Inhoud caddie

Regelquiz voor competitieteams

De teams klaarstomen voor de NGF-voorjaarscompetitie? Verzamel de spelers en kijk hoe goed ze presteren in deze quiz!

Begin 2024 is een nieuwe regelquiz gemaakt. De quiz is vooral voor competitiereams bedoeld omdat er ook veel matchplayregels worden behandeld. Zoals bekend wijken de matchplayregels soms af van de strokeplayregels.

De quiz bestaat uit meer dan 60 vragen. Regel- en competitiecommisssies kunnen zelf kiezen welke vragen ze voorleggen aan competitieteams of andere groepen golfers.

In het PowerPoint-bestand staan de juiste antwoorden in de notities onder de dia's.

Als je de matchplay-regels behandelt, maak dan ook gebruik van het handige overzicht: De belangrijkste verschillen tussen matchplay- en strokeplayregels. Clubs kunnen zich voorts ook laten inspireren door de Rules education-pagina's van de R&A.

Bij een regelkwestie in matchplay is het de bedoeling dat de spelers er samen uitkomen op een goede manier. Maar er zijn uitzonderlijke situaties waarbij het toch gebeurt dat tegenstanders het niet eens worden. In deze uitzonderlijke gevallen is het belangrijk dat de regelcommissie weet hoe er gehandeld moet worden. Raadpleeg daarvoor deze pagina.

Ga terug naar de hoofdpagina De golfregels: een toolkit voor clubs.