Inhoud caddie

Wat zijn nog openstaande issues na de invoering van het WHS?

Lopende kwesties

Tegen par

Bij deze wedstijdvorm worden hoge scores nog niet automatisch teruggebracht naar een netto bogey. Deze taak ligt momenteel bij de handicapcommissies en spelers. De oplossing wordt nu geprogrammeerd. Oplevering: deze zomer. In het geval dat deze kwestie invloed heeft gehad op de handicap van spelers raden wij aan dat de commissies de hoge holescores aanpassen in netto bogeys.

Toepassing van de soft en hard cap

Dit is wel inzichtelijk in het WHS-overzicht (light versie) en in de app GOLF.NL app en op mijn.golf.nl maar nog niet inzichtelijk voor een commissielid.

Terugdraaien van een exceptionele score (EXS)

De API (Application Programming Interface) en bijbehorende documentatie zijn gereed en verstuurd aan de clubsoftwareleveranciers. Zij zullen de API implementeren zodat handicapcommissies deze functionaliteit kunnen gebruiken. Nog niet alle clubsoftwareleveranciers hebben dit geïmplementeerd.

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de handicap van een speler omdat deze handicap door een EXS (exceptionele score) danig is gezakt, dan moet dat gebeuren in het eigen softwarepakket en niet in Caddie.

Als het jouw club nog niet lukt om een exceptionele score terug te draaien in de clubsoftware, stuur dan een mail.

Qualifying ronde of wedstrijdronde?

In de online cursus Handicapping in april is deze vraag gesteld. "In onze handicapadministratie is niet te zien of een score uit een gewone ronde komt of uit een wedstrijd. Achter elke score staat 'Club' vermeld. Is het mogelijk om dit onderscheid wel te zien?" Het antwoord: "Als een score in de app GOLF.NL is ingevoerd, dan sturen wij de softwareleveranciers een kwalificatie mee of het een gewone qualifying score betreft of een wedstrijdscore. Dit is mogelijk in clubsoftware nog niet zichtbaar voor commissies. Als er 'Club' achter staat is de bron wellicht niet de app GOLF.NL."

Opgeloste kwesties

PCC

De PCC werd in het begin nog niet correct toegepast. maar wordt inmiddels wel correct toegepast. Qualifying scores over negen holes waarbij mogelijk ten onrechte een volledige in plaats van een halve PCC is toegepast, zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Qualifying scores waarbij ten onrechte geen PCC was toegepast, zijn ook gecorrigeerd.

Non-qualifying scores

In de app GOLF.NL ziet een speler na het invoeren van een niet-qualifying score wat het dagresultaat is (zonder PCC). Kort na de invoering van het WHS was het dagresultaat in oefenronden (zonder PCC) nog niet te zien in clubsoftware. Inmiddels hebben de clubsoftwareleveranciers alles wat ze hiervoor nodig hebben: de API (Application Programming Interface) en bijbehorende documentatie. De clubsoftwareleveranciers zullen de API implementeren zodat handicapcommissies deze functionaliteit kunnen gebruiken. Zo kunnen spelers ook in de clubsoftware zien zien wat hun dagresultaat in een oefenronde was.

Invoeren van een penalty score

De softwareleveranciers hebben de benodigde API (Application Programming Interface) ontvangen. Als de API geïmplementeerd is in de clubsoftware, kunnen de handicapcommissies deze functionaliteit gebruiken.

Buitenlandse scores

In het WHS-score-overzicht van een sapeler kan een 'buitenlandse baan'-score staan die in werkelijkheid een Nederlandse score is. Lees hier meer.

'Scorekaartontdubbelprocedure'

Bij de overgang naar het WHS kwam het voor dat één score twee keer werd geteld in het WHS-score-overzicht, terwijl die bij de softwareleverancier maar één keer in het systeem stond. Het waren (vaak) scores die eerder verwijderd waren en opnieuw waren ingevoerd, om diverse redenen. Toch kwamen beide scores dan in de WHS-handicapberekening te staan. Dit had te maken met een proces waarbij ontbrekende scores/scores zonder details (holescores) alsnog ingestuurd werden. Het kon op die manier gebeuren dat er daarbij scores dubbel in het systeem kwamen te staan. Hiervoor is een 'scorekaartontdubbelprocedure' gemaakt die dit soort gevallen eruit filterde.

EXC-scores

Er stonden EXS-scores (exceptionele scores) in het WHS-overzicht die niet in het EGA-overzicht stonden.

Artificiële scores

Bij spelers met minder dan 20 scores is een artificiële score toegevoegd als oudste score. Soms wordt die gedateerd op 01-01-2016 maar soms ook 01-01-2017. Dit is normaal en geen synchronisatieprobleem. Het enige doel van de datum is dat het de oudste score wordt in het overzicht.

Contact

Problemen op je club? Neem contact op met je softwareleverancier en meld het ook aan ons.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.