Inhoud caddie

Hoe tevreden is de Golfstart-deelnemer?

27 december 2022

Golfstart is bedoeld om beginnende golfers een goede introductie en duurzame start in de golfsport te geven. In 2022 hebben 1268 deelnemers bij in totaal 58 golfclubs een Golfstart-lessen gevolgd. Hoe hebben zij hun start in golf ervaren?

Afgelopen jaar hebben we weer ervaren hoe belangrijk een goede start in golf is. We weten dat zo'n 60% van beginnende golfers binnen twee jaar de sport verlaat. En in 2022 was dit niet anders. Daarbij is het aantal startende golfers in 2022 met zo’n 40% afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Zonde! Een goede start en integratie in de golfsport is ontzettend belangrijk voor een gezonde golfsport op de korte en lange termijn.

Om te onderzoeken hoe de Golfstart-deelnemer zijn start in golf heeft ervaren, zijn meer dan 750 boekers gevraagd de enquête in te vullen en het responspercentage was 21%. Wat waren hun ervaringen?

Wie is de Golfstart-deelnemer?

Van alle deelnemers is 48% vrouw en 52% man. Dit is een vergelijkbaar percentage als in 2021. Dat het percentage vrouwelijke Golfstart-deelnemers een stuk hoger ligt dan het percentage bestaande vrouwelijke golfers (33%) is hoopgevend. Immers, een gezonde man-vrouwverhouding in de golfsport is belangrijk en de NGF heeft ambitieus ingezet op een verhouding van 60% man en 40% vrouw in 2030.

De gemiddelde leeftijd van de Golfstart-deelnemers was 48 jaar en 32% van de deelnemers was tussen de 21 en 50 jaar.

Deelnemer: “Ik had niet verwacht dat ik golf zo leuk zou vinden. Maar na Golfstart ben ik echt enthousiast geworden!”

Uit het onderzoek blijkt dat de Golfstart-deelnemer uit de directe omgeving van de golfbaan komt. 57% gaf namelijk aan gekozen te hebben voor de betreffende club of baan omdat deze in de buurt lag (42% van de deelnemers had een reistijd van korter dan 15 minuten). Mensen die kozen voor een club of baan op meer dan 30 minuten rijden van hun woonplaats, deden dat omdat de cursus qua datum en tijd het beste uitkwam of omdat vrienden/familieleden daar lid waren.

Meer dan de helft van de deelnemers heeft voor hun eerste Golfstart-les al eerder kennisgemaakt met golf. De meesten omdat ze al eens eerder op een drivingrange hadden gestaan, maar ook omdat ze al eens op een pitch & putt-baan gespeeld hadden (30%) of een clinic hadden gevolgd (24%).

Uit de enquête blijkt verder dat 52% van alle Golfstart-deelnemers de cursus alleen voor zichzelf heeft geboekt en dat 36% de cursus volgde met een ander. We weten uit ervaring dat het sociale aspect van golf, vooral voor beginnende golfers, enorm belangrijk is. Als zoveel mensen alleen naar de cursus komen, is het extra van belang veel aandacht te besteden aan de groepscohesie zodat deze beginners elkaar ook na de Golfstart-cursus weten te vinden.

Waarom kiezen mensen voor Golfstart?

61% van de mensen koos voor Golfstart simpelweg omdat het hen een goede start in golf leek. 23% noemde de aantrekkelijke prijs als reden. 37% van de deelnemers kwam met Golfstart in aanraking op aanraden van vrienden en familie en 30% door te zoeken op internet. 9% geeft aan via de desbetreffende golfclub hun Golfstart-cursus te hebben geboekt.

Sinds april 2022 is het mogelijk om via het platform ook rechtstreeks een Golfstart 'naar handicap 54' te boeken. Ondanks dat het aanbod hiervan minder was dan de cursussen naar baanpermissie, heeft toch 16% van de mensen gekozen voor deze langere cursus.

Wat vinden de deelnemers van hun golfstart?

Over het algemeen is 90% tevreden of zeer tevreden over de inhoud van de lessen, de golfprofessional, de faciliteiten en de prijs-kwaliteitverhouding. Over de sfeer op de club is 84% tevreden of zeer tevreden.

Deelnemer: “Het is een hartstikke leuk spelletje en je bent lekker buiten bezig met je vrienden”

Ten slotte – een fantastisch hoog percentage van 96% zou Golfstart aanraden aan vrienden en/of familie om te starten met golfen. En de  deelnemers gaven Golfstart een gemiddelde beoordeling van 8,2.

Vervolg op de cursus

Om de beginnende golfers uiteindelijk aan de sport te binden is een vervolg op Golfstart net zo belangrijk als de cursus zelf. Ruim 90% gaat direct verder met golfen na Golfstart. Maar wat wordt hun dan eigenlijk aangeboden? 62% zegt een aanbod voor een vervolggroepscursus te hebben ontvangen, 31% een lidmaatschapsvoorstel en 20% kon privélessen gaan volgen. 13% geeft aan helemaal geen vervolgaanbod te hebben ontvangen; een klein percentage, toch zou dit naar 0 moeten!

Uiteindelijk is 42% van alle deelnemers doorgegaan met een cursus om handicap 54 te behalen, 27% is zelfstandig verdergegaan met oefenen, 12% heeft een lidmaatschap genomen en 11% privélessen. Mensen die zelfstandig verder zijn gegaan met golfen geven aan dat de golfclub hun wel iets heeft aangeboden, maar dat dit niet passend was qua kosten, tijden of om andere redenen.

86% van alle mensen gaat door bij dezelfde golfclub! Het blijft voor de startende golfers dus niet alleen bij de cursus maar ze hebben echt de intentie om golf te leren.

Golffrequentie

Belangrijk onderdeel van een goede start in golf is dat mensen niet alleen lessen volgen maar ook zelfstandig gaan golfen. Op de oefenfaciliteiten of met baanpermissie/handicap 54 de baan in. Van iedereen die een Golfstart-cursus heeft afgerond, geeft 74% aan minimaal één ronde op de baan te hebben gespeeld, 20% zelfs vaker dan 10 keer. Van deze mensen heeft 60% een par-3-baan gespeeld en 37% negen holes op een grote baan. Slechts 13% geeft aan na afloop van de cursus niet meer te hebben gegolfd.

Een klein percentage (13%) van de golfers die een Golfstart-cursus heeft afgerond heeft meegedaan aan een wedstrijd voor beginnende golfers. 30% geeft aan weliswaar nooit mee te hebben gedaan met een wedstrijd, maar dit wel graag een keer te willen doen.

Conclusies en aanbevelingen

De resultaten van de enquête stemmen positief: Golfstart wordt door de deelnemers zeer goed beoordeeld. Voor deelnemende golfclubs en -banen is Golfstart een manier om lokaal nieuwe leden te werven, gezien de korte reistijd en de intentie van de startende golfers om bij dezelfde golfclub door te gaan en op regelmatige basis te golfen.

Uit de enquête blijkt ook dat er veel nieuwe golfers zijn aangebracht door bestaande golfers. We kunnen het dan ook niet genoeg benadrukken: zet je eigen leden in als ambassadeurs van de golfsport in het algemeen en jouw club of baan in het bijzonder!

De golfprofessionals spelen een zeer belangrijke rol
Uit de enquête blijkt dat de golfprofessionals naast het lesgeven ook een belangrijke rol spelen in het aanbieden van een geschikt vervolgaanbod, in het aanleren van de regels én in het fungeren als tussenpersoon tussen de golfclub en de startende golfer.

Een passend vervolgaanbod is een must
De reden dat veel golfers zelfstandig doorgaan of naar een andere club verhuizen is omdat ze geen geschikt vervolgaanbod hebben gekregen. Bij bijna iedereen is er de intentie om door te gaan met golfen na Golfstart en vaak op de club en baan waar ze de cursus gevolgd hebben. Verschillende personen hebben echter aangegeven niet te kunnen op de data van de enige vervolgcursus die ze aangeboden hebben gekregen en daarna geen nieuwe opties hebben ontvangen.

Blijf rekening houden met de doelgroep
Het grootste gedeelte van de mensen die een Golfstart-cursus volgen, heeft een baan of volgt een studie. Houd hier rekening mee door de lessen in te plannen op ochtenden in het weekend of doordeweekse avonden. Als je al kiest om je cursussen overdag op doordeweekse dagen te plannen, kies dan voor woensdag of vrijdag, dagen waarop de meeste parttimers vrij zijn.