Inhoud caddie

Is er bij de invoering van het WHS nog een handicapcommissie nodig?

Ja. De handicapcommissie heeft een belangrijke rol bij de communicatie over de transitie van het EGA Handicap System naar het WHS. Hier zijn details te vinden over de transitieperiode.  En de commissie op de club blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de handicaps van de spelers van de club. Het handicapsysteem is niet meer dan een systeem dat iedere speler in staat stelt om een handicap te halen. De handicap behoort een juiste weergave van de speelsterkte van de speler te zijn. Met dergelijke handicaps kunnen spelers van enorm verschillend niveau op gelijke voet met elkaar de strijd aangaan. Daarnaast is het ook een mooi systeem om je vooruitgang bij te houden. De combinatie van deze twee factoren leidt bij het merendeel van de spelers tot een grotere betrokkenheid bij de sport en daarmee tot meer golf en tot meer plezier in de sport.

Het is de rol van de handicapcommissie op een club om in de gaten te houden of de handicap van spelers hun speelsterkte correct weergeeft. De handicapcommissies van golfclubs zijn en blijven de handicapautoriteit van de individuele spelers. Hoe meer scores spelers inleveren, hoe makkelijker deze taak wordt. Dus de belangrijkste taak van een commissie is om te stimuleren dat spelers eigenlijk elke ronde die zij spelen als een qualifying ronde spelen en het resultaat hiervan inleveren. Verder heeft heeft de commissie een belangrijke rol bij de jaarlijkse herziening en tussentijdse herzieningen als spelers om een tussentijdse herziening vragen. In dat kader in een goede samenwerking met de wedstrijdcommissie van belang, omdat deze als eerste kan signaleren of spelers afwijkende wedstrijdscores inleveren.

Ambassadeursrol van de handicapcommissie

De handicap van een speler wordt berekend op basis van qualifying scores die de speler inlevert. Hoe meer qualifying kaarten een speler inlevert, hoe beter de handicap overeenkomt met de speelsterkte.

Om spelers te motiveren om regelmatig scores in te leveren en daarmee een handicap te krijgen die past bij hun speelsterkte, vragen wij van de handicapcommissies op de clubs ook een andere rol dan in het verleden. Wij zien de handicapcommissie als handicapautoriteit op de club vooral als promotor en ambassadeur van het handicapsysteem in plaats van pure controleur van scorekaarten. 

De NGF zet vol in op het promoten van het handicapsysteem. Zo is de app GOLF.NL gelanceerd waarmee golfers eenvoudiger een handicap kunnen bijhouden. Verder kunnen er sinds 2016 qualifying ronden op par-3 banen gespeeld worden die meetellen voor handicaps. Daarnaast maakt de campagne 'Kies je tee!' spelers bewust van de afstand die ze slaan bij hun afslag in relatie tot de kleur tee die daarbij past.

Toezichthouder qualifying condities

De handicapcommissie speelt samen met de baancommissie en wedstrijdcommissie een belangrijke rol bij het faciliteren van qualifying condities, zodat spelers zoveel mogelijk qualifying ronden kunnen spelen. Dit is onder meer van belang als er onderhoud aan de baan is en als er veranderingen in de baan plaatsvinden (bijvoorbeeld door weersomstandigheden of renovaties in de baan).

Opleidingen

De NGF organiseert cursussen over het handicapsysteem voor vrijwilligers en medewerkers van clubs en banen. Deze cursussen zijn vooral belangrijk voor personen in de handicapcommissie en behandelen naast de uitleg en het toepassen van het handicapsysteem ook de rol van de handicapcommissie. Deze rol richt zich namelijk steeds meer op het promoten en toezicht houden op het handicapsysteem in plaats van het controleren van alle individuele scores. We weten immers dat een speler die actief met zijn of haar handicap speelt dankzij de sportieve uitdaging meer plezier beleeft aan de sport. Wel vragen we de commissies goed te kijken naar spelers die een afwijkend scoreverloop hebben ten opzichte van wat men kan verwachten.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.