Inhoud caddie

Wat wordt na de invoering van het WHS van handicapcommissies verwacht?

Op 1 maart 2021 gaat het Wereld Handicap Systeem van kracht. Hier vatten we samen voor handicapcommissies en clubbestuurders wat er eind februari en begin maart gebeurt.
  • Handicapcommissies kunnen al sinds 27 februari handicapaanpassingen doorvoeren bij leden van wie de WHS-handicap, naar hun mening, dient te worden aangepast. Voor meer details over handicapaanpassingen door commissies, lees de vraag Wanneer en hoe kan een commissie handicapaanpassingen doen?
  • Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. Vanaf 1 maart verschijnt WHS-handicap in de app GOLF.NL, op de digitale NGF-pas en in clubsoftware.
  • Vanaf 1 maart gelden de nieuwe handicapslagentabellen die de clubs begin februari hebben ontvangen. Van de clubs wordt verwacht dat ze de baanhandicaptabellen ophangen en op de website plaatsen. Lees meer bij de vraag Waarom hebben we nieuwe tabellen ontvangen? 

In een digitale Q&A-sessie op 22 februari zijn voorbeelden gegeven van hoe je WHS-handicaps kunt aanpassen zodat de handicap van een speler overeenkomt met de speelsterkte van een speler.

  • De PowerPoint-presentatie van de Q&A op 22 februari kun je hier downloaden.
  • Hier vind je een lijst met antwoorden op alle vragen die voor en tijdens het webinar zijn gesteld.
  • Je kunt het webinar hier of hieronder terugkijken.

Communicatie

Vergeet niet om in deze periode extra aandacht te besteden aan communicatie. Zijn alle leden geïnformeerd dat ze nu mogelijk een hogere handicap hebben dan voor 1 maart?Door dit goed uit te leggen, kun je veel vragen en ook teleurstellingen voorkomen. Lees in dit verband ook de FAQ Hoe moeten we omgaan met teleurgestelde golfers?

De video hieronder is bedoeld voor golfers. In het filmpje wordt in twee minuten uitgelegd wat het WHS voor golfers betekent. De video en ander communicatiemateriaal kun je hier vinden. Je kunt ook verwijzen naar de WHS-uitleg op golf.nl/whs.