Inhoud caddie

In het WHS is sprake van een “Aangepaste Bruto Score”: een netto double bogey. Wat is dit?

In het WHS wordt een handicap bepaald op basis van de bruto score over 18 holes teruggerekend naar een standaard baan. Als basis hiervoor neemt men de gemaakte strokeplay-score over 18 holes. Maar om te voorkomen dat deze score voor handicapdoeleinden overdreven wordt beïnvloed door één of twee "slechte holes" van een speler, worden voor handicapdoeleinden de bruto scores op deze "slechte holes" aangepast tot een "netto double bogey" (de eerste score op een hole die nul Stableford-punten zou opleveren). Dit noemt men de Aangepaste Bruto Score (Adjusted Gross Score).

In het WHS wordt een handicap bepaald op basis van de bruto score over 18 holes teruggerekend naar een standaard baan. Als basis hiervoor neemt men de gemaakte strokeplay-score over 18 holes. Maar om te voorkomen dat deze score voor handicapdoeleinden overdreven wordt beïnvloed door één of twee "slechte holes" van een speler, worden voor handicapdoeleinden de bruto scores op deze "slechte holes" aangepast tot een "netto double bogey" (de eerste score op een hole die nul Stableford-punten zou opleveren). Dit noemt men de Aangepaste Bruto Score (Adjusted Gross Score).

In andere woorden: voor handicapdoeleinden geldt de Aangepaste Bruto Score. De Aangepaste Bruto Score is de bruto score, inclusief strafslagen, aangepast in de gevallen:

  • waarin een speler de "maximum hole score" bereikt of overschrijdt;
  • waarbij een hole niet gespeeld is;
  • waarbij een speler wel begint op een hole maar niet uitholet.

Voor de WHS-handicapberekening kan iedere speler dus op elke hole maximaal een netto double bogey maken. Als iemand bijvoorbeeld op één hole een 10 heeft gemaakt, dan wordt deze holescore aangepast tot een netto double bogey (de maximale holescore voor handicapdoeleinden). Dit zorgt ervoor dat een paar slecht gespeelde holes niet te veel impact hebben op een handicap. De optelsom van alle hole-scores, waarbij sommige hole-scores eventueel zijn gereduceerd tot een netto double bogey, noemen we de Aangepaste Bruto Score. 

Par + 2 + je handicapslagen

De netto double bogey op een hole (de maximale holescore voor handicapdoeleinden) is:

par + 2 + je handicapslagen

Hier volgt een voorbeeld. Een speler met WHS-handicap 33,2 krijgt 34 slagen. Op hole 6, een par 4 met stroke index 6, krijgt de speler twee slagen. Op deze hole is de netto double bogey van deze speler een 8:

4 + 2 + 2 = netto double bogey 8

Er is een makkelijke manier om het begrip "double netto bogey" te begrijpen: het is de eerste score die in de spelvorm Stableford geen Stableford-punten meer oplevert. 

De Aangepaste Bruto Score (met netto double bogeys als maximale holescores) geldt altijd voor handicapdoeleinden maar staat los van de spelvorm die gespeeld wordt. In andere woorden: bij een wedstrijd is er een onderscheid tussen je score voor handicapdoeleinden en je score voor de wedstrijd.

Het is afhankelijk van de spelvorm of een speler de bal op een hole kan oppakken als hij of zij de netto double bogey-score op deze hole heeft bereikt. De speler wordt in bepaalde spelvormen geacht om dit te doen want het houdt snelheid in het spel. Bij een strokeplay-wedstrijd mag je de bal niet oppakken voordat je uitgeholed hebt, maar bij een Stableford-wedstrijd word je geacht om de bal op te pakken als je de netto double bogey-score (de maximale holescore voor handicapdoeleinden) op een hole hebt bereikt.

Bekijk de video voor een uitleg met beeld en tekst.

In het geval hieronder heeft de speelster Jane een strokeplay-ronde gespeeld in bruto 88 slagen, inclusief een 9 op hole 17. Voor handicapdoeleinden echter is haar netto double bogey-score (maximale holescore voor handicapdoeleinden) op hole 17 een 7 (par 4 + 2 + 1 handicapslag die ze meekrijgt = 7). 

Jane's score in de wedstrijd is 88, maar Jane's Aangepaste Bruto Score voor handicapdoeleinden is 86.

netto double bogey whs

Dankzij het aanpassen van scores op slecht gespeelde holes tot een netto double bogey wordt de handicap van iedere speler op dezelfde manier berekend. Dat zorgt ervoor dat golfers van verschillende niveaus op een leuke en eerlijke manier kunnen spelen.

Beginners 

Als je na de invoering van het WHS handicap 54 hebt en een ronde voor je handicap speelt, dan hangt het van de baan af hoeveel slagen je krijgt. Het aantal slagen zal te vinden zijn in de handicapslagentabellen van de baan die je speelt en in apps zoals de app GOLF.NL. Bij een speler met WHS-handicap 54,0 zal de Course Handicap vermoedelijk hoger zijn dan 54 als er gespeeld wordt op een baan met een Slope Rating van 114 of hoger. In dat geval krijgt de speler bijvoorbeeld 56 slagen. De maximum handicap in het WHS is 54,0 maar er is geen maximum Course Handicap.

Stel dat een speler met handicap 54,0 na de invoering van het WHS een 18-holes ronde op een baan speelt en op deze baan een Course Handicap van 54 heeft, dan krijgt deze speler dus op elke hole drie slagen. De netto double bogey voor deze speler is dan op elke hole: par + 2 + 3 handicapslagen. Een netto double bogey voor deze speler op een par 5 is 10 (5 + 2 + 3).

De spelvorm Maximum score

In de Engelse tekst van het WHS wordt gesproken van de "maximum hole score" (een netto double bogey). Verwar dit niet met de spelvorm “Maximum score” die in de golfregels wordt genoemd bij Andere vormen van individueel strokeplay en matchplay. Maximum score is een vorm van strokeplay waarbij jouw score of die van jouw partij door de wedstrijdcommissie per hole op een bepaald aantal slagen wordt gemaximeerd, zoals twee keer par, een vast aantal of een netto dubbele bogey.

Maximum score is in 2020 een qualifying spelvorm en dat blijft zo na 2020. Ook Stableford, Individueel strokeplay en Tegen par/bogey blijven bestaan als qualifying spelvormen als het WHS wordt ingevoerd. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.