Inhoud caddie

De stelling: Golfbanen moeten in de nabije toekomst alcoholvrij worden

13 oktober 2023

Steeds meer golfbanen zijn rookvrij, maar hoe moeten clubs in hun streven naar een gezonde sportomgeving omgaan met alcohol?

Sport heeft een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Een verantwoord alcoholbeleid maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Kun je het bijvoorbeeld in deze tijd nog maken dat kinderen en jongeren geconfronteerd worden met golfers die overmatig drinken op het terras? Is alcohol eigenlijk niet een groter probleem dan roken? En moet je alternatieven voor alcohol onder de aandacht brengen?

Bij het schenken van alcohol op een golfbaan geldt een aantal wettelijke verplichtingen. Daarnaast brengt het Nationaal Preventieakoord een verantwoordelijkheid met zich mee om goed om te gaan met alcohol in sport.

We vroegen Thomas Kahnt (directeur van Golfbaan Kromme Rijn), Guido van Woerkom (voorzitter van de Noordwijkse Golfclub), Paul Wesel (directeur van de NVG) en Karin Eizema (voorzitter van Golfclub Houtrak) naar hun reactie op de stelling:

Bij sporten hoort een gezonde sportomgeving. Daarom zouden golfbanen in de nabije toekomst alcoholvrij moeten worden. Logisch toch als je bedenkt dat steeds meer golfbanen een volledig rookvrije omgeving aanbieden?

Thomas Kahnt (Golfclub Kromme Rijn): ‘Speelt meer bij andere sporten’

“Misschien moeten we eerst de opdracht rookvrij volbrengen voordat we aan de volgende beginnen. Alcoholvrij geef ik ook geen grote kans van slagen. Dit thema speelt net als roken meer bij sporten waar veel kinderen komen zoals hockey en voetbal. Sommige golfhoreca ontvangen ook niet-golfers, mogen zij dan ook geen biertje meer drinken? Dan moet je alle horeca alcoholvrij maken. Sport heeft wel een belangrijke rol in het stimuleren van een gezonde leefstijl. Je moet van je clubhuis daarom geen kroeg maken. Alcoholgebruik niet promoten met ‘happy hours’ en dat soort zaken. Er is een Netflix-serie over plekken op de wereld waar veel honderdjarigen wonen. Die mensen drinken vaak nog iedere avond een glaasje rode wijn. Ik denk dat roken veel schadelijker is dan met mate alcohol drinken. Wij hebben in onze huisregels opgenomen hoe we met alcohol omgaan. We schenken bijvoorbeeld geen alcohol aan mensen in beschonken toestand. Als wij in de gaten hebben dat iemand te veel gedronken heeft, dan nemen we de autosleutels in en bestellen we een taxi. Maar dat komt in de praktijk nauwelijks voor. Het bewustzijn bij mensen over verantwoord alcoholgebruik is tegenwoordig veel groter. Je wordt ook niet meer zoals vroeger raar aangekeken als je een alcoholvrij biertje bestelt. Het aandeel van alcoholvrije dranken in de omzet is bij ons spectaculair gestegen de afgelopen tien jaar.”

"Dat het wegvallen van alcoholische dranken omzet kost voor clubs mag geen doorslaggevend argument zijn"

Guido van Woerkom (Noordwijkse Golfclub): ’We moeten alternatieven promoten’

“We moeten er als clubs voor zorgen dat er in onze horeca voldoende alcoholvrije alternatieven beschikbaar zijn. Ik zie nog steeds golfclubs die geen 0,0-bier op de tap hebben. Wij merken dat mensen bewuster omgaan met alcohol in hun leven en in het verkeer. Begrijpelijk en terecht. Het sluit aan bij de maatschappelijke discussie, die gaat nog vooral over matiging in plaats van alcoholvrij. De weg van veel alcoholgebruik naar nul is moeilijker dan het traject naar matig. Misschien volgt die stap later. De rookvrije omgeving was ook het resultaat van een lang proces. Toen ik veertig jaar geleden begon met werken, stond er op de vergadertafel nog een doos met sigaretten. Dat vonden we gastvrij. Gaandeweg is die doos verdwenen en kwamen er in de kantoren rookvrije ruimtes, maar ook cabines waar wel gerookt kon worden. Inmiddels willen we dat kinderen die nu opgroeien deel uitmaken van een rookvrije generatie. Met alcohol moeten we de mensen ook meenemen in zo'n ontwikkeling en dat begint met het promoten van alternatieven. Dan is de kans groter dat mensen zich geleidelijk zullen gaan aanpassen. Dat het wegvallen van alcoholische dranken omzet kost voor clubs mag geen doorslaggevend argument zijn. Daar zou je met een compensatieregeling rekening mee kunnen houden, zoals dat een aantal jaar terug ook bij de btw-vrijstelling is gebeurd. Maar dat is secundair.”

Paul Wesel (NVG): ‘Branche gaat mee in maatschappelijke ontwikkeling’ 

"Wij zijn tegen een alcoholverbod, want dat is niet de oplossing. Golf is een sport, maar voor veel mensen is ook het sociale aspect belangrijk. Je komt na 9 of 18 holes bij elkaar en drinkt dan gezellig samen nog wat. Dat kan op een verantwoorde wijze en mensen zijn ook zelf verantwoordelijkheid voor hun gedrag. Natuurlijk spreek je mensen erop aan als dat noodzakelijk is. Maar moeten we dit in Nederland nu ook gaan verbieden? Met roken zie ik ook dat er in de praktijk nauwelijks problemen zijn op de golfbanen. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid en houden rekening met elkaar. Wij zijn wel voor het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik. Exploitanten kunnen de alcoholvrije en gezonde dranken uit hun assortiment als alternatief promoten en dat gebeurt ook bij veel golfbanen. Als je ziet hoeveel alcoholvrij bier er gedronken wordt in de horeca op de golfbanen, dan gaan wij als branche echt wel mee met de maatschappelijke ontwikkelingen rond dit thema. Natuurlijk spelen ook commerciële belangen een rol. Wij als NVG vertegenwoordigen tweederde van de golfbanen, dat zijn commerciële banen en verenigingsbanen waarbij de horeca een belangrijk onderdeel is van hun exploitatie. Een groot gedeelte van de horeca op de Nederlandse banen is uitbesteed aan exploitanten en die komen bij een alcoholverbod ook onherroepelijk in de problemen.”

"Uiteindelijk zijn mensen ook zelf verantwoordelijk voor hun gedrag"

Karin Eizema (Golfclub Houtrak): ‘Mensen zullen afhaken’

“Wij vrezen dat een alcoholverbod de doodsteek zou betekenen voor onze club. Veel golfers drinken voor de gezelligheid graag een biertje na afloop of nemen een wijntje bij het eten. Als dat niet meer kan, wordt het toch een stuk minder leuk en zullen mensen afhaken. Als de horeca vervolgens vertrekt omdat die belangrijke inkomsten wegvallen, dan hebben wij als club een groot probleem. We gaan als bestuur zeker het gesprek aan als iemand stelselmatig dronken zou zijn, maar dat gebeurt bij ons gelukkig allemaal niet. Wij zien daarom geen reden om een streng alcoholbeleid te gaan voeren. Mensen gaan tegenwoordig verstandiger om met drank. We zien het ook aan de vraag naar alcoholvrij bier. Roken mag bij ons nu alleen nog op bepaalde plekken en is zoals afgesproken over twee jaar helemaal niet meer toegestaan. Maar er is wel een duidelijk verschil: met roken belast je anderen, terwijl iemand die twee biertjes drinkt niemand tot last is. Uiteindelijk zijn mensen ook zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. En alles wat je gaat verbieden wordt alleen maar aantrekkelijker. Dat zie je bijvoorbeeld bij het drugsbeleid. Mogelijk zal de omgang met alcohol onder invloed van de maatschappelijke discussie net als roken veel verder veranderen in de toekomst. Maar daar zijn we nu nog niet helemaal aan toe, geloof ik.” 

Heeft jouw club een verantwoord alcoholbeleid?

Kijk hier voor meer informatie over een verantwoord alcoholbeleid.

Ga naar de hoofdpagina Golfbaanexploitatie en -management.