Inhoud caddie

Workshop Duurzaam waterbeheer

19 mei 2023

De presentaties van de workshop Duurzaam waterbeheer, gehouden op 19 mei 2023 in Hoeve de Haar in Ambt Delden tijdens de B-NL Challenge op de Twentsche Golfclub.

Inleiding

Niels Dokkuma (teammanager Duurzaam beheer/Agronoom, NGF) leidde de bijeenkomst in met een update over IPM (Integrated Pest Management) en het Nederlandse waterbeleid.

Dokkuma wees erop dat de uitzonderingsregeling voor de sportveldensector in de loop van dit jaar, vermoedelijk op 1 juli 2023, aangepast zal worden. Clubs en banen ontvangen hierover binnenkort bericht. De tabel met uitzonderingen die op dit moment geldt, is te vinden op ngf.nl/pesticidevrijbeheer.

De teammanager Duurzaam beheer sprak ook over het uitgebreid praktijkonderzoek naar schimmelziekten op greens dat in uitvoering is. Verder besprak hij de enquête over golfbaanonderhoud die de NGF in het voorjaar van 2023 heeft gedaan. Hij roept golfbaanbeheerders op om de uitkomsten goed te bestuderen omdat de enqêteresultaten inzicht geven in de wensen en verwachtingen van golfers. De uitkomsten van de enquete worden toegelicht op de pagina ngf.nl/onkruidenquete

De deelnemers aan de workshop (baan- en GEO-commissies, baan- en clubmanagers en (hoofd)greenkeepers) werden ook gewenzen op de voordracht van NGF-bestuurslid Richard Kooloos in de algemene vergadering van 13 mei 2023. Kooloos legde in de av een verband tussen duurzaam golfbaanbeheer en de NGF-campagne Welcome to the club. De voordracht van het NGF-bestuurslid met de portefeuille duurzaam beheer is hier te lezen.

Klik hier voor de presentatie van Niels Dokkuma: IPM & Water

De NGF-publicatie 'Duurzaam waterbeheer - een handreiking'

Tine te Winkel, hydroloog en watereconoom van Acacia Water, gaf een toelichting op de NGF-publicatie 'Duurzaam waterbeheer - een handreiking' die medio mei is verschenen. Te Winkel is de hoofdauteur van deze online publicatie. Voor haar analyse van de problematiek en de oplossingen bezocht ze een tiental golfbanen in Nederland en verzamelde ze best practices op het gebied van duurzaam waterbeheer. In de NGF-publicatie zijn deze best practices op een rij gezet.

De NGF-publicatie 'Duurzaam waterbeheer is te vinden op ngf.nl/handreikingwater.

Klik hier voor de presentatie van Tine te Winkel: Duurzaam waterbeheer golfbanen

Een voorbeeld uit de praktijk: water op De Gelpenberg

Ellen Kroes, clubmanager van de Drentse Golfclub De Gelpenberg, sprak over wateruitdagingen en -oplossingen op haar golfbaan die gelegen is op zandgrond in het Drentse Aalden.

De Gelpenberg zag zich enkele jaren terug gedwongen om de beregeningsinstallatie te vernieuwen. De oude installatie vertoonde steeds meer mankementen en was niet opgewassen tegen de droogte en warmte waarmee golfbanen tegenwoordig te maken hebben. De Gelpenberg gebruikte altijd al weinig water maar dankzij de nieuwe installatie is dat nog veel minder dan voorheen.

Kroes vertelde ook hoe De Gelpenberg contact heeft opgenomen met het lokale waterschap en hoe er nu in goed onderling overleg wordt gewerkt aan het beter vasthouden van water op het golfterrein. Dat zal in de vorm van stuwen gebeuren.

De clubmanager vertelde ook hoe De Gelpenberg dankzij GEO-certificering veel inzicht heeft gekregen in alles wat met duurzaam golfbaanbeheer te maken heeft, van energie tot water.

Klik hier voor de presentatie van Ellen Kroes: Hoe gaan we bij Drentse Golfclub De Gelpenberg om met water?

Waarom deze regioworkshops?

Golfbanen wacht een grote uitdaging: voorbereid zijn op droogteperioden en overvloed aan water. Maar door pro-actief te handelen kunnen clubs en -banen grote problemen voorkomen en ontstaan er ook kansen. In de regioworkshops over duurzaam waterbeheer komen uitdagingen én oplossingen aan de orde en delen gastsprekers kennis, tips en best practices.

De regionale bijeenkomst op 19 mei 2023 werd gehouden in Hoeve De Haar, gelegen naast de Twentsche Golfclub. Na afloop van de bijeenkomst was er gelegenheid om de B-NL Challenge Trophy op de Twentsche Golfclub bij te wonen.