Inhoud caddie

Hoe wordt de handicap berekend bij nieuwe golfers en bij spelers met weinig scores?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Een van de doelen van het handicapsysteem is dat golfers hun speelsterkte meten en bijhouden. Om een handicap te krijgen moet iemand lid zijn van een golfclub die bij de NGF is aangesloten. Nieuwe spelers kunnen al na één qualifying ronde van negen holes een handicap verwerven (als ze een ronde spelen die op het niveau van handicap 54 of beter is).

Voor nieuwe spelers geldt het volgende.

  • Om handicap 54 of beter te halen in een ronde van 18 holes moet iemand 36 of meer Stableford-punten halen, oftewel men moet gemiddeld een netto par of beter maken op elke hole.
  • Om handicap 54 of beter te halen in een ronde van 9 holes moet iemand 19 of meer Stableford-punten halen. (In het WHS wordt het aantal Stableford-punten in een 9-holes ronde aangevuld met het equivalent van 17 Stablefordpunten waardoor het totaal aantal punten 36 zal zijn.)

In de eerste ronden waarin een nieuwe golfer probeert om handicap 54,0 of beter te bemachtigen, moet hij of zij van handicap 54,0 spelen. In de handicapslagentabellen van de baan waar gespeeld wordt (in de tabellen die vanaf 1 maart gelden) is te lezen hoeveel slagen een speler krijgt in een ronde over 9 of 18 holes. In de app GOLF.NL ziet een speler per hole hoeveel slagen hij of zij krijgt.

Zodra een nieuwe golfer voor het eerst 36 of meer Stableford-punten heeft behaald in een qualifying ronde en deze score inlevert, wordt de eerste handicap berekend volgens de tabel op deze pagina. Lees verderop meer. Zolang een nieuwe golfer nog geen 36 Stableford-punten of meer haalt, wordt elke score als oefenscore ingevoerd. Zodra een nieuwe speler handicap 54,0 of lager heeft, wordt elke volgende qualifying score opgeslagen in de handicapgeschiedenis van de speler, ook als het dagresultaat slechter dan 54,0 is.

Als een nieuwe speler een score inlevert, dan worden de hoge holescores in een ronde voor handicapdoeleinden teruggebracht tot een netto double bogey (par + 2 + het aantal handicapslagen dat een speler krijgt op de hole). Dus als een nieuwe speler in een qualifying ronde bijvoorbeeld een 12 op een par 5 maakt en als deze speler op deze hole vier slagen krijgt, dan wordt deze 12 voor handicapdoeleinden een 11 (5 + 2 + 4). Een netto double bogey is de laagste score die in de spelvorm Stableford geen Stableford-punten meer oplevert.

Het is belangrijk om aan spelers uit te leggen dat een golfer niet heel goed hoeft te zijn om een handicap te behalen. Met een maximum handicap van 54 is het WHS toegankelijk en inclusief en bedient het de wensen van nieuwe én ervaren spelers. Het is voor de doorstroming in de baan wel belangrijk dat nieuwe spelers snelheid in het spel houden. Bij een spelvorm als Stableford moeten zij de bal oppakken op een hole zodra ze op die hole hun netto double bogey-score hebben bereikt. 

Hoe werkt de WHS-handicapberekening bij een eerste score of bij iemand met weinig scores?

De tabel op deze pagina laat zien hoe scores uit het EGA-tijdperk bij de invoering van het WHS op 1 maart 2021 gebruikt zijn om een eerste WHS-handicap van een speler vast te stellen. De tabel laat ook zien hoe een handicap wordt vastgesteld van een nieuwe speler die voor het eerst een eerste score inlevert, daarna een tweede score, etc.

Bij de eerste score van een nieuwe speler die gelijk is aan 36 Stableford-punten of hoger is dan 36 is er een aanpassing van twee punten. Ook bij de tweede tot en met de vijfde score die een nieuwe speler inlevert, telt alleen het beste dagresultaat voor de handicap. Dat dagresultaat wordt dan met 2 of 1 punten verlaagd.

Voor spelers die voor 1 maart 2021 scores in hun handicapgeschiedenis hadden staan, geldt dat hun EGA-handicapscores zijn omgezet in dagresultaten (score differentials). Als er bij de transitie naar het WHS bijvoorbeeld maar vijf EGA-handicapscores beschikbaar waren, dan bepaalde het laagste dagresultaat de eerste WHS-handicap. Als er bijvoorbeeld maar acht scores uit het EGA-tijdperk beschikbaar waren, dan is gekeken naar het gemiddelde van de twee beste dagresultaten. Als er bijvoorbeeld maar één score beschikbaar was, dan is dat dagresultaat minus twee punten de eerste WHS-handicap van een speler geworden. Die twee punten zijn bepaald op basis van onderzoek waaruit blijkt dat veel nieuwe spelers beter zijn dan hun handicap aangeeft. 

Het handicapsysteem werkt pas helemaal zoals bedoeld zodra een speler over 20 of meer scores beschikt, want dan treden automatisch de mechanismen van de soft cap en hard cap in werking. Dan zal een handicap in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan de laagste handicap in de afgelopen 12 maanden.

WHS handicap

Bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps op 1 maart 2021 is bij spelers met minder dan 20 scores in de handicapgeschiedenis één artificiële score toegevoegd aan hun dagresultatenlijst. Die artificiële score was gelijk aan hun EGA-handicap. Bekijk hiervoor voorbeeld 1 en 2 in de FAQ Zijn er voorbeelden van handicapstijgingen en -dalingen?

In het WHS-webinar in oktober 2020 zijn voorbeelden gegeven van WHS-berekeningen als er weinig scores beschikbaar zijn (dia 39 tot en met 43). Klik hier voor de Powerpoint-presentatie zonder notitiesklik hier voor de Powerpoint-presentatie met notitiesklik hier voor de video-opname van het webinar

Een baanhandicap kan hoger zijn dan 54

Golfers spelen in een qualifying ronde of qualifying wedstrijd met een 'baanhandicap' (course handicap): ze krijgen slagen mee. De baanhandicap is vinden in de handicapslagentabellen van de baan waar men speelt. In apps zoals de app GOLF.NL wordt automatisch aangegeven hoeveel slagen men krijgt op een hole.

Bij een speler met handicap 54,0 zal de baanhandicap vermoedelijk hoger zijn dan 54 als er gespeeld wordt op een baan met een slope rating van 114 of hoger. In dat geval krijgt de speler bijvoorbeeld 56 slagen. De maximum handicap van een speler is 54,0 maar er is geen maximum course handicap.

Het is belangrijk dat nieuwe spelers de volgende dingen leren:

  • Hoe lees je in een handicaptabel hoeveel slagen je krijgt?
  • Hoe vind je iemand die mag en wil marken?
  • Hoe werkt het invullen van een papieren scorekaart en hoe bereken je het aantal Stableford-punten?
  • Waar en hoe en hoe snel na je ronde voer je digitaal een qualifying score in?

Lees ook de FAQ Wat gebeurt er als iemand overstapt van een andere club naar mijn club?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Raadpleeg ook de digitale versie van 'Wegwijs in Handicapping'