Inhoud caddie

Wat zijn de “Aangepaste Bruto Score” en"netto double bogeys"?

In het WHS wordt een handicap bepaald op basis van Bruto Aangepaste Scores en dagresultaten. 

Om te voorkomen dat een score voor handicapdoeleinden overdreven wordt beïnvloed door één of twee "slechte holes" van een speler, worden de bruto holescores op "slechte holes" voor handicapdoeleinden aangepast tot een netto double bogey (de eerste score op een hole die nul Stableford-punten zou opleveren). De optelsom van alle bruto holescores met als maximale holescore een netto dubbele bogey noemt men de Aangepaste Bruto Score (Adjusted Gross Score).

In andere woorden: in wedstrijden gaat het bijvoorbeeld om het aantal Stableford-punten of de bruto score, maar voor handicapdoeleinden geldt de Aangepaste Bruto Score. De Aangepaste Bruto Score is de bruto score, inclusief strafslagen, aangepast in de gevallen:

  • waarin een speler op een hole hoger scoort dan zijn/haar netto dubbele bogey;
  • waarbij een hole niet gespeeld is;
  • waarbij een speler wel begint op een hole maar niet uitholet.

Als een speler bijvoorbeeld op één hole een 12 heeft gemaakt, dan wordt deze holescore aangepast tot een netto double bogey voor deze speler (de maximale holescore voor handicapdoeleinden). Dit zorgt ervoor dat een paar slecht gespeelde holes niet te veel impact hebben op de handicap van deze spelers. De optelsom van alle holescores, waarbij sommige holescores eventueel zijn gereduceerd tot een netto double bogey, is de Aangepaste Bruto Score.

Par + 2 + je handicapslagen

De netto double bogey op een hole (de maximale holescore voor handicapdoeleinden) is:

par + 2 + je handicapslagen

Het is dus de eerste score op een hole die in de spelvorm Stableford geen Stableford-punten meer oplevert. 

Voorbeelden

Spelers zullen na de invoering van het WHS bij een qualifying ronde of qualifying wedstrijd met een Playing Handicap spelen en "slagen meekrijgen", net als nu. Maar die Playing Handicap heet in het WHS een Course Handicap.

De Course Handicap zal te vinden zijn in de handicapslagentabel van de baan waar men speelt, net als nu. In apps zoals de app GOLF.NL wordt automatisch aangegeven hoeveel slagen je krijgt op een hole. Maar op de dag dat het WHS wordt ingevoerd, 1 maart 2021, gelden er nieuwe handicapslagentabellen

Bij een speler met WHS-handicap 54,0 zal de Course Handicap vermoedelijk hoger zijn dan 54 als er gespeeld wordt op een baan met een Slope Rating van 114 of hoger. In dat geval krijgt de speler bijvoorbeeld 56 slagen. De maximum handicap in het WHS is 54,0 maar er is geen maximum Course Handicap.

Stel dat een speler met handicap 54,0 na de invoering van het WHS op 1 maart 2021 een 18-holes ronde op een baan speelt en op deze baan een Course Handicap van 54 heeft, dan krijgt deze speler dus op elke hole drie slagen. De netto double bogey voor deze speler is dan op elke hole: par + 2 + 3 handicapslagen. Een netto double bogey voor deze speler op een par 5 is 10 (5 + 2 + 3).

Hier volgt nog een voorbeeld. Een speler met WHS-handicap 33,2 krijgt 34 slagen. Op hole 6, een par 4 met stroke index 6, krijgt de speler twee slagen. Op deze hole is de netto double bogey van deze speler een 8:

4 + 2 + 2 = netto double bogey 8

De Aangepaste Bruto Score (met netto double bogeys als maximale holescores) geldt dus altijd voor handicapdoeleinden maar staat los van de spelvorm die gespeeld wordt. In andere woorden: bij een wedstrijd is er een onderscheid tussen je score voor handicapdoeleinden en je score voor de wedstrijd.

Als men Stableford speelt, of Tegen par/Tegen bogey, dan wordt een speler nog steeds geacht de bal op te pakken op een hole als hij/zij op deze hole niet meer kan scoren, want dat  houdt snelheid in het spel. Een speler dient bij een "streep" een 11 in te vullen als bruto score. De computer noteert op die hole dan voor handicapdoeleinden een netto double bogey. Bij een strokeplay-wedstrijd mag je de bal niet oppakken voordat je uitgeholed hebt. Als een speler in strokeplay een heel hoge score maakt op een hole, dan dient hij/zij deze hoge bruto score in te vullen. Maar de computer noteert op die hole voor handicapdoeleinden een netto dubbel bogey.

In het voorbeeld hieronder heeft de speelster Jane een strokeplay-ronde gespeeld in bruto 88 slagen, inclusief een 9 op hole 17. Voor handicapdoeleinden echter geldt haar netto double bogey-score (maximale holescore voor handicapdoeleinden) en dat is op hole 17 een 7 (par 4 + 2 + 1 handicapslag die ze meekrijgt = 7). 

Jane's score in de wedstrijd is 88, maar Jane's Aangepaste Bruto Score voor handicapdoeleinden is 86.

netto double bogey whs

Dankzij het aanpassen van hoge holescores en "strepen" in netto double bogeys wordt de handicap van iedere speler op dezelfde manier berekend. Dat zorgt ervoor dat golfers van verschillende niveaus op een leuke en eerlijke manier tegen elkaar kunnen spelen.

Dagresultaten

Zoals gezegd wordt een WHS-handicap bepaald op basis van Bruto Aangepaste Scores en dagresultaten. Het dagresultaat is het verschil tussen de Aangepaste Bruto Score en de moeilijkheid van de baan (gebaseerd op de Course Rating, Slope Rating en de condities op het moment van spelen: de PCC). Het dagresultaat is te beschouwen als het behaalde handicapniveau van een speler in een ronde. Lees meer in de FAQ Hoe wordt een WHS-handicap berekend?

De spelvorm Maximum score

In de Engelse tekst van het WHS wordt gesproken van de "maximum hole score" (een netto double bogey). Verwar dit niet met de spelvorm “Maximum score” die in de golfregels wordt genoemd bij Andere vormen van individueel strokeplay en matchplay. Maximum score is een vorm van strokeplay waarbij jouw score of die van jouw partij door de wedstrijdcommissie per hole op een bepaald aantal slagen wordt gemaximeerd, zoals twee keer par, een vast aantal of een netto dubbele bogey.

Maximum score is in 2020 een qualifying spelvorm en dat blijft zo na 2020. Ook Stableford, Individueel strokeplay en Tegen par/bogey blijven bestaan als qualifying spelvormen als het WHS wordt ingevoerd. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.