Inhoud caddie

Wat is een 'aangepaste bruto score' (ABS) en wat is een 'netto double bogey'?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Een handicap wordt bepaald op basis van 'dagresultaten'. Als een speler een qualifying score inlevert, dan berekent de computer het dagresultaat. Om een dagresultaat van een speler te kunnen berekenen, moet het volgende bekend zijn:

  • De 'aangepaste bruto score' van de speler (dit is de optelsom van de bruto holescores op alle holes die gespeeld zijn met een maximum van een netto double bogey per hole).
  • De course rating van de baan die gespeeld is.
  • De slope rating van de baan die gespeeld is.

Het handicapsysteem werkt op basis van aangepaste bruto scores ('adjusted gross score') om te voorkomen dat een rondescore voor handicapdoeleinden overdreven wordt beïnvloed door één of twee 'slechte holes' van een speler. De bruto holescores op 'slechte holes' worden voor handicapdoeleinden aangepast tot een netto double bogey. De netto double bogey verschilt per speler: het is par + 2 + handicapslagen, oftewel de laagste score op een hole die nul Stablefordpunten voor de speler zou opleveren. De optelsom van alle bruto holescores met als maximale holescore een netto dubbele bogey noemt men de aangepaste bruto score.

In andere woorden: in wedstrijden gaat het bijvoorbeeld om het aantal Stablefordpunten of de bruto score, maar voor handicapdoeleinden geldt de aangepaste bruto score en het dagresultaat dat automatisch door de WHS-software berekend wordt.

De aangepaste bruto score is de bruto score, inclusief strafslagen, aangepast in de gevallen:

  • waarin een speler op een hole hoger scoort dan zijn/haar netto dubbele bogey;
  • waarbij een hole niet gespeeld is;
  • waarbij een speler wel begint op een hole maar niet uitholet.

Als een speler bijvoorbeeld op één hole een 12 heeft gemaakt, dan wordt deze holescore aangepast tot een netto double bogey voor deze speler (de maximale holescore voor handicapdoeleinden). Dit zorgt er dus voor dat deze 12 niet te veel impact heeft op de handicap van deze speler. De optelsom van alle holescores, waarbij sommige holescores eventueel zijn gereduceerd tot een netto double bogey, is de aangepaste bruto score.

Afbeelding onder: een scorekaart in de app GOLF.NL. Op hole 2 - een par 4 - krijgt de speler een slag (dat wordt aangegeven door de +1 naast de par). De golfer speelde Stableford en sloeg twee keer in het water op hole 2. Daarom heeft de speler op hole 2 een netto dubbel bogey ingevuld: een 7. Op hole 3 zou de netto double bogey een 6 zijn, want hier krijgt de speler geen slag.

whs netto double bogey golf app golfnl

Par + 2 + je handicapslagen

De netto double bogey op een hole (de maximale holescore voor handicapdoeleinden) is:

par + 2 + je handicapslagen

Het is met andere woorden de laagste score op een hole die in de spelvorm Stableford geen Stablefordpunten meer oplevert. 

Een speler moet altijd een bruto score per hole noteren, ook bij de spelvorm Stableford. Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen. Lees hier meer.

Voorbeelden

Spelers spelen in een qualifying ronde met een baanhandicap ('course handicap'). De baanhandicap is te vinden in de handicapslagentabel van de baan waar men speelt. In de app GOLF.NL en in clubsoftware wordt automatisch aangegeven hoeveel slagen iemand krijgt op een hole.

De maximale handicap is 54,0 maar de baanhandicap kan hoger zijn dan 54. Lees hier meer. 

Stel dat een speler met handicap 54,0 een 18-holes ronde op een baan speelt, van de gele tees, en dat de speler van geel een baanhandicap van 54 heeft. Dan krijgt deze speler dus op elke hole drie slagen. De netto double bogey voor deze speler is dan op elke hole: par + 2 + 3 handicapslagen. Een netto double bogey voor deze speler op een par 5 is 10 (5 + 2 + 3).

Hier volgt nog een voorbeeld. Een speler met handicap 33,2 krijgt 34 slagen. Op hole 6, een par 4 met stroke index 6, krijgt de speler twee slagen. Op deze hole is de netto double bogey van deze speler een 8:

4 + 2 + 2 = netto double bogey 8

De aangepaste bruto score (met netto double bogeys als maximale holescores) geldt altijd voor handicapdoeleinden maar staat los van de spelvorm die gespeeld wordt. In andere woorden: bij een wedstrijd is er een onderscheid tussen de score voor handicapdoeleinden en het wedstrijdresultaat.

Als men Stableford speelt, of tegen par/tegen bogey, dan moet de speler altijd een bruto score per hole noteren. Maar als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen. De computer noteert op die hole dan voor handicapdoeleinden een netto double bogey (lees hier meer).

Bij een strokeplay-wedstrijd mag de speler de bal niet oppakken voordat hij/zij uitgeholed heeft. Als een speler in strokeplay een heel hoge score maakt op een hole, bijvoorbeeld een 12, dan dient hij/zij deze 12 in te vullen. Maar de computer noteert op die hole voor handicapdoeleinden een netto dubbel bogey.

In het voorbeeld hieronder heeft de speelster Jane een strokeplay-ronde gespeeld in bruto 88 slagen, inclusief een 9 op hole 17. Voor handicapdoeleinden echter geldt haar netto double bogey-score (maximale holescore voor handicapdoeleinden) en dat is op hole 17 een 7 (par 4 + 2 + 1 handicapslag die ze meekrijgt = 7). 

Jane's score in de wedstrijd is 88, maar Jane's aangepaste bruto score voor handicapdoeleinden is 86.

netto double bogey whs  

Dagresultaten

Zoals gezegd wordt een handicap bepaald op basis van aangepaste bruto scores en dagresultaten. Lees hierover meer in de FAQ Hoe wordt een WHS-handicap berekend?

Maximum score

'Maximum score' is een spelvorm en moet niet verward worden met 'maximum hole score' , een term uit de Rules of Handicapping waarmee de maximale holescore voor handicapdoeleinden wordt bedoeld (een netto double bogey). Lees meer in de FAQ Wat is maximum score?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.