Inhoud caddie

Spelersprofiel: EGA-hcp 23, minder dan 20 scores

De transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap: een voorbeeld van een speler met een EGA-handicap van 23 die minder dan 20 scores in de handicapgeschiedenis heeft. Dit is een voorbeeld van hoe een handicap omhoog kan gaan bij de transitie naar het WHS.

Bij de transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap worden de gegevens gebruikt die in de NGF-database staan. Clubs zijn deze gegevens gaan delen met de NGF vanaf midden 2016. Voor de berekening van een WHS-handicap worden de laatste 20 scores van een speler gebruikt. Bij de overgang naar het WHS wordt voor de eerste 20 scores een speciale transitietabel gebruikt. Deze transitietabel geeft ook bij minder dan 20 scores een WHS-handicap. Pas vanaf 9 scores geeft de berekende WHS-handicap een redelijke weerspiegeling van de speelsterkte van de speler. Het wordt daarom sterk aangeraden om te zorgen dat er minimaal 9 scores in de NGF database zitten voor 1 januari 2021 of snel daarna.

De bestudeerde gegevens van veel spelers geven aan dat de WHS-handicap van de overgrote meerderheid van de spelers hoger zal zijn dan hun EGA-handicap; en hoe hoger de EGA-handicap, hoe groter dit effect zal kunnen zijn. De uitzonderingen zijn spelers met een lage handicap (4 of lager). Omdat de spreiding van hun scores (dagresultaten) veel kleiner is, zal het gemiddelde van hun beste 8 scores vaak lager zijn dan hun EGA-handicap. 

 

spelersprofiel whs 23

Hierboven staat een voorbeeld van een speler die ooit in de administratie is gezet met EGA-handicap 21,5 en in de periode 2016 tot en met mei 2020 maar een beperkt aantal scores heeft ingeleverd. De meeste scores hiervan zouden de commissie hebben moeten motiveren om met deze speler het gesprek aan te gaan of zijn handicap nog wel bij zijn speelsterkte paste. Deze speler heeft sinds 29 juni 2020 wel geregeld scores ingeleverd en zijn handicap is in die periode langzaam naar handicap 23 gestegen (aangegeven in de blauw gemarkeerde kolom met de EGA-handicap).

Met de transitie naar het WHS kijken we naar alle scores in de database en berekenen we de WHS-handicap op basis van de gemaakte scores. In de handicapgeschiedenis van deze speler staan minder dan 20 scores (18 inclusief artificiële score). De transitietabel bepaalt in dit geval dat de beste zes dagresultaten gaan meetellen. Het gemiddelde van die zes dagresultaten bepaalt de WHS-handicap.

Wanneer er minder dan 20 scores in de database zitten, zoals bij deze speler het geval is, wordt een artificiële score toegevoegd waarvan het dagresultaat gelijk is aan de "eind-EGA-handicap" (te zien is in de grijs gemarkeerde rij 1). Scores 2 tot en met 18 zijn werkelijk gemaakt door deze speler.

Gezien de dagresultaten wordt de WHS-handicap van deze speler 30 (aangegeven in de groen gemarkeerde rij met de WHS-handicap). Deze handicap past beter bij de speelsterkte die deze speler over de laatste twee jaar heeft laten zien. Deze WHS-handicap stelt de speler hopelijk in staat om weer rondes te spelen waarbij deze handicap benaderd of zelfs weer eens verbeterd kan worden.

Bij deze speler is de EGA-handicap gedreven door één goede score (rij 3). Bij de WHS-handicapberekening speelt de spreiding van scores een grotere rol. Ook minder goede scores tellen mee. Daarom wordt de WHS-handicap van deze speler veel hoger dan de "eind-EGA-handicap".

Nadere toelichting

  • Op basis van de bruto scores per hole of het aantal behaalde Stableford-punten wordt een dagresultaat bepaald.
  • De WHS-handicap wordt bepaald op basis van de dagresultaten. Als er 20 scores beschikbaar zijn, dan is de WHS-handicap het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes.
  • Bij de speler in het voorbeeld hierboven zijn maar 17 werkelijk gemaakte scores beschikbaar.
  • De eerste “ronde”, waarvan de baangegevens in het grijs zijn gemarkeerd, is een artificiële score. Voor alle spelers waarvoor minder dan 20 scores in de NGF database beschikbaar zijn, wordt automatisch een artificiële score toegevoegd (gedateerd 1 januari 2016). Deze artificiële score is altijd een score die een WHS-handicap oplevert die gelijk is aan de laatste EGA-handicap. Dit doen we om te voorkomen dat met name spelers die alleen resultaten in de database hebben staan die slechter zijn dan hun huidige EGA handicap meteen een behoorlijke handicapstijging zouden krijgen. Door het toevoegen van deze ene artificiële ronde wordt de WHS-handicap in elk geval verankerd aan de laatste EGA-handicap.
  • Normaal wordt de WHS-handicap bepaald door het gemiddelde van de beste 8 van de laatste 20 dagresultaten, maar bij minder dan 20 scores worden voor de bepaling van de WHS-handicap ook minder dan 8 dagresultaten gebruikt. Zie hiervoor de transitietabel.

Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 dagresultaten, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten. 

Ga terug naar de FAQ "Zijn er voorbeelden van handicapstijgingen en -dalingen bij de transitie naar het WHS?"