Inhoud caddie

“De Noordwijkse moet toonaangevend zijn en blijven”

13 maart 2020

Voorzitter Angela Pasma draagt de Noordwijkse in het hart en vindt dat haar oude-9-club uit de comfortzone moet durven stappen om mee te gaan in bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij. En zij durft daarin het voortouw te nemen.

Het is begin maart 2020 als we in het clubhuis van de Noordwijkse Golfclub tegenover Angela Pasma zitten voor een interview in Golfmarkt. Kort daarna verandert de wereld ingrijpend: coronapandemie. De Golfmarkt-editie waarin het artikel met de voorzitter van de Noordwijkse zou worden geplaatst, wordt uitgesteld. Ruim een half jaar later bellen we Pasma op om het interview te actualiseren. De eerste vraag ligt voor de hand: wat is de grootste verandering op haar club sinds corona? “De impact is heel groot, in meerdere opzichten”, zegt Pasma. “Wat vooral opvalt is dat het erg druk is op de club. Veel leden die we de afgelopen jaren nauwelijks zagen, zijn weer gaan golfen, dan praat ik toch wel over 250 tot 300 mensen. Het is fijn om al die leden weer te zien genieten op onze prachtige baan.” Toen ze elf jaar oud was, werd de nu 42-jarige Pasma door haar ouders lid gemaakt van de Noordwijkse. Sinds juni 2019 staat ze aan het roer van één van de meest prominente golfclubs van Nederland, behorend tot de zogenoemde oude 9, een select groepje met mooie banen en veel historie. 

Het aantal vrouwelijke voorzitters van golfclubs is nog altijd op één hand te tellen. Jij bent vrouw en pas 42 jaar. Hoe werd er op je benoeming gereageerd?

“Voor sommige leden was het even wennen, geloof ik, een relatief jonge vrouw als voorzitter. Dat snap ik ook wel, want ik voldoe niet aan het beeld dat mensen hebben van een voorzitter van een traditionele club als de Noordwijkse. Maar ik ben al dertig jaar lid, heb een groot sociaal netwerk op de club, ken heel veel leden. Ja, ook de mannelijke senioren. Ik speel af en toe met die mannen, sta daarna met ze aan de bar. Juist de mix van leden, jong, oud, man, vrouw, vind ik leuk. Als ik leden nog niet ken, stap ik op ze af, ik ben oprecht geïnteresseerd in hun verhalen, dat zit in mijn persoonlijkheid.”

Waarom wilde je voorzitter worden?

“Ik werd gevraagd of ik iets voelde voor een bestuursfunctie, er waren twee vacatures. Ik werd benaderd voor de voorzitter portefeuille, maar ik had een keuze. Na wat bedenktijd heb ik aangegeven dat ik de rol van voorzitter graag op mij zou nemen en deze ambieerde.”

Van vrouwen wordt nogal eens beweerd dat ze niet voor hun ambities durven uit te komen…

“Ik vind dat je moet doen wat voor je gevoel het beste bij je past. Met een enthousiaste, gemotiveerde groep mensen een visie ontwikkelen, samen werken aan bepaalde doelen, en daaraan leiding geven, dat vind ik leuk en daar ligt, denk ik, mijn kracht. En daar sta ik voor.”

Vind je het belangrijk dat vrouwen leidinggevende functies vervullen?

“Zeker, maar ik ben niet voor een quotum of voor afdwingen. Een organisatie, of het nu een bedrijf is of een golfclub, moet altijd de meest geschikte persoon kiezen. Er zijn genoeg goede vrouwen die dan komen bovendrijven. Mijn voorzitterschap is ook op heel natuurlijke wijze tot stand gekomen.”

"voor de continuïteit van de vereniging vind ik het belangrijk dat we meer vrouwelijke leden krijgen”

Waarom zag de club in jou een kandidaat voor het voorzitterschap?

“Ik heb met veel plezier het voorzitterschap gedaan van de lustrumcommissie bij het honderdjarig bestaan van de Noordwijkse in 2015. Dat eeuwfeest is uitvoerig gevierd, met een jaar lang allerlei activiteiten en een groots slotgala in Huis ter Duin. Met een goed team ben ik daar drie jaar mee bezig geweest, vaak wel vijftien uur per week. Ik denk dat iedereen die daaraan heeft bijgedragen, positief is opgevallen.”

De NGF heeft met Caroline Huyskes voor het eerst ook een vrouwelijke voorzitter.

“Heel goed ja, het is tijd voor verandering, meer vrouwen in bestuursfuncties bij golfclubs en sowieso meer vrouwen die gaan golfen. De NGF vindt dat belangrijk en het is ook een van de speerpunten op de Noordwijkse. Van al onze leden is slechts 29,8 procent vrouw, dat ligt rond het gemiddelde op Nederlandse golfclubs, maar laat de afgelopen jaren een dalende trend zien.”

Vind je dat zorgwekkend?

“Zorgwekkend niet, maar voor de continuïteit van de vereniging vind ik het belangrijk dat we meer vrouwelijke leden krijgen. Bij de aanmeldingen die we vorig jaar kregen voor het lidmaatschap waren er maar twee van vrouwen, dat zet je wel aan het denken. We gaan nu een werkgroep in het leven roepen om te onderzoeken hoe dit komt en om te bedenken hoe we het tij gaan keren.”

Hoe bereik je dat?

“Het laagdrempeliger en leuker maken om hier te spelen, zonder aan te tasten waar Noordwijk als club voor staat. Momenteel maakt twintig procent van onze leden heel veel gebruik van de baan, die zijn zeer tevreden. Bij die andere tachtig procent heerst een bepaalde ontevredenheid, daar leeft het gevoel dat de baan altijd vol is, dat ze heel lastig een starttijd kunnen krijgen. Die groep willen we als bestuur beter gaan bedienen.”

Dat zal automatisch betekenen dat die twintig procent minder vaak kan spelen…

“Dat hoeft niet. Noordwijk is met ongeveer 33.000 rondjes per jaar een druk bespeelde baan, zeker voor een oude-9-club, maar er zijn bijna altijd vrije starttijden. Die twintig procent veel-spelers weet heel goed de weg in het regelen van starttijden, de andere tachtig procent is daar minder bedreven in en dat frustreert soms. Daar moeten wij als bestuur iets mee, maar het een lastige exercitie. Om het speelgedrag en de behoeften van de leden beter in kaart te brengen doen we zelf onderzoek maar als club hebben we ook meegedaan aan het grote lidmaatschapsonderzoek van de NGF. Het rapport met de uitkomsten daarvan hebben we inmiddels binnen. Dat staaft volledig onze eigen bevindingen en daar ben ik heel blij mee.”

Volgens dat NGFonderzoek vergrijzen golfclubs in snel tempo en veel golfers vinden de prijs die ze moeten betalen voor hun lidmaatschap te hoog in verhouding tot het aantal ronden dat ze jaarlijks willen of kunnen spelen. Speelt dat op de Noordwijkse ook?

“Ik denk dat het op bijna alle golfclubs van toepassing is. Veel van onze leden hebben aan het NGF-lidmaatschapsonderzoek meegewerkt, dat levert heel waardevolle informatie op. De discussie over de baanbezetting, het wel of niet kunnen krijgen van starttijden, wordt nu vooral gevoerd vanuit aannames. Dit rapport, dat onze leden binnenkort ook ter inzage krijgen, geeft heel duidelijk de cijfers en meningen weer en die mogen we niet negeren."

Wat gaat dat in de praktijk betekenen?

“Als bestuur willen we de baanbezetting optimaliseren zodat leden die nu minder tevreden zijn, meer mogelijkheden krijgen te spelen op momenten wanneer ze dat willen. In de ALV van november zullen we die doelstelling presenteren, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de leden of bepaalde veranderingen ook doorgevoerd worden.”

Noordwijk heeft een van de mooiste banen van Nederland. Staan golfers te dringen om lid te worden?

“Vorig jaar hadden we ruim voldoende aanmeldingen, het jaar daarvoor een stuk minder, zeker vergeleken met de andere oude-9-banen. Noordwijk is een bescheiden club, we treden niet snel naar buiten, dat heeft er wellicht mee te maken.”

Bescheiden of arrogant, in de zin van ‘wij hebben zo’n geweldige baan, golfers willen hier toch wel lid worden’?

“In al die jaren dat ik hier rondloop heb ik nooit het gevoel gehad dat dit een arrogante club is of dat buitenstaanders hier niet welkom zijn. Nu de golfmarkt is veranderd moeten we de Noordwijkse misschien wel wat meer in de etalage gaan zetten om ook in de toekomst voldoende leden te trekken, zeker in de wat jongere doelgroep. Ik vind dat de Noordwijkse toonaangevend moet zijn en blijven, een instelling van zo hebben we het hier altijd gedaan dus waarom veranderen past daar niet bij, uit je comfortzone stappen en meegaan met bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij wel. De Noordwijkse doet het prima, maar niet al het potentieel wordt benut.”

Wat kan er beter?

“De baan is al heel erg mooi en goed, maar we willen van een spreekwoordelijke 8,5 naar een 10. We hadden een baancommissie met vrijwilligers die vrij leidend was. In Richard Wing, een Engelsman met veel ervaring in het onderhoud van linksbanen, hebben we onlangs een course manager aangenomen die een grote verantwoordelijkheid krijgt. Ik zou het toejuichen als we nog meer een familieclub worden, dat er natuurlijke aanwas uit de leden zelf komt, zoals ik dertig jaar terug door mijn ouders ben meegenomen. En ik vind het belangrijk dat we als club eenheid uitstralen, intern en extern eenzelfde verhaal vertellen. Om dat te realiseren hebben we een nieuwe functie in het bestuur gecreëerd, communicatie en stakeholder management.”

Zie je voorzitterschap als het runnen van een bedrijf?

“Absoluut. De Noordwijkse draait op betrokken medewerkers en een grote groep vrijwilligers; daar hebben we er gelukkig veel van die geweldig werk doen. Maar met een begroting van rond de twee miljoen euro moet je deze organisatie leiden als een bedrijf.”

Daar gaat ongetwijfeld flink wat tijd in zitten…?

“Ja, maar ik krijg veel energie van het voorzitterschap. Toen ik aan deze klus begon, zat ik midden in een sabbatical, dat was ideaal. Sinds kort heb ik weer een drukke baan (partner bij Amrop Executive Search, red) en ik heb een gezin met twee jonge kinderen en mijn vrouw Mariëlle werkt ook. Corona heeft grote effecten op sportclubs, het is steeds schakelen en improviseren. Dat kost extra veel tijd, niet alleen voor mij maar ook voor de mensen in de diverse commissies en de andere bestuursleden. Mijn streven is dat bestuursleden maximaal tien uur per week kwijt zijn aan werk voor de club, zodat niet alleen gepensioneerden, maar ook jongere mensen naast een drukke baan bepaalde functies kunnen vervullen. Die tien uur is absoluut haalbaar als de organisatie heel goed staat. In deze periode met corona en een aantal belangrijke ontwikkelingen op de club ga ik ruim over de tien uur heen, maar dat is geen probleem. De Noordwijkse zit in mijn hart, het is een voorrecht van deze mooie club voorzitter te mogen zijn.”