Inhoud caddie

Regionale Golf & Groen workshops in 2018

Elk jaar worden er Regionale Golf & Groen workshops georganiseerd door de Golfalliantie (NGF, NGA en NVG). Hier volgt een verslag van een van de workshops in 2018.

In de workshops gaan beheerders van golfbanen - baancommissies, clubmanagers, (hoofd-)greenkeepers en bestuurders/directies - op een interactieve manier met elkaar in gesprek.

De eerste workshop van 2018 vond plaats op de Utrechtse Golfclub De Pan. De middag begon met een welkomstwoord en introductie door Niels Dokkuma, Hij blikte kort terug op het thema “Geel is het nieuwe groen” dat toch wel het nodige stof heeft doen opwaaien. Niels nuanceerde dat het gras natuurlijk niet overal geel wordt. Het gaat erom dat de kwaliteit anders wordt, niet minder. Hierbij geeft iedere individuele baan n.a.v. haar natuurlijke grondslag invulling aan die verandering.

“Je moet door de zure appel heen”  

De boodschap was helder: als je de transitie ingaat om baanonderhoud duurzaam te maken, dan ga je vaak door de zure appel heen. Het gaat er daarbij om dat je bewust bezig bent met je plan. Dat het langzaam gaat, omdat het voor de lange termijn is.. Belangrijk is om vooraf vast te stellen wat acceptabel is: wat voor ambitieniveau streven we na op onze baan? Welke schade tolereren we en waar trek je de grens?

Tot slot gaf Niels twee tips. De eerste focus is planmatigheid. Maak een plan en begin niet ad hoc met het doorvoeren van veranderingen. Ontwikkel daartoe n.a.v. een nulmeting een langetermijnvisie. In de tweede plaats adviseert hij om goed te kijken naar de biodiversiteit op het terrein. Zorg dat je een habitat creëert voor de natuurlijke vijanden van schadelijke organismen. Daarmee wordt bijvoorbeeld invulling gegeven aan “het volgen van de natuur".

Structurele speelkwaliteit 

Koert Donkers (NGF Duurzaam beheer) deelde zijn inzichten over structurele speelkwaliteit. Zijn boodschap is om vooral de natuur te volgen, probeer evenwicht daarin te vinden.

“De beheerkalender zou leidend moeten zijn over de wedstrijdkalender”

Om een structurele speelkwaliteit te behalen, is het noodzakelijk om je baanonderhoud te verzakelijken. Aan de hand van de beheerkwaliteit-piramide legde hij stap voor stap uit wat essentieel is. Zonder een goede basis heeft het geen zin om vervolgstappen te nemen. Timing van je ingrepen is hierbij belangrijk. Misschien moet de beheerkalender zelfs leidend zijn over de wedstrijdkalender om de transitie naar duurzamer beheer mogelijk te kunnen maken. Een valkuil is dat je moet weten wat je wilt meten, er zijn namelijk heel veel meetbare parameters. Maar wat zijn de parameters die essentieel zijn voor structurele speelkwaliteit?

Koert lichtte een aantal parameters toe: het aantal uren daglicht, de verzadigde waterdoorlatendheid, het organische stofgehalte in de bovenste 2 cm en de pH-waarde. Past jouw graskeuze bijvoorbeeld wel bij de pH-waarde? Vervolgens kwamen viltdikte, bewortelingsdiepte, gebruikte grassoorten en de dichtheid van de grasmat aan bod. Alleen dan, samen met de juiste mensen, middelen en machines, zijn de randvoorwaarden voor een structurele speelkwaliteit aanwezig.

Communicatie met leden is belangrijk 

Tot slot was het woord aan Jan van Mondfrans, lid van de baancommissie van de Utrechtse Golfclub De Pan. 

“Greenkeeper is een ouderwetse naam”

De Pan wordt gezien als een van de banen waar duurzaam beheer ver ontwikkeld en in de praktijk gebracht is. Dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan, toonde Jan aan door de aanwezigen mee te nemen in de evolutie van duurzaam beheer op De Pan. De belangrijkste les die hij meegaf is dat je moet volharden in je plan, in de koers die je volgt. Elk plan heeft een rekbaarheid die je moet durven aangaan. Er komen genoeg twijfels op het pad naar duurzaam beheer. Communiceer goed naar je leden, zorg dat zij begrijpen waar je als baancommissie en greenkeeper mee bezig bent. En blijf ontwikkelen; op De Pan wordt er continu gezocht naar verbeteringen. De functietitel greenkeeper is daarbij ouderwets en achterhaald. Die titel dekt het vak van greenkeeper niet meer, het gaat er namelijk niet alleen meer om om de baan groen te houden, je bent meer een course manager! Je zorgt dat de baan bespeelbaar is voor de lange termijn.

Leren van elkaar

In de interactieve groepssessie werd in kleine groepjes een aantal stellingen besproken. Op deze wijze werden inzichten en knelpunten met elkaar gedeeld. Deze opzet wordt goed gewaardeerd doordat men van elkaar kan leren en dit vervolgens kan toepassen in de eigen situatie. Ter afsluiting werd er onder leiding van Mark Lampe, de hoofdgreenkeeper van De Pan, een wandeling gemaakt over de baan. Fairways, roughs, greens en bunkers werden bezocht en ervaringen werden onderling uitgewisseld. Uiterst leerzaam volgens alle aanwezige baanbeheerders!