Inhoud caddie

Wat moeten we doen met dubbele scores?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor commissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Het kan gebeuren dat een speler na afloop van een wedstrijd zijn/haar score in de app GOLF.NL invoert en dat de wedstrijdcommissie de score ook invoert in het clubsoftwareprogramma. De handicapcommissie kan een van de twee scores op non-qualifying zetten of verwijderen. Het is met name een ‘opvoedkundige taak’ om te zorgen dat dergelijke gevallen niet blijven voorkomen. Geef bij (open) wedstrijden aan waar de spelers hun score digitaal moeten invoeren. Lees hierover meer in de FAQ Wie is ervoor verantwoordelijk dat scores van open wedstrijden in de NGF-database terecht komen?

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.