Inhoud caddie

Wat mag je verwachten bij de transitie van EGA- naar WHS-handicaps en wat zijn rare afwijkingen?

Handicapcommissies kunnen een ledenlijst opvragen waarop per lid (per NGF-nummer) zowel de EGA-handicap als de WHS-handicap wordt aangegeven. Wil je een lijst ontvangen, stuur dan een mail. De lijst geeft handicapcommissies inzicht of het verschil tussen de EGA- en WHS-handicaps van hun leden afwijkt van wat je mag verwachten. Als er iets niet klopt, dan is er tijd om de oorzaak te achterhalen en ervoor te zorgen dat de transitie bij elk lid goed verloopt.

In de lijst zie je per speler deze gegevens en het aantal volledige scores waarop de nieuwe WHS-handicap gebaseerd is.

whs gegevens lijst 

Ook is in de lijst te zien welke scores niet gebruikt kunnen worden voor de bepaling van de WHS-handicap.* Scores die niet meegenomen kunnen worden zijn scores waabij niet alle benodigde gegevens beschikbaar zijn: handicap updates zonder enige andere data, scores uit het buitenland zonder baangegevens, scores met alleen Stableford-punten, etc. Desbetreffende scores zijn terug te vinden in de voorlaatste kolom met de titel "HCPupdates".

Wat mag je verwachten en wat zijn rare afwijkingen?

Dit hangt af van het type speler en de handicap. Van spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap waarschijnlijk zakken. Bij spelers met een handicap boven de 5 is het te verwachten dat hun WHS-handicap wat hoger zal zijn. Voor die spelers geldt in het algemeen: hoe hoger hun handicap, hoe meer die zal kunnen stijgen. Het zal niet raar zijn als iemand met EGA-handicap 28 een WHS-handicap van 32 krijgt.

In de lijst kun je grote afwijkingen opsporen door de EGA- en WHS-handicaps met elkaar te vergelijken. Wat zijn de verklaringen voor een grote afwijking?

 • De eerste verklaring kan zijn dat niet alle gegevens van een speler correct in de NGF-database zijn ingevoerd, waardoor er scores missen die toevallig een duidelijke impact hebben op de handicap van de speler. Wij weten dat sommige clubsoftwareleveranciers nog scores aan het invoeren zijn. Half januari wordt er sowieso weer een "transitierun" gedraaid waarbij nog niet verwerkte scores ook verwerkt zullen worden. Meer uitleg over dit punt volgt direct onder deze opsomming.
 • Grote afwijkingen kunnen met name optreden voor spelers voor wie recent een significante handicapaanpassing is gedaan en als deze spelers daarna weinig tot geen scores hebben ingeleverd. Het kan dan heel goed zijn dat de nieuwe WHS-handicap afwijkt van wat er verwacht mag worden.
 • Ook bij spelers met heel weinig scores kan een handicap behoorlijk afwijken. Als leidraad zou je dan kunnen kijken naar een aantal andere spelers met een vergelijkbare EGA-handicap om te controleren wat er met hun handicaps gebeurt bij de transitie naar de WHS-handicap.
  Een voorbeeld. Stel je hebt tien spelers met een EGA-handicap van 14. Zij komen allemaal uit op een WHS-handicap tussen de 13 en 16, maar één speler komt uit op 20. Dan dient men te kijken waardoor dit komt en is het te overwegen om een handicapaanpassing te doen.
 • Voor spelers met een handicap net onder of boven de 36 is het niet langer zo dat hun handicap niet meer stijgt boven de 36. Dit betekent dat als er scores in het systeem staan met resultaten slechter dan handicap 36 dat deze significant kunnen gaan meewegen en dat spelers er rekening mee moeten houden dat hun handicap tot 40 of hoger kan gaan stijgen bij de introductie van het WHS.

* Scores die niet meegenomen kunnen worden in de transitie

1 Handicap updates: deze worden allemaal genegeerd.

1a. Significante aanpassingen i.v.m. blessures etc.
Het is goed mogelijk dat er een aanzienlijk aantal leden is voor wie er in de laatste 4 jaar een significante handicapaanpassing is gedaan. Als er nadien niet veel scores meer zijn ingeleverd, tellen de scores van voor de aanpassing nog mee en die kunnen zo nog zwaar meewegen en zo de aanpassing grotendeels of volledig tenietdoen.

1b. Makkelijke manier om scores te verwerken
Sommige commissies hebben voor het verwerken van scores soms de gemakkelijkste manier gekozen en deze als een handicap update van een paar tienden naar beneden of een tiende omhoog ingevoerd.

1c. Methode van invoeren in database door softwareleverancier
Scores met alleen Stableford-scores zijn praktisch altijd alleen als handicap update verstuurd naar de NGF-database. Omdat dit op sommige clubs veel scores betreft, wordt er nu gekeken of deze scores in januari of februari alsnog met Stableford-scores én baaninformatie ingestuurd kunnen worden om zo nog verwerkt te kunnen worden in de transitie.

1d. Voor handicap updates die gebruikt zijn om verkeerd ingevoerde scores te corrigeren adviseren wij om de desbetreffende scores op non-qualifying te zetten zodat deze niet alsnog meegenomen worden bij de transitie naar het WHS.

2 Buitenlandse scores: deze kunnen vanaf eind februari alsnog ingevoerd worden.

Voor de overgrote meerderheid van buitenlandse scores geldt dat deze niet correct ingevoerd zijn in de database. Dat wil zeggen: alleen als handicap update. Vaak omdat er geen baaninformatie beschikbaar was of niet door de speler ingevoerd kon worden.

3 Ontbrekende volledige scores: hierover wordt met de softwareleveranciers gesproken.

Het is gebleken dat bij sommige clubs volledige scores wel lokaal beschikbaar zijn, maar helaas niet in de NGF database zijn ingevoerd. Er wordt met de softwareleveranciers gekeken hoe het mogelijk gemaakt kan worden om deze scores in januari en februari alsnog toe te voegen aan de handicap records van de betreffende spelers.

4 Oude GVB, handicap 36.

Er zullen spelers zijn die in het verleden in het oude handicapsysteem van voor 2016 het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) hebben gehaald en daarmee op handicap 36 zijn gezet terwijl zij deze handicap niet speelden. Als deze spelers de afgelopen jaren wel scores ingevoerd hebben en daarmee niet ruim onder de 36 zijn gezakt, is de kans reëel dat de handicaps van deze groep spelers flink omhoog zullen gaan.

Bekijk hier allerlei voorbeelden van handicapstijgingen en - dalingen.

Wanneer en hoe kan een handicapcommissie aanpassingen doen?

Er zijn een paar periodes te onderscheiden:

 • Tot 1 maart kunnen er geen handicapaanpassingen in het EGA-systeem gedaan worden. Deze updates, zullen net zoals alle oude updates, genegeerd worden.
 • Scores die gespeeld zijn van 26 februari tot 1 maart worden in de wachtkamer gezet en pas op 1 maart verwerkt. In deze periode kan de handicapcommissies handicaps corrigeren voordat het WHS live gaat op 1 maart. Dit is met name interessant voor spelers van wie u weet dat zij begin maart aan wedstrijden zullen meedoen. Na 1 maart kunnen de aanpassingen vanzelfsprekend ook gedaan worden.

Onderstaande aanpassingen kan een commissie zelf in de clubsoftware doen.

 • Aanpassingen in een handicap record.

-Score aanpassen; bijvoorbeeld de holescores invoeren in plaats van Stableford-punten.
-Datum toevoegen.
-Baaninformatie toevoegen.
-Op non-qualifying zetten.

 • Handicapaanpassing tot maximaal 5 punten.
 • Buitenlandse qualifying scores/scores van buitenlandse wedstrijden invoeren met terugwerkende kracht (waar dit voorheen niet mogelijk was).

Onderstaande aanpassingen moeten aangevraagd worden bij de NGF voorzien van een heldere argumentatie:

 • een handicapaanpassing van meer dan 5 punten;
 • een handicapaanpassing voor spelers met een handicap lager dan 2,0 of spelers die met een aanpassing onder de 2,0 zouden komen.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.