Inhoud caddie

Hoe werkt de 'exceptionele score' (EXS)?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Spelers hebben soms geweldige dagen. Vooral jeugdspelers en beginners kunnen in een korte periode heel snel beter worden. De WHS-handicapberekening houdt hier rekening mee door een handicap extra te verlagen als er sprake is van een 'exceptional score' (EXS).

Extra verlagingen bij een exceptionele score worden automatisch uitgevoerd door de handicapsoftware. Maar hoe werkt het?

De definitie van een exceptionele score is een ronde waarbij het dagresultaat (de 'score differential') minimaal zeven slagen beter is dan de handicap van de speler op de dag dat de ronde werd gespeeld.

In het geval van een exceptionele score van zeven tot en met negen slagen beter, wordt een aanpassing gedaan van 1 punt (-1) bij alle laatste 20 scorekaarten (dagresultaten) inclusief de exceptionele score, zodat het effect van de exceptionele score gewaarborgd blijft. Als de exceptionele score tien of meer slagen beter is, dan worden de laatste 20 dagresultaten verlaagd met twee punten (-2).

Als er minder dan 20 scores beschikbaar zijn van de speler, dan wordt de aanpassing gedaan op alle scores die wel in de handicapgeschiedenis van de speler zitten.

Bij de berekening van iemands WHS-handicap per 1 maart 2021 is het WHS-mechanisme exceptionele score met terugwerkende kracht toegepast op oude scores (de scores in de handicapgeschiedenis van een speler vanaf begin 2016 tot 1 maart 2021).

De handicapcommissie kan een handicapaanpassing als gevolg van een exceptionele score eventueel wel veranderen of terzijde schuiven mochten daar redenen voor zijn.

In het WHS-webinar in oktober 2020 zijn voorbeelden gegeven van exceptionele scores in dagresultatenlijsten (dia 20 tot en met 26). Klik hier voor de Powerpoint-presentatie zonder notitiesklik hier voor de Powerpoint-presentatie met notitiesklik hier voor de video-opname van het webinar.

Bekijk deze poster voor een Engelstalige uitleg van Exceptional Score.

Hieronder staan antwoorden op vragen die gesteld zijn in trainingen voor handicap- en wedstrijdcommissies.  

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de handicap van een speler omdat deze handicap door een EXS (exceptionele score) danig is gezakt, in welk systeem doe je dat dan? Is dat Caddie of je eigen softwarepakket?
Dit moet in het eigen clubsoftwarepakket gebeuren. 

Meerdere malen exceptioneel is uiteindelijk niet exceptioneel ... (wordt steeds 'normaler').
De handicap zal dalen en daarmee moet de speler ook steeds lagere scores maken om de volgende score een exceptionele score te laten zijn. Dit kan bij beginnende spelers nog wel eens gebeuren, maar uiteindelijk stabiliseert de handicap van spelers zich op een bepaald niveau en is er geen sprake meer van exceptionele scores.

Op welke datum wordt de low handicap index vastgesteld?
Na elke score wordt gekeken wat de laagste handicap over de laatste 12 maanden is, onder voorwaarde dat er in elk geval 20 scores zijn ingeleverd.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.