Inhoud caddie

Workshop vogelvriendelijk golfbaanbeheer 2

Voor golfbanen die aan de slag willen met vogelvriendelijk golfbaanbeheer is in oktober 2018 een op de praktijk toegespitste workshop georganiseerd.

Golfbanen zijn niet alleen een plek om sport te beoefenen, maar ook een leefgebied voor veel vogels en insecten. De wijze waarop de baan ingericht is en beheerd wordt, bepaalt welke soorten kunnen gaan floreren.

Koert Donkers, NGF, opende de workshop met een slide waarin hij aantoonde dat ecologisch bewustzijn, GEO en communicatie met elkaar in balans horen te zijn. Dit alles heeft met elkaar te maken; van de kleinste tot de grootste vogel, van spelplezier tot het sociale aspect in het clubhuis. Koert vervolgde ermee dat de baan het uitgangspunt moet zijn voor vogelvriendelijk golfbaanbeheer. Waar is ruimte in de baan voor ontwikkeling? Waar in de baan kun je steppingstones of schuilplaatsen aanleggen? Ga in overleg met de greenkeeper om ook te meten wat de bodemopbouw van de rough is. Als je dat weet kun je daar een plan op ontwikkelen. Dan kom je ook tot onderbouwde keuzes en maak je de slagingskans groter. En last but not least: communiceer met de golfers, laat zien waar je mee bezig bent en waarom je daarmee bezig bent!

"Waarom moeten we insecten beschermen?"

Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting stelde dat het niet goed gaat met het insectenbestand, de populatie gaat achteruit en de vraag is hoe deze trend kan worden omgedraaid. Insecten worden niet beschermd en daar ligt misschien de oplossing. Insecten hebben veel functies. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het ecosysteem, ze leren ons veel over de omgeving waarin ze verblijven en ze tonen veranderingen aan, bijvoorbeeld in biodiversiteit. Ondanks deze belangrijke rol gaat het niet goed met het insectenbestand in het algemeen en in het bijzonder de vlinder. Albert had een aantal tips voor banen om het baanbeheer aan de behoeften van vlinders aan te passen: kijk naar je baan en zorg voor steppingstones, snoei planten niet in een keer, maar in fasen, zodat er voldoende warmte, voedsel en beschutting blijft en zorg voor bloemrijke weides met planten die uit de eigen streek komen. Voor onderhoud zijn dit kleine aanpassingen, maar voor de vlinder is dit van levensbelang.

"Maak Vogelvriendelijk golfbaanbeheer onderdeel van je beheer"

Het rapport Vogels en Golfbanen is in 2015 gepubliceerd en fungeert als een leidraad voor Vogelvriendelijk golfbaanbeheer. Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland lichtte in zijn presentatie de twee doelen van vogelvriendelijk beheer toe: het verbeteren van golfbanen als leefgebied voor vogels en meer mensen enthousiasmeren voor én bewust maken van de natuurwaarden van golfbanen. Daarna liep hij door de vier stappen van Committed to Birds: onderzoek (0-meting), visie, werkplanontwikkeling & uitvoering en evaluatie. Door te onderzoeken weet je hoeveel en welke vogels er zitten en je leert de bodem kennen. Daarna ontwikkel je een visie: kies je ambassadeursoorten en de droomsoorten die je zou willen hebben. In het werkplan staat onder andere welke maatregelen je daarvoor gaat nemen. Maak het ook onderdeel van je beheer, plan het in en maak er een tijdpad voor. Tot slot ga je evalueren, herhaal je stappen of stel je je plannen bij.

"Bird Watching Day is een belangrijke momentopname"

In de presentatie van Jochem van de Kamp van NLadviseurs draaide het om de rol van vogels op de baan. Jochem is blij dat hij merkt dat de bewustwording dat vogels een belangrijke rol hebben op de biodiversiteit van de baan, elk jaar groter wordt. De populariteit van de Birdwatching Day is hier een concreet voorbeeld van. “Vogels zijn onderdeel van een groter geheel. Het zegt bijvoorbeeld ook iets over het landschap.” De rol van de spreeuw in de bestrijding van ongewenste soorten zoals de engerling is algemeen bekend. Jochem ging ook in op het vastleggen van je visie op het vogelbestand in het traject naar GEO-certificering. Waar in de baan is er potentie om een bepaalde soort te hebben?

Ga terug naar de hoofdpagina ngf.nl/birdwatchingday.

Jochem van de Kamp

Jip Louwe Kooijmans

Albert Vliegenthart

2018, Koert Donkers