Beeld: Koen Suyk
Inhoud caddie

Onderzoek naar productdifferentiatie: 1ste ronde

10 oktober 2021

Het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie is in 2020 voor het eerst uitgevoerd. Het is een grootschalig onderzoek naar wat golfers belangrijk vinden bij een lidmaatschap.

In het NGF-onderzoek naar productdifferentiatie worden aan de hand van verschillende keuze-opties de lidmaatschapsvoorkeuren van golfers bepaald. Daarnaast wordt ook naar andere factoren gevraagd, zoals speelgedrag, handicap, tevredenheid van baandrukte en levensfase, die bepalend zijn voor de wensen van een golfer. Het resultaat? Een unieke databron die veel inzicht geeft in de behoeften en kenmerken van de Nederlandse golfmarkt.

De clubs krijgen met een clubspecifiek rapport inzicht in welke lidmaatschapsvormen en extra’s hun leden wensen. Een club of baan kan op basis van de uitkomsten kiezen voor het meest toekomstbestendige 'lidmaatschapsmenu'.

Aan de eerste ronde van het onderzoek hebben 37 clubs en banen meegedaan. Hierbij hebben 14.000 respondenten de enquête ingevuld. Zulke mooie responscijfers bevestigen niet alleen het sterke betrokkenheid van golfers met hun club maar maakten het ook mogelijk om betrouwbare resultaten te presenteren, zowel op nationaal als op club- en doelgroepniveau.

Uitkomsten van de eerste ronde

De uitkomsten in het eerste onderzoek in 2020 lieten grote verschillen zien onder de deelnemende clubs. Om die reden moeten we voorzichtig omgaan met publicatie van nationale gemiddelden. Toch willen wij enkele belangrijke uitkomsten tonen die een aantal aannames voor de golfmarkt bevestigen.

1. Toenemende vergrijzing van de clubs is een bedreiging

De jongere leeftijd neemt af, terwijl de leden in de leeftijd 70+ flink toeneemt op clubs. 

2. Er is een groot verschil in speelfrequentie onder alle golfers

Van de ruim 14.000 respondenten in het eerste onderzoek waren er 8.619 golfers met 'een homecourse'. Uit de data van enkele clubs bleek er al een scheefgroei te bestaan tussen de speelfrequentie van de leden terwijl de contributie voor allen gelijk was. De 8.619 respondenten hebben zelf aangegeven hoeveel keer per jaar zij golfen.

3. Steeds meer golfers kiezen lidmaatschap zonder homecourse

Inmiddels is de groep golfers die kiezen voor een lidmaatschap zonder speelrecht het grootst. Met een gemiddelde speelfrequentie van vijf ronden blijft een groot potentieel voor de clubs en banen onbenut.


4. De drukte in de baan kan worden gereguleerd via lidmaatschappen met gedifferentieerde speeltijden

In de eerste ronde van het onderzoek had maar liefst 43 procent van de leden met 'een homecourse' de voorkeur voor een lidmaatschap met specifieke speeltijden. Bij leden zonder homecourse was dit zelfs 66 procent. Deze voorkeur wordt sterk gedreven door leeftijd.

Mocht je vragen hebben of nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden om deel te nemen aan een vervolgonderzoek, neem dan contact op met Alexander Renders.

Ga naar de hoofdpagina Productdifferentiatie: het juiste lidmaatschapsmenu.