Inhoud caddie

GOLF RAAK!-funpark beschikbaar voor golfclubs en -banen

De NGF stelt alle superleuke spelonderdelen van het GOLF RAAK!-Funpark ter beschikking aan golfclubs en -banen. Zo kan je heel eenvoudig een leuk evenement voor kinderen organiseren, zoals vriendjes- en vriendinnetjesdagen, kennismakingsdagen of andere (wervings)activiteiten.

Het GOLF RAAK!-Funpark kan op twee manieren ingezet worden.

Optie 1: GOLF RAAK!-festival

Je kunt een GOLF RAAK!-festival organiseren als golfclub of gezamenlijk met andere golfclubs uit de regio. Het is een ideale manier om (gezamenlijk) een grote doelgroep te bereiken. Het Funpark draagt bij aan een leuke en sportieve eerste kennismaking met golf voor kinderen in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar. De ervaring leert dat het organiseren van een GOLF RAAK!-festival vaak de start is voor het werven van meer jeugd. Het is uiteraard belangrijk om al voorafgaand aan de Funpark-activiteit te zorgen voor een passend vervolgaanbod. 

Het opblaasbare GOLF RAAK!-Funpark wordt geleverd en opgebouwd door Sportivate en het evenement zelf wordt ondersteund door drie ervaren begeleiders. Kosten voor het Funpark bedragen €1.150 exclusief btw. 

Organiseer je het Funpark met meerdere golfclubs, dan draagt dit ook bij aan meer draagvlak, materiaal, vrijwilligers en meer kennis en ervaring. En uiteraard een gezamenlijk doel: een fantastische golfdag voor kinderen en hen enthousiast maken voor de golfsport. De NGF ondersteunt en begeleidt de communicatie en samenwerkingen tussen de golfclubs uit een regio-traject. De kosten van het Funpark worden gedeeltelijk gefinancierd door de NGF. De overige kosten worden gedeeld door deelnemende golfclubs en -banen.

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Optie 2: GOLF RAAK!-to go

GOLF RAAK!-to go wordt door een golfclub of -baan op eigen initiatief georganiseerd tijdens een Open Golfdag. Het GOLF RAAK!-Funpark kan voor deze dag gehuurd worden, maar wordt niet ondersteund door begeleiders van Sportivate. Vrijwilligers zullen de spellen moeten begeleiden. Het Funpark bestaat uit maximaal vier onderdelen.

Het Funpark moet zelf worden opgehaald en teruggebracht in Amersfoort (een busje is noodzakelijk voor vervoer). De kosten zijn €100 + nazorg per spel exclusief btw. De kosten voor nazorg is afhankelijk van het spel.

*Ophalen en terugbrengen kan alleen tijdens kantoordagen (maandag t/m vrijdag)  

Aanvraag GOLF RAAK!-Funpark

Heb je een vraag over het GOLF RAAK!-Funpark of wil je het Funpark alvast reserveren? Stuur dan een mail naar TEAM GOLF RAAK!.

Ga naar de hoofdpagina over GOLF RAAK!

Ga naar de hoofdpagina over jeugdgolf.