Inhoud caddie

Hoe wordt de handicap berekend bij nieuwe golfers en bij spelers met weinig scores?

Een van de doelen van het World Handicap Systeem is dat meer golfers hun speelsterkte meten en bijhouden. Om een handicap te krijgen moet iemand lid zijn van een golfclub die bij de NGF is aangesloten. Nieuwe spelers kunnen al na één qualifying ronde van negen holes een handicap verwerven (als ze een ronde spelen die op het niveau van handicap 54 of beter is).

Voor nieuwe spelers geldt het volgende.

  • Om na 1 maart 2021 WHS-handicap 54 of beter te halen in een ronde van 18 holes moet iemand 36 of meer Stableford-punten halen, oftewel men moet gemiddeld een netto par of beter maken op elke hole.
  • Om na 1 maart 2021 WHS-handicap 54 of beter te halen in een ronde van 9 holes moet iemand 19 of meer Stableford-punten halen. (In het WHS wordt het aantal Stableford-punten in een 9-holes ronde aangevuld met 17 Stablefordpunten waardoor het totaal aantal punten 36 zal zijn.)

In de eerste ronden waarin een nieuwe golfer probeert om handicap 54,0 of beter te bemachtigen, moet hij of zij van handicap 54,0 spelen. In de handicapslagentabellen van de baan waar gespeeld wordt (in de tabellen die vanaf 1 maart gelden) is te lezen hoeveel slagen een speler krijgt in een ronde over 9 of 18 holes. In de app GOLF.NL ziet een speler per hole hoeveel slagen hij of zij krijgt.

Als een nieuwe speler na februari 2021 een score inlevert, dan worden de hoge holescores in een ronde voor handicapdoeleinden teruggebracht tot een netto double bogey (par + 2 + het aantal handicapslagen dat een speler krijgt op de hole). Dus als een nieuwe speler in een qualifying ronde bijvoorbeeld een 12 op een par 5 maakt en als deze speler op deze hole vier slagen krijgt, dan wordt deze 12 voor handicapdoeleinden een 11 (5 + 2 + 4). Een netto double bogey is de laagste score die in de spelvorm Stableford geen Stableford-punten meer oplevert.

Het is belangrijk om aan spelers uit te leggen dat het een mythe is dat een golfer heel goed moet zijn om een handicap te hebben. Met een maximum handicap van 54 is het WHS toegankelijk en inclusief en bedient het de wensen van nieuwe én ervaren spelers. Het is voor de doorstroming in de baan wel belangrijk dat nieuwe spelers snelheid in het spel houden. Bij een spelvorm als Stableford moeten zij de bal oppakken op een hole zodra ze op die hole hun netto double bogey-score hebben bereikt. 

Hoe werkt de WHS-handicapberekening bij een eerste score of bij iemand met weinig scores?

De tabel onderaan deze pagina laat zien hoe de beschikbare scores uit het EGA-tijdperk gebruikt zijn om een eerste WHS-handicap van een speler vast te stellen. Maar deze afbeelding laat ook zien hoe een WHS-handicap wordt vastgesteld van een nieuwe speler die nu een eerste score inlevert, daarna een tweede, etc.

Voor spelers die voor 1 maart scores hadden ingeleverd, geldt dat hun EGA-handicapscores zijn omgezet in dagresultaten (score differentials). Als er bij de transitie naar het WHS bijvoorbeeld maar vijf EGA-handicapscores beschikbaar waren, dan bepaalde het laagste dagresultaat de eerste WHS-handicap. Als er bijvoorbeeld maar acht scores uit het EGA-tijdperk beschikbaar waren, dan is gekeken naar het gemiddelde van de twee beste dagresultaten. Als er bijvoorbeeld maar één score beschikbaar was, dan is dat dagresultaat minus twee slagen de eerste WHS-handicap van een speler geworden. De twee slagen aftrek is bepaald op basis van onderzoek waaruit blijkt dat veel nieuwe spelers beter zijn dan hun handicap aangeeft.

Het WHS werkt pas helemaal zoals bedoeld zodra een speler over 20 of meer scores beschikt, want dan treden automatisch de mechanismen van de soft cap en hard cap in werking. Dan zal een handicap in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan de laagste handicap in de afgelopen 12 maanden.

WHS handicap

Bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps is bij spelers met minder dan 20 scores in de handicapgeschiedenis één artificiële score toegevoegd aan hun dagresultatenlijst. Die artificiële score was gelijk aan hun EGA-handicap. Bekijk hiervoor voorbeeld 1 en 2 in de FAQ Zijn er voorbeelden van handicapstijgingen en -dalingen?

In het WHS-webinar in oktober 2020 zijn voorbeelden gegeven van WHS-berekeningen als er weinig scores beschikbaar zijn (dia 39 tot en met 43). Klik hier voor de Powerpoint-presentatie zonder notitiesklik hier voor de Powerpoint-presentatie met notitiesklik hier voor de video-opname van het webinar

Een baanhandicap kan hoger zijn dan 54

Golfers spelen in een qualifying ronde of qualifying wedstrijd met een 'baanhandicap' (course handicap), ze krijgen slagen mee. De baanhandicap is vinden in de handicapslagentabellen van de baan waar men speelt. In apps zoals de app GOLF.NL wordt automatisch aangegeven hoeveel slagen men krijgt op een hole.

Bij een speler met WHS-handicap 54,0 zal de baanhandicap vermoedelijk hoger zijn dan 54 als er gespeeld wordt op een baan met een slope rating van 114 of hoger. In dat geval krijgt de speler bijvoorbeeld 56 slagen. De maximum handicap in het WHS is 54,0 maar er is geen maximum course handicap.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.