Inhoud caddie

Spelersprofiel: EGA-hcp 17, meer dan 20 scores

De transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap: een voorbeeld van een speler met een EGA-handicap van 17 met meer dan 20 scores in de handicapgeschiedenis. Dit is een voorbeeld van hoe een handicap omhoog kan gaan bij de transitie naar het WHS.

Bij de transitie van een EGA-handicap naar een WHS-handicap worden de gegevens gebruikt die in de NGF-database staan. Clubs zijn deze gegevens gaan delen met de NGF vanaf midden 2016. Voor de berekening van een WHS-handicap worden de laatste 20 scores van een speler gebruikt. Bij de overgang naar het WHS wordt voor de eerste 20 scores wordt een speciale transitietabel gebruikt. Deze transitietabel geeft ook bij minder dan 20 scores een WHS-handicap. Pas vanaf 9 scores geeft de berekende WHS-handicap een redelijke weerspiegeling van de speelsterkte van de speler. Het wordt daarom sterk aangeraden om te zorgen dat er minimaal 9 scores in de NGF database zitten voor 1 januari 2021 of snel daarna.

De bestudeerde gegevens van veel spelers geven aan dat de WHS-handicap van de overgrote meerderheid van de spelers hoger zal zijn dan hun EGA-handicap; en hoe hoger de EGA-handicap, hoe groter dit effect zal kunnen zijn. De uitzonderingen zijn spelers met een lage handicap (4 of lager). Omdat de spreiding van hun scores veel kleiner is, zal het gemiddelde van hun beste 8 dagresultaten vaak lager zijn dan hun EGA-handicap. 

 

whs

Hierboven staat een voorbeeld van een speler met handicap 17 die meer dan 20 scores in de handicapgeschiedenis heeft. We tonen de 21 meest recente, maar de berekening van de WHS-handicap is dus al begonnen op rij 1. De meest recente score staat onderaan. (Omdat er bij deze speler meer dan 20 scores beschikbaar zijn, wordt geen artificiële score toegevoegd aan de handicapgeschiedenis. Dat gebeurt wel in voorbeeld 1 en 2.) Dit is een voorbeeld van hoe een handicap omhoog kan gaan bij de transitie naar het WHS.

Op basis van de bruto scores per hole of het aantal behaalde Stableford-punten wordt een dagresultaat bepaald. De WHS-handicap wordt bepaald op basis van de beschikbare dagresultaten. Als er 20 scores beschikbaar zijn, dan is de WHS-handicap het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 rondes. Als er minder dan 20 scores beschikbaar zijn, dan geldt deze tabel.

  • We zien in het handicapoverzicht dat deze speler op 6 mei 2017 EGA-handicap 18,4 had. Het verloop van de EGA handicap van deze speler (omlaag naar 16,7, weer omhoog naar 17,9 en daarna weer omlaag naar 17) laat een maximaal verschil zien van 1,2. 
  • Het verloop van de WHS-handicap in dezelfde periode laat grotere verschillen zien: een hoogste WHS-handicap van 20,6, een laagste WHS-handicap van 15,6 en op rij 21 een WHS-handicap van 19,1. Gesteld dat dit de initiële WHS-handicap van deze speler is, dan is die ruim 2 punten hoger dan de "eind-EGA handicap" (17,0).
  • De grotere verschillen komen voort uit het geringe aantal rondes dat in het begin meegenomen wordt om een WHS-handicap te bepalen. Want als er nog geen 20 scores in de handicapgeschiedenis van een speler zitten, wordt deze tabel gebruikt. Daarom kunnen er voor alle spelers die minder dan 20 scores in hun handicapgeschiedenis hebben significante verschillen optreden, totdat hun handicap over 20 rondes bepaald kan worden.
  • In rij 11 zien we de handicap omhoog gaan van 17,9 naar 19,1. Dit komt omdat een handicap bij 9, 10 of 11 scores wordt bepaald over de beste 3 van die dagresultaten: (13,9 + 19,3 + 20,4) / 3 = 17.9 (zie deze tabel) terwijl de handicap bij 12 scores wordt bepaald over de beste 4 van die dagresultaten. De score in rij 1 met een dagresultaat van 20,6 gaat dan meetellen: (13,9 + 19,3 + 20,4 + 22,6) / 4 = 19,1.
  • Als de speler een nieuwe score inlevert (dit wordt dan rij nummer 22), dan valt de score op rij 2 weg (omdat een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten over de laatste 20 qualifying ronden). Dit zal bij een slechte score geen effect hebben, omdat de score op rij 2 niet bij de beste 8 van de laatste 20 hoort. Bij een goede ronde moet het dagresultaat beter zijn dan het dagresultaat 23,2 op rij 11 en het nieuwe dagresultaat moet minimaal 22,8 zijn om een verlaging van de handicap naar 19,0 te realiseren. Wanneer de speler een ronde speelt die een dagresultaat gelijk aan zijn WHS-handicap van 19,1 oplevert, dan zakt zijn handicap naar 18,6. Dit komt omdat een dagresultaat van 19,1 significant beter is dan de wegvallende score op rij 11 (een dagresultaat van 23,2). Dus daalt het gemiddelde. 

Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten. 

Belangrijke termen

Bruto score: het totaal aantal slagen over 18 holes.
Aangepaste bruto score: het totaal aantal slagen over 18 holes, waarbij hoge holescores beperkt worden tot een netto double bogey.
Playing Conditions Calculation (PPC): een correctiefactor om de speelcondities van de dag mee te nemen.

In deze video worden de belangrijkste WHS-termen toegelicht.

Ga terug naar de FAQ "Zijn er voorbeelden van handicapstijgingen en -dalingen bij de transitie naar het WHS?"