Inhoud caddie

Het regionaal jeugdtraject van de NGF

Wil je verjonging op jouw golfclub? Wil je een gedegen jeugdclubbeleid? En daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van golf als jeugdsport in Nederland? Wij kunnen helpen met het regionaal jeugdtraject!

We gaan graag de commitment aan om er gezamenlijk voor te zorgen dat iedereen, oud én jong, met veel plezier op jouw golfclub komt en blijft komen.

Het jeugdtraject is een periode van ongeveer twee jaar waarin meerdere clubs uit één regio een samenwerking met elkaar aangaan. Doel is een breed draagvlak en continuïteit te creëren voor golf als jeugdsport in Nederland. De samenwerking wordt begeleid door de NGF.

Het boeien, binden en behouden van jeugd en familie staat centraal in het hele traject. Hoe kunnen we jeugd en ouders enthousiasmeren? Wat kunnen we doen om ze enthousiast te houden? Hoe worden ze een echt onderdeel van jouw golfclub?

Voordelen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Naast het veiligstellen van de toekomst van jouw club brengt deelname aan het intensief traject nog meer voordelen met zich mee:

 • gezonde leeftijdsopbouw en passend ledenaantal voor jouw golfclub;
 • compleet programma en aanbod voor alle leden en gasten;
 • goed geborgd en breed gedragen (jeugd)clubbeleid;
 • goede samenwerking met golfclubs in de regio.

Samenwerking staat voorop

Vooral op het gebied van jeugdgolf stimuleren we samenwerking tussen verschillende golfclubs binnen een bepaalde regio. Het aantal jeugdgolfers in Nederland is relatief laag in vergelijking met het aantal golfclubs. Dit resulteert vaak in beperkte mogelijkheden op een golfclub. Een goede samenwerking biedt uiteindelijk meer mogelijkheden voor de jeugd, maar zeker ook voor de golfclubs (en de professionals).

 • Groter bereik en netwerk
 • Meer kennis en ervaring
 • Meer mogelijkheden, faciliteiten en materiaal
 • Groter aanbod
 • Meer golfers, meer gelijkgestemden
 • Meer plezier

Naast de bovengenoemde voordelen biedt een goede samenwerking ook stabiliteit en continuïteit binnen de regio. Het plan wordt gedragen door alle clubs en is dus niet afhankelijk van bijvoorbeeld twee vrijwilligers binnen een club.

Hoe ziet zo’n jeugdtraject eruit?

Het traject begint met een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde clubs. We organiseren deze bijeenkomsten per regio en afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen op locatie of online. In de bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over het nieuwe jeugdbeleid van de NGF en kunnen de bestuurders van de clubs met elkaar kennismaken. Na deze eerste bijeenkomst beslissen de clubs of ze inderdaad gezamenlijk het jeugdtraject willen doorlopen en bevestigen hun commitment door het ondertekenen van een intentieverklaring. Vervolgens worden de volgende stappen doorlopen:

 • Samen bepalen we wat de ambities zijn: wat willen we wanneer bereiken?
 • We besluiten hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden: waar staan we nu, wat is er nodig om daar te komen waar we graag willen zijn en hoe kunnen we dit op een duurzame manier borgen in ons beleid?
 • We gaan aan de slag met gestelde acties om de geformuleerde (sub)doelen te realiseren.
 • Uiteindelijk gaan we evalueren, eventueel zaken aanpassen en ook na twee jaar blijft er intensief contact tussen golfclubs.

Voorbeeld

Een eerste regio is al van start gegaan. In de regio Den Bosch zijn BurgGolf de Haverleij, Golfclub Vught, Golfclub Landgoed Coudewater, Golfclub Bois-le-duc en Golfclub de Dommel het eerste voorbeeld van hoe zo’n samenwerking goed kan werken. Zie hier hoe deze clubs van start zijn gegaan met vierhonderd basisschoolkinderen.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Meld je aan!

Ben jij geïnteresseerd in een informatieve bijeenkomst over een regionaal NGF jeugdtraject? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over jeugdgolf in het algemeen? Neem dan contact op met Alexander Renders via de contactgegevens onder dit artikel.

Lees ook het Golfmarkt-artikel Regionaal traject toont kansen jeugdgolf.

Ga naar de hoofdpagina over jeugdgolf.