Inhoud caddie

Regelkwesties bij matchplay

Voor regelcommissies is het belangrijk om te weten wat de regels zeggen over regelkwesties in matchplay wedstrijden.

In matchplay is het de bedoeling dat de spelers er samen uitkomen op een goede manier. Maar er zijn uitzonderlijke situaties waarbij het toch gebeurt dat tegenstanders het niet eens worden. Wat zeggen de regels in dit uitzonderlijke geval?

In de Spelerseditie van de Regels vat Regel 3.2d samen wat de verantwoordelijkheden van een speler zijn in matchplay. In regel 3.2d staat onder meer:

"Indien jij en je tegenstander van mening verschillen of een van jullie een regel heeft overtreden, kun je je rechten beschermen door een uitspraak (van een referee of de Commissie) te vragen."

Regel 20.1b (Regelkwesties bij matchplay) in het boek The Rules of Golf legt uit hoe dit werkt. Hier volgt de voorlopige vertaling van deze regel:

(1) Onderling beslissen van regelkwesties. Tijdens een ronde mogen de spelers in een match in onderling overleg beslissen hoe een regelkwestie moet worden opgelost. 

• De overeengekomen oplossing is bindend zelfs als later blijkt dat deze volgens de regels fout was, tenzij de spelers bewust hebben afgesproken om een geldende regel niet toe te passen of een straf niet te tellen (Zie Regel 1.3b(1)). 

• Maar als een referee is toegewezen aan de match, dan moet de referee een uitspraak doen over iedere regelkwestie die onder zijn aandacht komt en de spelers moeten deze uitspraak opvolgen. 

Indien de spelers het oneens zijn of twijfelen hoe de regels zouden moeten worden toegepast en er geen referee beschikbaar is, mag een speler om een uitspraak vragen volgens Regel 20.1b(2). 

(2) Verzoek om een uitspraak voordat de uitslag van de match vaststaat

Als een speler een beslissing wil van een referee of de Commissie over de Regels bij een spelsituatie van de speler zelf of van zijn tegenstander, dan mag de speler om een uitspraak vragen. 

Als een referee of de Commissie niet binnen een redelijke tijd beschikbaar is, mag de speler het verzoek om een uitspraak kenbaar maken door aan zijn tegenstander te laten weten dat hij op een later tijdstip alsnog om een uitspraak zal vragen zodra een referee of de Commissie beschikbaar komt. 

Indien de speler om een uitspraak vraagt voordat de uitslag van de match vaststaat: 

• Wordt alleen een uitspraak gegeven als het verzoek tijdig is gedaan. Dit hangt af van het moment waarop voor de speler bekend werd wat de feiten zijn die de regelkwestie hebben veroorzaakt: 

⇒ Wanneer de speler zich bewust wordt van de feiten voordat één van de spelers aan de laatste hole van de match is begonnen. Wanneer de speler zich bewust is geworden van de feiten moet het verzoek om een uitspraak worden gedaan voordat één van de spelers een slag op een volgende hole heeft gedaan. 

⇒ Wanneer de speler zich bewust wordt van de feiten tijdens of na het uitspelen van de laatste hole van de match. Het verzoek om een uitspraak moet worden ingediend voordat de uitslag van de match vaststaat (zie Regel 3.2a(5)). 

• Als de speler het verzoek niet op tijd heeft gedaan, zal een referee of de Commissie geen uitspraak doen, en zal het resultaat van de betreffende hole(s) blijven staan, zelfs als de regels incorrect zijn toegepast. 

Indien de speler een uitspraak omtrent een eerder gespeelde hole verzoekt, wordt een uitspraak alleen gedaan als aan alle volgende drie punten wordt voldaan: 

• De tegenstander heeft Regel 3.2d(1) overtreden (het geven van onjuiste informatie over het aantal gedane slagen) of Regel 3.2d(2) (het niet melden van een opgelopen straf), 

• Het verzoek is gebaseerd op feiten die niet aan de speler bekend waren voordat een van de spelers een eerste slag heeft gedaan op de volgende te spelen hole of, indien tussen twee holes in, de hole die zojuist is gespeeld, en 

• Nadat hij van de feiten op de hoogte is geraakt, doet de speler tijdig (zoals hierboven beschreven) een verzoek om een uitspraak.

(3) Verzoek om een uitspraak nadat de uitslag van de match vaststaat. Indien de speler om een uitspraak verzoekt nadat de uitslag van de match vaststaat: 

• Doet de Commissie alleen een uitspraak als aan beide van de volgende twee punten wordt voldaan: 

⇒ Het verzoek is gebaseerd op feiten waarvan de speler niet op de hoogte was voordat de uitslag van de match vaststond, en 

⇒ De tegenstander heeft Regel 3.2d(1) overtreden (het geven van onjuiste informatie over het aantal gedane slagen) of Regel 3.2d(2) (het niet melden van een opgelopen straf) en wist van die overtreding voordat de uitslag van de match vaststond. 

• Er bestaat geen tijdslimiet voor het geven van een dergelijke uitspraak. 

(4) De speler mag geen twee ballen spelen. Een speler die niet weet hoe te handelen volgens de Regels in een match, mag de hole niet met twee ballen uitspelen. Die procedure geldt alleen bij strokeplay (zie Regel 20.1c).

Strokeplay

Regelkwesties in strokeplay worden besproken in Regel 20.1c. Zoals hierboven wordt vermeld: in strokeplay mag een speler die niet weet hoe te handelen volgens de regels de hole met twee ballen uitspelen.

Bij vragen, neem contact op.

Ga terug naar de hoofdpagina De golfregels: een toolkit voor clubs.