Inhoud caddie

Hoe tevreden is de Golfstart-deelnemer?

1 maart 2024

Probeer Golf en Golfstart zijn platformen waar je kennismakingslessen en cursussen kunt volgen. In 2023 is onderzoek gedaan naar de mening van deelnemers over de platformen. Benieuwd naar de resultaten? Lees verder.

Wie zijn de deelnemers?

Golfstart-deelnemers 
Er zijn mooie cijfers gezien de doelstelling van de NGF om het aantal golfende vrouwen te laten groeien. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers was 47 jaar, één jaar jonger dan een jaar eerder, en 45% van alle deelnemers was een vrouw.

Uit het onderzoek bleek dat 64% van de deelnemers voor een club heeft gekozen omdat deze locatie het dichtstbij was. 42% had een reistijd van vijftien minuten of korter. Verder gaf 35% aan voor de golfbaan te kiezen omdat vrienden of familie er al golfen.

Van de deelnemers had 36% voor de cursus nog nooit een golfclub in de handen gehad. 37% van de deelnemers had al eens een clinic of kennismakingsles gevolgd en 23% procent had al eens op de driving range of op een pitch & putt baan gestaan. De andere deelnemers beschikten al over een handicap en gebruikten Golfstart als opfriscursus.

Ruim de helft van de deelnemers boekt een Golfstart-cursus voor zichzelf. 34% volgt de lessen samen met een vriend(in) en de rest stelt een groepje samen.

Keuze voor golfstart
Op Golfstart zelf heb je twee keuzes. Een 'cursus naar baanpermissie' of een 'cursus naar handicap 54'. Afgelopen jaar zijn er meer cursussen naar baanpermissie aangeboden. Mede daardoor heeft 80% gekozen voor een cursus naar baanpermissie en de rest direct voor de cursus naar handicap 54. Mede dankzij de vele positieve reviews die achtergelaten worden door de deelnemers kreeg 54% van de nieuwe mensen de indruk dat Golfstart een goede start in golf is. 20% kiest voor Golfstart omdat ze de prijs aantrekkelijk vinden. 1% van de mensen kwam via de nieuwe Golfstart-cadeaubon binnen.  

67% van de mensen die een baanpermissiecursus heeft gevolgd geeft aan dat ze er bewust voor hebben gekozen om hun baanpermissie te behalen voordat ze de beslissing maakten om verder te gaan. 59% van de mensen die een cursus handicap 54 hebben geboekt, hebben daar bewust voor gekozen.  

Mensen komen altijd op meerdere manieren in contact met Golfstart. Een derde van de mensen geeft aan een Golfstart-cursus te hebben geboekt op aanraden van vrienden of familie. 38% kwam op Golfstart door te zoeken op internet. Ook het aandeel golfers dat op advies van de golfclub of -baan een Golfstart-cursus had geboekt is hoog en staat op 12%.

Probeer Golf-deelnemer
53% van alle deelnemers is vrouw, in 2022 lag dit percentage op 44%. De gemiddelde leeftijd van de Probeer Golf-deelnemers is wel gelijk gebleven in vergelijking met 2022: 42 jaar. Het zijn hoopgevende cijfers om het aantal golfende vrouwen in Nederland te laten stijgen naar 40%. 

Bij Probeer Golf heeft 40% een reistijd van vijftien minuten of korter. 58% geeft ook aan dat ze hebben gekozen voor de meest dichtstbijzijnde locatie, 31% omdat de datum en tijd hier het beste uitkwamen en 26% heeft vrienden of familie die lid zijn bij de golfclub of -baan waar ze zijn geweest.

Iets meer dan een kwart van de mensen (26%) boekt een kennismakingsles met een groepje. 55% van de mensen doet dit samen met één ander. Net één op de vijf mensen boekt dus een kennismakingsles voor zichzelf.

Deelnemer kennismakingsles: “Ontzettend vriendelijke ontvangst, leuke sfeer, pro legde het allemaal erg goed uit, gaf goede aanwijzingen en was heel stimulerend. Erg goede manier om mensen te laten kennismakingen met de sport.”

Over de cursus

Golfstart 
Net als andere jaren zijn deelnemers altijd uiterst tevreden over de geboekte Golfstart-cursus. Zo is 62% zeer tevreden en 29% tevreden over de golfprofessional. Ook de inhoud van de lessen werd met vergelijkbare percentages beoordeeld. Dat een paar mensen ontevreden waren, had te maken met miscommunicatie.

Probeer Golf 
Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden tot erg tevreden over hun kennismakingsles. Dit is terug te zien in de vele positieve reviews op de website van Golfstart, maar dit blijkt ook uit de enquête. Gemiddeld beoordelen de deelnemers hun kennismakingsles met een 8,3. Slecht drie van de 147 personen gaven een onvoldoende! De golfprofessional maakt of kraakt in dit geval de kennismakingsles. Gelukkig is 71% zeer tevreden en 23% tevreden over de golfprofessional. De laagste tevredenheidscore is de sfeer op de golfclub of -baan waar 47% zeer tevreden was en 44% tevreden. 

Na de cursus

Golfstart 
Niet geheel onlogisch maar wel opvallend is dat mensen die een cursus handicap 54 hebben gedaan sneller hun handicap 54 hebben gehaald. Van iedereen die een handicap 54 cursus had gevolgd, beschikte 22% na afloop niet over een handicap. 20% had een handicap van 54 en de rest had al een lagere handicap.

Bij de deelnemers die een baanpermissiecursus deden, had slechts 13% handicap 54 gehaald, van wie 19% een handicap haalde die lager was dan 54.

Ondanks dat sommige mensen golf minder snel oppakken dan anderen, geeft wel bijna iedereen aan door te zijn gegaan met golfen. Slechts één van de 209 personen geeft aan niet verder te gaan met golf. 15% van de mensen heeft nog geen plannen, maar gaat in de toekomst wel verder. 27% van de mensen geeft aan zelfstandig verder te gaan na de Golfstart-cursus en 10% heeft gelijk een lidmaatschap afgenomen. De rest gaat door met lessen van wie de meesten een groepscursus naar handicap 54 volgen. 80% van de mensen gaat door bij dezelfde golfclub! 

Probeer Golf 
Dat mensen tevreden zijn, is ook terug te zien in het aantal mensen dat na de kennismakingsles heeft besloten om door te gaan met golf. Bijna 35% van de mensen geeft aan een cursus voor beginners zoals Golfstart te hebben gevolgd. 10% had de voorkeur voor privélessen. Maar eigenlijk geeft slechts 4% aan niet verder te gaan met golfen. Veel mensen die in 2023 een kennismakingsles hebben gevolgd, geven aan het in 2024 waarschijnlijk op te willen pakken.  

Driekwart van de mensen die door zijn gegaan, hebben dit bij dezelfde golfclub gedaan. De voornaamste reden om bij een andere baan verder te gaan met golfen was dat een andere locatie dichterbij was. 

Deelnemer: “Heb een clubje van 7 samengesteld waarmee we gezamenlijk de les volgden. Ook gaan we als groepje verder met de vervolgcursus.”

Conclusies en aanbevelingen

Golfprofessionals spelen cruciale rol. De golfprofessional of persoon die de kennismakingsles of cursus geeft, is dé ambassadeur van de golfsport in dit geval. Hij of zij is ervoor verantwoordelijk dat de deelnemers een goede kennismakingsles hebben. Het valt of staat vaak met een goede communicatie van de golfprofessional die de deelnemers evenredig helpt en goed communiceert wat mogelijke vervolgstappen zijn.

Een continu aanbod is belangrijk. Doordat we continu adverteren op verschillende plekken en kanalen raden we clubs en banen aan om ook maandelijks een gratis kennismakingsles en -cursus te organiseren. Bij voorkeur op een vast moment in de maand, zoals de eerste zaterdag van de maand om 10.00 uur. Dan is het mogelijk om dit ruim vooruit in te plannen, duidelijk te communiceren en actief deelnemers te werven. Veel deelnemers boeken soms wel drie maanden van tevoren.

Kennismakingslessen en cursussen zijn een investering. Slechts 4% van alle deelnemers heeft aangegeven niet door te gaan met golf. Sommige gaan gelijk door met een vervolgcursus of privélessen, anderen wachten een aantal maanden voordat ze doorgaan. Bij Golfstart geven veel mensen aan in het verleden al eens een kennismakingsles te hebben gehad. Het kan dus zijn dat niet iedereen altijd direct doorgaat. De kans is echter groot dat ze het op een later moment wel oppakken, mogelijk ook op dezelfde locatie omdat die in de meeste gevallen het dichtstbij is.

Ga naar de hoofdpagina over Golfstart.