Inhoud caddie

Waar vinden we voorbeeldteksten voor communicatie over het WHS met leden?

Op 1 maart 2021 worden WHS-handicaps leidend (lees meer over de transitieperiode en het tijdpad in de FAQ Wanneer wordt het WHS ingevoerd?).

Voorbeeldteksten

Hier vind je verschillende teksten over het WHS, kort en lang, die gebruikt kunnen worden in het clubblad, de nieuwsbrief of op de clubwebsite.

  • Wat betekent het WHS voor mij als golfer? Word (aangepast op 10 december).
  • 5 dingen die golfers moeten weten van het WHS: Word (aangepast op 10 december).
  • Korte introductie van het WHS: Word (aangepast op 10 december).
  • Hier vind je een uitgebreide tekst voor golfers: Word (aangepast op 10 december; je kunt ook delen van deze uitgebreide tekst gebruiken).
  • Klik hier voor plaatjes voor bij de teksten.

Powerpoint-clubpresentatie voor leden

Leg het WHS uit aan je leden met behulp van deze Powerpoint-presentatie. Organiseer hiervoor een digitale clubbijeenkomst zolang grote bijeenkomsten in het clubhuis niet zijn toegestaan.

En verder ...

Verder maken we je graag attent op het volgende.

  • Vanaf 4 januari 2021 wordt zowel de te verwachten WHS-handicap als de actuele EGA-handicap van golfers getoond in de app GOLF.NL (bij "Mijn spel") en op de digitale pas (klik op "Profiel"). Ook in clubsoftware wordt zowel de WHS- als de EGA-handicap getoond. De te verwachten WHS-handicap wordt ongeveer eens in de drie weken geactualiseerd.
  • GOLF.NL legt het Wereld Handicap System stap voor stap uit op golf.nl/whs. De teksten van GOLF.NL mogen door clubs gebruikt worden.
  • Het WHS was het hoofdonderwerp in de eerste aflevering van de GOLF.NL podcast. Deel deze podcast met leden van je club. De belangrijkste vragen die golfers over het WHS hebben, worden beantwoord. De podcast is te beluisteren op SpotifyStitcherApple Podcasts/iTunes en Google Podcasts.
  • Een handicap bijhouden maakt golf leuker. Gebruik deze video's om het handicapsysteem onder de aandacht van je (nieuwe) leden te brengen. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.