Inhoud caddie

Programma's voor sociale veiligheid in de sport

Sport zou voor iedereen prettig, plezierig en veilig moeten zijn. Dat begint bij een goede basis: de 4 v’s voor veiligheid. Daarom ondersteunen sportbonden, gemeenten en lokale partijen de 4 v’s voor veiligheid.

De basis van sociale veiligheid 

Om sociale veiligheid in de sport te realiseren, is het belangrijk bij de basis te beginnen. Een basis waaraan alle sportclubs zouden moeten voldoen. Hiermee sluiten we onnodig risico uit en zorgen we voor belangrijke randvoorwaarden rondom de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Om bij sportclubs het belang van de 4 v’s zoveel mogelijk te benadrukken, wordt vanaf januari 2024 een sportbrede campagne gehouden: de 4 v’s voor veiligheid. 

De 4 v’s zijn: 

  • verenigingsbrede gedragscode;
  • vertrouwenscontactpersoon op de club;
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers;
  • vakkundig geschoolde trainer-coaches.

Verenigingsbrede gedragscode

Voor welk gedrag staat de club? Wat mag wel langs de lijn, in de kleedkamer, de kantine/het clubhuis en online? En wat mag vooral niet? Een gedragscode geeft hier richting aan en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom gewenst en ongewenst gedrag. 

Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om de gedragscodes helder en goed te communiceren. Zo weet iedereen wat het gewenste gedrag is, maar neemt de club óók twijfel weg wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken.

Klik hier voor meer informatie over het opzetten en/of aandacht geven aan een gedragscode op jouw golfclub of -baan.  

Vertrouwenscontactpersoon op de club, een aanspreekpunt voor iedereen

Een vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat iedereen op de sportclub met vragen, zorgen of mogelijke meldingen weet bij wie ze moeten zijn en wat de mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Een vertrouwenscontactpersoon kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de club bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode. Een onmisbare schakel dus voor het opvolgen én voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Klik hier om alles te lezen wat je moet weten over vertrouwenscontactpersonen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Voorkom onnodig risico. Sportclubs kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club. De regeling gratis VOG is een belangrijk onderdeel van een sociaal veilig beleid op de club.

Lees hier meer over de VOG en hoe je dit aanpakt op jouw club.

Vakkundig geschoolde golfprofessionals, trainers en coaches

Trainer-coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Dat kan met een cursus of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek en integriteit. Als club kun je er zorg over dragen dat trainer-coaches de e-learning Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare cursus (voor meer ervaren trainer-coaches) hebben gevolgd. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Klik hier om een overzicht te zien van de verschillende scholingen en hoe je ermee aan de slag gaat.

Een sociaal veilige sport begint bij jou

Veilige sport voor iedereen begint met een goede basis. Draag hier actief aan bij door de 4 v’s voor veiligheid te ondersteunen, door te voeren en te implementeren op de club.

Ga naar de hoofdpagina Veilig sportklimaat.