Inhoud caddie

Wat is de rol van een handicapcommissie?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem. 

De hoofdrol van de commissie is het aanmoedigen van golfers om een handicap bij te houden en zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Een handicap leidt bij het merendeel van de golfers tot meer golf en tot meer plezier in de sport.

De handicapcommissie speelt verder ook een een belangrijke rol - samen met de baancommissie en wedstrijdcommissie - bij het faciliteren van qualifying condities, zodat spelers zoveel mogelijk qualifying ronden kunnen spelen. Dit is onder meer van belang als er onderhoud aan de baan is en als er veranderingen in de baan plaatsvinden (bijvoorbeeld door weersomstandigheden of renovaties in de baan).

De commissie is ook verantwoordelijk voor de juistheid van de handicaps van de spelers van de club. De handicap behoort een juiste weergave van de speelsterkte van de speler te zijn. Met dergelijke handicaps kunnen spelers van enorm verschillend niveau op gelijke voet met elkaar de strijd aangaan. Daarnaast is het ook een mooi systeem om je vooruitgang bij te houden. De combinatie van deze twee factoren leidt bij het merendeel van de spelers tot een grotere betrokkenheid bij de sport.

De handicapcommissies van golfclubs zijn de handicapautoriteit van individuele spelers. Hoe meer scores spelers inleveren, hoe makkelijker deze taak wordt. Dus de belangrijkste taak van een commissie is om te stimuleren dat spelers eigenlijk elke ronde die zij spelen als een qualifying ronde spelen en het resultaat hiervan inleveren. Verder heeft heeft de commissie een belangrijke rol bij de jaarlijkse herziening (en tussentijdse herzieningen als spelers om een tussentijdse herziening vragen). In dat kader in een goede samenwerking met de wedstrijdcommissie van belang, omdat deze als eerste kan signaleren of spelers afwijkende wedstrijdscores inleveren.

Om golfers aan te moedigen zo veel mogelijk qualifying ronden te spelen, zijn in de afgelopen jaren veel drempels verwijderd. Een paar voorbeelden:

  • Tegenwoordig tellen ook 9-holes scores en scores op par-3 banen mee voor de handicap.
  • Golfers kunnen hun qualifying scores digitaal inleveren (bijvoorbeeld via de app GOLF.NL).

Daarnaast maakt de campagne Kies je tee! spelers bewust dat het spelen van de juiste kleur tee meer plezier geeft. 

Om spelers te motiveren om geregeld scores in te leveren en daarmee een handicap te krijgen die past bij hun speelsterkte, vragen wij van de handicap- commissies op de clubs een andere rol dan in het verleden. Wij zien de handicapcommissie als handicapautoriteit op de club vooral als promotor en ambassadeur van het handicapsysteem in plaats van pure controleur van scorekaarten.

Het golfspel is nog steeds gebaseerd op het vertrouwen in de golfer als zijn of haar eigen scheidsrechter. In het verleden richtte de commissie zich op de handmatige controle van elke individuele qualifying score. De handicapcommissie heeft nog steeds de taak om handicaps te monitoren en handicaps zo nodig aan te passen. Maar als er correcties of aanpassingen nodig zijn, dan kunnen die uitgevoerd worden nadat qualifying scores zijn verwerkt. Het is dus niet langer nodig dat qualifying kaarten eerst goedgekeurd worden voordat ze verwerkt worden.

Naast de jaarlijkse herziening is de voornaamste controletaak het vinden en aanpassen van handicaps van spelers die hun handicap op een oneigenlijke manier gebruiken. Met name spelers die hun handicap kunstmatig hooghouden om vervolgens in wedstrijden daar hun voordeel mee te doen, moeten aangepakt worden. Daarmee wordt het eerlijk en leuk voor alle spelers die wel een juiste handicap hebben.

Er zijn nog steeds golfclubs die ouderwetse 'controlemomenten' hebben: waar de handicapcommissie een qualifying score nog steeds eerst handmatig wil goedkeuren. Dat zorgt ervoor dat handicaps van golfers niet meteen automatisch worden aangepast en die vertraging leidt tot irritatie en vragen bij deze spelers. Dat leidt op z’n beurt tot onnodig extra werk voor handicapcommissies, managers en secretariaten.

Op sommige golfclubs wil de handicapcommissie de eerste qualifying score van een golfer handmatig goedkeuren voordat de speler een handicap krijgt. Dat controlemoment botst met het handicapsysteem dat bepaalt dat de eerste qualifying score direct geaccepteerd moet worden. Als dat niet gebeurt, dan wachten golfers onnodig op hun eerste handicap. Zij kunnen daardoor hun enthousiasme verliezen om verder te gaan met de sport. In de zeldzame gevallen dat een correctie of aanpassing van de eerste score nodig is, dan kan de handicapcommissie dit altijd nog doen nadat de qualifying score automatisch is verwerkt.

In de meeste gevallen is het vertragende 'goedkeuringsmoment' – het moment dat de handicapcommissie de eerste qualifying scorekaart handmatig autoriseert – ingebouwd in het programma van de softwareleverancier. Neem in dit geval contact op met de leverancier met het verzoek om de instellingen te wijzigen, zodat de eerste qualifying score van een nieuwe golfer direct geaccepteerd en verwerkt wordt.

Opleidingen

De NGF organiseert cursussen over het handicapsysteem voor vrijwilligers en medewerkers van clubs en banen. Deze cursussen zijn vooral belangrijk voor personen in de handicapcommissie en behandelen naast de uitleg en het toepassen van het handicapsysteem ook de rol van de handicapcommissie. Bekijk het actuele cursusaanbod op de NGF-kalender.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.