Inhoud caddie

Hoe verloopt de transitie van EGA- naar WHS-handicaps?

Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. Tot en met eind februari is dat nog de EGA-handicap. Lees hier de details over de transitieperiode en het tijdpad.

Een golfer begint bij de invoering van het WHS op 1 maart 2021 niet met zijn/haar oude EGA-handicap die gebaseerd is op zijn/haar oude qualifying scores en de handicapberekening van het Europese handicapsysteem; een speler begint op 1 maart 2021 met een handicap die wel gebaseerd is op zijn/haar oude qualifying scores maar waarbij de handicapberekening van het World Handicap System met terugwerkende kracht is toegepast op de oude scores.

Hier vatten we samen wat er bij de transitie gebeurt.

  • Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016 (lees meer in de FAQ Tellen scores van lang geleden ook nog mee bij de berekening van de WHS-handicap?).
  • Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de transitie van de EGA- handicap naar een WHS-handicap minder of geen scores gebruikt kunnen worden (lees meer in de FAQ Wat geldt voor nieuwe golfers en spelers met weinig scores?).
  • Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk (de EGA-handicap eind februari wordt de eerste WHS-handicap), maar deze WHS-handicap is dan wel erg gevoelig wanneer er na de invoering van het WHS op 1 maart 2021 scores ingeleverd gaan worden die significant slechter zijn. Initieel zal de handicap dan niet zoveel omhoog gaan, maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de handicap snel stijgen.
  • Ook bij spelers die minder dan 9 scores hebben ingeleverd sinds 2016 is er sprake van de hierboven genoemde gevoeligheid.
  • Bij de overgang naar WHS-handicaps op 1 maart 2021 zal de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is. Alleen bij spelers met een handicap onder de 4 zal de handicap in de meeste gevallen gelijk blijven of zelfs zakken. (Lees meer in de FAQ Hebben golfers op 1 maart 2021 een andere handicap dan daarvoor?).
  • De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het beschikken over 20 scores, dus het is zaak dat spelers zoveel mogelijk scores inleveren.
  • Het is ook belangrijk dat spelers een ronde zo goed mogelijk afmaken. Immers, de qualifying scores die men tot 1 maart 2021 inlevert, zijn in veel gevallen medebepalend voor de eerste WHS-handicap en ze tellen daarna ook nog een tijd mee. Als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van iemands beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

In de afbeelding hieronder zie je welke scores uit het verleden en heden bruikbaar zijn voor de berekening van de WHS-handicap.

scores whs transitie

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.