Inhoud caddie

Wat zijn nog openstaande issues na de invoering van het WHS?

PCC

De PCC wordt op dit moment nog niet correct toegepast. Wij werken op dit moment aan de volgende issues en verwachten deze in week 12 (ook met terugwerkende kracht) te herstellen:

  1. Deze PCC over 9 holes zou gehalveerd moeten worden. Op dit moment wordt daar foutief een volledige PCC toegepast.
  2. Op scores die nog stonden te wachten op marker approval op de desbetreffende speeldag is ten onterechte geen PCC toegepast.

De clubsoftwareleveranciers moeten hier ook een aanpassing voor doen, naar verwachting zal deze in maart of begin april worden geïmplementeerd.

Non-qualifying scores

Er wordt nog gewerkt aan juiste uitwisseling van 'oefenscores'. In de app GOLF.NL ziet een speler na het invoeren van een niet-qualifying score wat het dagresultaat is (zonder PCC). Het is de bedoeling dat spelers hun dagresultaat (zonder PCC) in oefenronden ook te zien krijgen in clubsoftware.

Terugdraaien van een exceptionele score

De API en bijbehorende documentatie zijn gereed en verstuurd aan de clubsoftwareleveranciers. Zij zullen de API implementeren zodat handicapcommissies deze functionaliteit kunnen gebruiken.

Invoeren van een penalty score

Deze API wordt nu ontwikkeld door de NGF. De verwachting is dat deze in week 12 af is en gedeeld zal worden met de clubsoftwareleveranciers. Zij zullen de API implementeren zodat handicapcommissies deze functionaliteit kunnen gebruiken.

Synchronisatieproblemen 

Er zijn steeds minder synchronisatieproblemen tussen softwareleveranciers en de NGF-database. De synchronisatieproblemen verschillen vaak per leverancier en club. Hier vind je enkele voorbeelden die al zijn opgelost of die nog worden opgelost.

  • In het WHS-score-overzicht staat een 'buitenlandse baan'-score die in werkelijkheid een Nederlandse score is. Lees hier meer.
  • Eén score wordt twee keer geteld in het WHS-score-overzicht, terwijl die bij de softwareleverancier maar één keer in het systeem staat. Het zijn (vaak) scores die eerder verwijderd zijn en opnieuw zijn ingevoerd, om diverse redenen, maar toch komen beide scores dan in de WHS-handicapberekening te staan. Dit heeft te maken met een proces waarbij ontbrekende scores/scores zonder details (holescores) alsnog ingestuurd worden. Het kan gebeuren dat er daarbij scores dubbel in het systeem komen te staan. We hebben voor de migratie een 'scorekaartontdubbelprocedure' gemaakt die dit soort gevallen eruit moet filteren.
  • Er staan EXS-scores (exceptionele scores) in het WHS-overzicht die niet in het EGA-overzicht stonden.
  • Bij spelers met minder dan 20 scores is een artificiële score toegevoegd als oudste score. Soms wordt die gedateerd op 01-01-2016 maar soms ook 01-01-2017. Dit is normaal en geen synchronisatieprobleem. Het enige doel van de datum is dat het de oudste score wordt in het overzicht.

Problemen op je club? Neem contact op met je softwareleverancier en meld het ook aan ons.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.