Inhoud caddie

Kwalificatie Structuur Sport (KSS)

In Nederland streven de sportbonden verenigd in NOC*NSF naar professioneel en dus goed opgeleid sportkader. Daarom zijn er afspraken gemaakt over de te onderscheiden niveaus van het sportkader.

Vijf niveaus

De Kwalificatiestructuur Sport (KSS) geeft de mogelijkheid om de kerntaken en competenties van sportkader met elkaar te vergelijken. De structuur bestaat uit vijf niveaus: Sportleider/sportcoach 1 tot en met 5. Niveaus die aansluiten bij Europese afspraken en door het Nederlandse ministerie van VWS zijn erkend. Om aan te tonen dat iemand op een dergelijk niveau kan coachen of lesgeven, dient een Proeve van bekwaamheid te worden afgelegd.

Voor de golfsport leidt dit tot de volgende niveaus. Op alle opleidingen is het Toetsreglement Sport van toepassing. Deze documenten zijn opgesteld naar richtlijnen van NOC*NSF en het ministerie van VWS, en als positief geoordeeld/geaudit door Calibris in opdracht van VWS. De gedeelde documenten zijn eigendom van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.

Sportbonden verenigd in NOC*NSF streven naar professioneel en goed opgeleid sportkader

Niveau 1: Jeugdcoach

Personen die voor het programma Committed to Jeugd de cursus Jeugdcoach hebben gevolgd, kunnen de Proeve van Bekwaamheid doen (het diploma behalen). Hiertoe moeten zij de drie portfolio-opdrachten in het werkboek uitvoeren en de bevindingen noteren. Het volledig ingevulde werkboek wordt door de PvB-beoordelaar gecontroleerd en door de jeugdcommissie van de club opgestuurd naar de Toetsingscommissie. PvB-afname is kosteloos via de club.

Bekijk hier het kwalificatiedocument

Bekijk hier het toetsdocument

Niveau 2: Golfinstructeur Level 2

Iedereen die van mening is over de competenties (zoals beschreven in het Kwalificatieprofiel) Golfinstructeur Level 2 te beschikken, kan zijn/haar Portfolio 2.1 en 2.3. aan de Toetsingscommissie sturen. Tevens dient er bewijs geleverd te worden dat de kandidaat voldoet aan handicap 14,0. Dit kan door bijvoorbeeld drie wedstrijdscores te overleggen waarbij aan deze eis is voldaan. Ook kan een bewijs van laatste handicap overlegd worden (niet ouder dan twee jaar). Indien de portfolio’s voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor de praktijktoets 2.1 (het geven van een les). Kosten voor PvB-afname (beoordeling portfolio en praktijktoets): € 600 (indicatieve prijs). 

Bekijk hier het kwalificatiedocument

Bekijk hier het toetsdocument

Niveau 3: B-Professional

Iedereen die van mening is over de competenties (zoals beschreven in het Kwalificatieprofiel) Golfprofessional 3 te beschikken, kan zijn/haar Portfolio 3.1 t/m 3.6. aan de Toetsingscommissie sturen. Tevens dient er bewijs geleverd te worden dat de kandidaat voldoet aan handicap 6,0. Je hebt minimaal EGA handicap 6.0 gespeeld in PGA tournament play van een erkende PGA of de toernooien genoemd op de NGF lijst. Voor meer informatie over deelname aan PGA-wedstrijden, mail info@pgaholland.nl. De wedstrijden op de NGF lijst zijn de NK’s (vanaf 18 jaar) en de wedstrijden van de Open Golf Tour. Indien de portfolio’s voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor de praktijktoets 3.1 (het geven van een les). Kosten voor PvB-afname (beoordeling portfolio en praktijktoets): € 1.750 (indicatieve prijs).

Bekijk hier het kwalificatiedocument

Bekijk hier het toetsdocument

Niveau 4: A-Professional

Deze PVB-afname staat open voor iedereen die beschikt over een diploma Golfprofessional 3 conform de Kwalificatiestructuur Sport. Iedereen die van mening is over de competenties (zoals beschreven in het Kwalificatieprofiel) Golfprofessional 4 te beschikken, kan zijn/haar Portfolio 4.1 t/m 4.6. aan de Toetsingscommissie sturen. Tevens dient er bewijs geleverd te worden dat de kandidaat voldoet aan handicap 3,0. Dit dient te worden aangetoond door drie kaarten in te leveren met handicap 3,0 of lager gespeeld in PGA tournament play van een erkende PGA of de toernooien genoemd op de NGF lijst. Voor meer informatie over deelname aan PGA-wedstrijden, mail info@pgaholland.nl. De wedstrijden op de NGF lijst zijn de NK’s (vanaf 18 jaar) en de wedstrijden van de Open Golf Tour. Indien de portfolio's voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor de praktijktoets 4.1 (het geven van een les) en 4.2 (coaching). Kosten voor PVB-afname (beoordeling portfolio en praktijktoets): € 2.000 (indicatieve prijs).

Bekijk hier het kwalificatiedocument

Bekijk hier het toetsdocument

Niveau 5: Mastercoach

Deze opleiding wordt door de golfsport thans nog niet nader ingevuld. Een aantal A-Professionals volgt wel de opleiding Mastercoach van de ALO Amsterdam en Groningen. Deze opleiding staat onder auspiciën van NOC*NSF.

Informatie

Voor vragen, informatie en het sturen van uw portfolio kun je contact opnemen met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie: NGF, t.a.v. secretariaat Toetsingscommissie, Postbus 8585, 3503 RN Utrecht.