Inhoud caddie

Hoe werkt de 'exceptionele score' (EXS)?

Spelers hebben soms geweldige dagen. Vooral jeugdspelers en beginners kunnen in een korte periode heel snel beter worden. De WHS-handicapberekening houdt hier rekening mee door een handicap extra te verlagen als er sprake is van een 'exceptional score'.

Extra verlagingen bij een exceptionele score worden automatisch uitgevoerd door de handicapsoftware. Maar hoe werkt het?

De definitie van een exceptionele score is een ronde waarbij het dagresultaat (de 'score differential') minimaal zeven slagen beter is dan de handicap van de speler op de dag dat de ronde werd gespeeld.

In het geval van een exceptionele score van zeven tot en met negen slagen beter, wordt een aanpassing gedaan van 1 punt (-1) bij alle laatste 20 scorekaarten (dagresultaten) inclusief de exceptionele score, zodat het effect van de exceptionele score gewaarborgd blijft. Als de exceptionele score tien of meer slagen beter is, dan worden de laatste 20 dagresultaten verlaagd met twee punten (-2).

Als er minder dan 20 scores beschikbaar zijn van de speler, dan wordt de aanpassing gedaan op alle scores die wel in de handicapgeschiedenis van de speler zitten.

Bij de berekening van iemands WHS-handicap per 1 maart 2021 is het WHS-mechanisme exceptionele score met terugwerkende kracht toegepast op oude scores (de scores in de handicapgeschiedenis van een speler vanaf begin 2016 tot 1 maart 2021).

De handicapcommissie kan een handicap-aanpassing als gevolg van een exceptionele score eventueel wel veranderen of terzijde schuiven mochten daar redenen voor zijn.

In het WHS-webinar in oktober 2020 zijn voorbeelden gegeven van exceptionele scores in dagresultatenlijsten (dia 20 tot en met 26). Klik hier voor de Powerpoint-presentatie zonder notitiesklik hier voor de Powerpoint-presentatie met notitiesklik hier voor de video-opname van het webinar.

Meer uitleg:

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.