Inhoud caddie

Steeds meer rookvrije golfbanen

Op steeds meer golfclubs is roken in de baan niet meer toegestaan, ook in natte periodes als er geen brandgevaar is. Roken op het terras wordt ook op steeds meer golfclubs aan banden gelegd.

De Rosendaelsche Golfclub is GEO-gecertificeerd. Vlak voordat  de Ladies European Tour in de zomer van 2021 op de baan neerstreek voor het Big Green Egg Open sloot de club zich ook aan bij de groeiende lijst rookvrije golfbanen. Het terrein van de Rosendaelsche is sinds 17 juni 2021 rookvrij.

Andere voorbeelden van rookvrije banen zijn Golfclub Holthuizen en Golfclub Gaasterland. Op Gaasterland mag alleen op twee vaste plaatsen bij het clubhuis nog gerookt worden.

Toen Gaasterland in 2019 besloot om de baan 'rookvrij' te maken, verwees de Balkster Courant in een bericht hierover naar het Nationaal Preventie Akkoord dat is ondertekend door onder meer het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gemeenten en de NOC*NSF. “Dit akkoord is de aanzet om de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken”, aldus de Balkster Courant.

Het Nationaal Preventie Akkoord is in 2018 ondertekend. Wat betreft tabak is het streven van de overheid om in 2040, samen met de organisaties in het Nationaal Preventieakkoord, een rookvrije generatie bereiken. Op basis van de gedachte "door roken te voorkomen, zijn er minder meerokers" is dit een van de maatregelen in het akkoord: "Vanaf 2025 zijn bijna alle sportverenigingen rookvrij." Het idee is dat kinderen in 2040 en daarna niet eens meer op het idee komen om te gaan roken. 

Opmerkelijk is dat het bij dit voornemen draait om een akkoord: sportclubs kiezen vrijwillig voor een rookvrij beleid, het wordt niet door de overheid opgelegd. En het principe van het akkoord is preventie: voorkomen is beter dan genezen.

“Op weg naar een rookvrije generatie”

Eind 2015 al, nog voordat het Preventie Akkoord werd gesloten, is een campagne in het leven geroepen met de naam “Op weg naar een rookvrije generatie”. Het is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds dat nauw aansluit bij de doelstellingen van het Nationale Preventie Akkoord. “Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken”, zeggen de Hartstichting, KWF en het Longfonds. Er is volgens een onderzoek van het KWF veel draagvlak voor de campagne: acht op de tien Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn.

“Op weg naar een rookvrije generatie” is vooral gericht op vijf grote buitensporten: voetbal, atletiek, korfbal, tennis en hockey. De campagne wordt ondersteund door deze sportbonden en mede daarom - en door het Nationale Preventie Akkoord - groeit het aantal rookvrije sportclubs heel snel. In 2017 waren er 150 verenigingen helemaal of gedeeltelijk rookvrij, begin 2019 waren het er al meer dan 800. Met “gedeeltelijk rookvrij” wordt gedoeld op sportclubs die het roken bannen als jeugd aan het sporten is of die roken alleen toestaan op een plaats uit het zicht van kinderen. Eind 2020 waren er in totaal 1692 rookvrije sportclubs bekend bij rookvrijegeneratie.nl.

Een zelfde snelle groei is overigens ook waar te nemen op terrassen van cafés en restaurants. Uit cijfers van de anti-rookorganisatie Clean Air Nederland blijkt dat er in 2018 39 (deels) rookvrije terrassen waren. In 2019 stond de teller op 113.

Informatie voor clubs en banen

Golfclubs en -banen die een duidelijk rookbeleid willen gaan vaststellen of hun beleid willen aanscherpen, kunnen terecht op rookvrijegeneratie.nl/sport. Deze website geeft veel tips hoe sportclubs draagvlak kunnen creëren voor een rookvrij beleid en hoe ze het beleid moeten invoeren. Ook zijn er tips te vinden hoe een club het beste de communicatie over een rookvrij beleid kan aanpakken. Sportclubs kunnen verder in de webshop van rookvrijegeneratie.nl/sport borden bestellen om te plaatsen bij de entree of het terras. Deze borden maken aan leden en gasten duidelijk dat ze op een (deels) rookvrij terrein gaan sporten. 

Meer rookvrije golfbanen

Het aantal rookvrije golfclubs stijgt gestaag. Naast Gaasterland, Holthuizen en de Rosendaelsche hebben - onder meer - deze clubs het roken in de baan permanent verboden, ook als het regent: de Noordwijkse, Kavel II Beemster, Spandersbosch, Golfbaan Ameland en De Hoge Kleij. Andere clubs zoeken vooralsnog een middenweg. Op de Oosterhoutse bijvoorbeeld staat de volgende tekst in het baanreglement: "Roken dient geen overlast te geven." Bij Bentwoud staat in het reglement: "Roken in de baan zo min mogelijk."

Anno 2019 mag op de meeste golfbanen dus nog steeds gerookt worden, maar het is door maatschappelijke ontwikkelingen zoals het Nationaal Preventie Akkoord te verwachten dat het aantal rookvrije clubs de komende jaren snel toeneemt. Zeker golfbanen waar veel kinderen komen, kunnen de maatschappelijke trend niet negeren. In de tussentijd schrijft de etiquette voor dat golfers op de terreinen waar nog steeds gerookt mag worden geen peuken in de baan achterlaten. Dat is iets waar veel golfers zich aan ergeren, zowel rokers als niet-rokers…

Het Sportakkoord: doet jouw club al mee? 

Apart van het Nationale Preventie Akkoord is in 2018 ook het Nationaal Sportakkoord gesloten. Beide akkoorden vloeien voort uit het regeerakkoord. Het Sportakkoord geeft voor de sport onder meer invulling aan het Nederlands Klimaatakkoord: maatregelen waarmee het land schoner en duurzamer moet worden. Het doel van het Sportakkoord is om sport toekomstbestendig te maken. Het bestaat uit ambities zoals een leven lang zonder belemmeringen kunnen sporten en bewegen voor iedere Nederlander, beweegactiviteiten voor kinderen onder de zes jaar, een duurzame sportinfrastructuur of een beleid om sport leuk en veilig te houden. De overheid investeert jaarlijks ruim 400 miljoen euro om deze ambities te realiseren.

PUUR rookvrij

De overheid heeft in 2020 de nationale campagne PUUR rookvrij gelanceerd. Lees meer op de website puurrookvrij.nl.