Inhoud caddie

Wat zijn lopende en opgeloste (software)zaken?

26 januari 2023

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Lopende kwesties 

Goedkeuring door marker
Er komt een API voor softwareleveranciers die bij het invoeren van een qualifying score verplicht dat een marker wordt ingevoerd. Met behulp van deze 'marker approval- functionaliteit' kan de digitale markervalidatie ook door softwareleveranciers worden toegepast.

Toepassing van de soft en hard cap
De toepassing van de soft en hard cap is wel inzichtelijk in het WHS-overzicht (light versie), in de app GOLF.NL en op mijn.golf.nl, maar nog niet inzichtelijk voor een commissielid.

Opgeloste kwesties

PCC
In het verleden werd de PCC berekend per baanlus. Dit betekende dat voor een 18-holes baan een afzonderlijke PCC wordt berekend voor:
de eerste 9-holes lus;
de tweede 9-holes lus;
de 18-holes lus.
Hierdoor kon het voorkomen (en dat gebeurde geregeld) dat de PCC voor de 9-holes lussen niet aansloot bij de PCC voor de 18-holes lus. Dit kwam omdat er geen koppeling was tussen de 9-holes lussen en de 18-holes lus. Hierdoor konden de scores van de verschillende lussen niet gecombineerd worden. De PCC-berekening is in 2022 aangepast.

Mismatches door het insturen van een handicap
Clubs kunnen sinds 1 augustus 2022 niet meer een handicap van een nieuwe of bestaande golfer 'insturen' naar de database van de NGF. Daardoor zijn er minder 'mismatches'. Clubs kunnen in Caddie of in de clubsoftware opzoeken welke data de NGF heeft van een golfer. Als een speler volgens de gegevens van de club een handicap heeft, maar als Caddie of de clubsoftware bijvoorbeeld code 55 (baanpermissie) laat zien, dan duidt dat op een mismatch die de NGF en club gezamenlijk kunnen oplossen.

Scores in NGF-wedstrijden
Sinds het voorjaar van 2022 worden de scores van deelnemers aan NGF-wedstrijden ingevoerd in de NGF-database. Dit wordt gedaan door de NGF-wedstrijdleiding. De deelnemers hoeven dus niet zelf hun scores in te voeren.

Tegen par
Bij de wedstijdvorm tegen par worden hoge scores automatisch teruggebracht naar een netto bogey. Dit was voor de zomer van 2022 nog niet het geval. Deze taak lag toen bij de handicapcommissies en spelers, maar nu niet meer.

Dagoverzicht
De NGF heeft een API gebouwd voor het tonen van dagelijks gespeelde kaarten, zodat handicapcommissies deze kunnen zien en kunnen delen met de softwareleveranciers. Je kunt dan zelf met terugwerkende kracht op een specifieke dag zien welke kaarten zijn ingeleverd.

API voor penalty score
Deze API (Application Programming Interface) is gereed en is met de softwareleveranciers gedeeld. Als de API geïmplementeerd is in de clubsoftware, kunnen de handicapcommissies deze functionaliteit gebruiken.

Exceptionele score (EXS)
De API om een exceptionele score te verwijderen plus bijbehorende documentatie is gereed en is met softwareleveranciers gedeeld. Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de handicap van een speler omdat deze handicap door een EXS (exceptionele score) danig is gezakt, dan moet dat gebeuren in het eigen softwarepakket en niet in Caddie. Als het jouw club nog niet lukt om een exceptionele score terug te draaien in de clubsoftware, stuur dan een mail

Wedstrijdscores van 18-holes wedstrijden die gestaakt zijn vanwege onweer
Als een 18-holes wedstrijd gestaakt moet worden vanwege onweer, dan tellen alle scores van wedstrijddeelnemers die 9 of meer holes hebben kunnen spelen mee voor hun handicap (lees hier meer). De scores moeten echter wel op de juiste manier aangeleverd worden door de wedstrijdcommissie, zodat per deelnemer duidelijk is welke holes hij/zij niet heeft kunnen spelen. Heb je voor het eerst te maken met een wedstrijd die gestaakt moest worden door onweer, raadpleeg je softwareleverancier om ervoor te zorgen dat alle scores op de juiste manier worden aangeleverd. 

Non-qualifying scores
In de app GOLF.NL ziet een speler na het invoeren van een niet-qualifying score wat het dagresultaat is (zonder PCC). Kort na de invoering van het WHS was het dagresultaat in oefenronden (zonder PCC) nog niet te zien in clubsoftware. Inmiddels hebben de clubsoftwareleveranciers alles wat ze hiervoor nodig hebben: de API en bijbehorende documentatie. Als de clubsoftwareleveranciers de API geïmplementeerd hebben, dan kunnen handicapcommissies deze functionaliteit gebruiken. Zo kunnen spelers ook in de clubsoftware zien zien wat hun dagresultaat in een oefenronde was.

Buitenlandse scores
In het WHS-score-overzicht van een speler kan een 'buitenlandse baan'-score staan die in werkelijkheid een Nederlandse score is. Lees hier meer. 

Artificiële scores
Bij spelers met minder dan 20 scores is bij de overgang van het EGA-systeem naar het WHS een artificiële score toegevoegd als oudste score. Soms wordt die gedateerd op 01-01-2016 maar soms ook 01-01-2017. Dit is normaal en geen synchronisatieprobleem. Het enige doel van de datum is dat het de oudste score is in het overzicht.

Qualifying ronde of wedstrijdronde
In een cursus Handicapping in 2021 is deze vraag gesteld: "In onze handicapadministratie is niet te zien of een score uit een gewone ronde komt of uit een wedstrijd. Achter elke score staat 'Club' vermeld. Is het mogelijk om dit onderscheid wel te zien?" Het antwoord: als een score in de app GOLF.NL is ingevoerd, dan sturen wij de softwareleveranciers een kwalificatie mee of het een gewone qualifying score betreft of een wedstrijdscore. Als het goed is, toont je clubsoftware het onderscheid. Informeer zo nodig bij je clubsoftwareleverancier. 

Contact

Problemen op je club? Neem contact op met je softwareleverancier en meld het ook aan ons. Om oude en nieuwe NGF-nummers te koppelen, kan je een verzoek sturen aan app@golf.nl

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.