we die mogelijkheid op piekmomenten weer wat gaan inperken om de klanttevredenheid verder te optimaliseren.”
"Onze belangrijkste les; de mens is extreem veranderbaar"

GOLFGO starttijdenplatform
De Edese maakt sinds 2021 gebruik van het starttijdenplatform GOLFGO dat via de app GOLF.NL onder de aandacht wordt gebracht bij 370.000 golfers. Dit leverde in 2022 een omzet op van € 45.000 en voor 2023 staat de teller daar al boven. Meer informatie over GOLFGO: klik hier

App voor besturen 2.0

Degen zegt dat hij nog een eindeloze reeks voorbeelden kan geven waarop digitalisering en data aangewend kunnen worden ten voordele van de leden en de vereniging. Koning verzamelde als bestuurslid digitalisering de afgelopen drie jaar allerlei data waar de club iets mee zou kunnen doen. Degen: “We hebben daardoor enorme kennis opgebouwd over de ideale flightgrootte, op welk moment van de dag mensen 9 of 18 holes spelen, wat de piektijden zijn en over de hoeveelheid ‘no shows’. Wat we met die data bedenken, zou ook bruikbaar kunnen zijn voor bestuurders van andere clubs die met dezelfde uitdagingen als wij te maken hebben. Daarom ontwikkelen Rob en ik daarvoor een app die andere bestuurders kunnen gebruiken om hun club op een moderne manier te besturen.”

Degen en Koning onderzoeken de mogelijkheden om ook de lessen van de golfprofessionals te integreren in de app. “Zodat een pro direct kan zien wat bijvoorbeeld de handicapontwikkeling van zijn leerling is, hoe vaak hij golft, aan welke wedstrijden hij heeft deelgenomen en waar de laatste lessen over gingen.”

Regionale samenwerking

Degen denkt niet alleen aan kennisdeling, maar pleit daarnaast voor intensievere regionale samenwerking tussen golfclubs. “Het aantal vrije golfers groeit, omdat er aanbieders zijn die de hedendaagse golfer voordelen bieden. Wij moeten zorgen dat het ook zeer aantrekkelijk wordt om je aan te sluiten bij een vereniging. Dat heeft te maken met sociale aspecten en gastvrijheid, maar je kunt als clubs aan een lidmaatschap van een club ook toegang koppelen voor een aantal andere banen. Maar ik kan me ook voorstellen dat we bijvoorbeeld als samenwerkende clubs de administratieve processen op elkaar afstemmen, waardoor we gezamenlijk de kosten kunnen reduceren.”

‘Mens extreem veranderbaar’

Terug dan naar het reeds eerder aangehaalde interview met de AH-ceo. Als Koning nog eens onderstreept dat mensen die niet mee kunnen met de snelheid van de digitalisering niet vergeten mogen worden, wijst Degen op een eyeopener eerder die week. Door een storing op de clubwebsite konden leden tijdelijk niet via de site een starttijd boeken. “Toen bleek dat nog heel veel leden tegen mijn verwachting in traditioneel via de website boeken. En ik deed dat zelf ook. Waarom? Dat is de route die ik ken en die ik altijd gebruik. Kenmerkend voor het menselijk gedrag is dat wanneer iemand eenmaal een route heeft gevonden hij die blijft gebruiken. Dat wil dus niet zeggen dat René Degen een digibeet is”, aldus de leerpsycholoog.

Degen is daarom positief over de veranderbaarheid van mensen. “Als je ziet hoe snel mensen inmiddels gewoon zijn geworden aan de zelfscankassa bij AH, digitaal betalen en het reserveringssysteem. Als ze er maar de voordelen van inzien. Digitalisering maakt het leven van de golfer ook een stuk gemakkelijker. Flexibiliteit is in de evolutie een voorwaarde voor de menselijke soort om te overleven. Mijn ervaring is dat mensen extreem veranderbaar zijn. Als golfers bij ons aan de balie komen omdat ze iets niet kunnen, dan zeggen we niet ‘laat mij dat maar doen’, maar ‘ik ga je even helpen, ik begeleid je even door het proces’. Dat is een heel andere benadering.”

“We veronderstellen veel te makkelijk dat mensen niet wíllen veranderen, terwijl de storing op onze website aantoonde dat wanneer leden een andere route moeten gebruiken ze daarin eigenlijk vrij makkelijk slagen. De wereld is echt aan het veranderen, we worden met z’n allen digitaler.”

Ga naar de hoofdpagina Golfbaanexploitatie en -management.