Inhoud caddie

Wat moet iedereen in de golfbranche weten over het WHS?

Bij de invoering van het Wereld Handicap Systeem op 1 maart 2021 gaat er voor spelers best veel veranderen. Het is daarom belangrijk dat iedereen in de golfbranche weet wat de belangrijkste veranderingen zijn zodat clubs en banen de golfers goed kunnen informeren. Deze top 5 van belangrijkste dingen die de golfbranche moet weten over het Wereld Handicap Systeem helpt je op weg. Dit artikel is ook verschenen in Golfmarkt 16

1 De computer rekent de handicap uit

Het World Handicap System (WHS) vervangt het huidige EGA-systeem dat we gebruiken. In Nederland stappen we op 1 maart 2021 over maar daar gaat een transitieperiode aan vooraf. Maar net als nu zal de computer het werk doen. Bij de invoering van het WHS rekent de computer de eerste WHS-handicap van iedere golfer uit. En als een speler na invoering van het WHS een qualifying score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch de nieuwe WHS-handicap van deze golfer uit. 

2 Iedere golfer krijgt een nieuwe handicap

Golfers hoeven niet tot in detail te weten hoe het WHS werkt. Het voldoet om het basisprincipe van het WHS uit te leggen: een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 prestaties in je laatste 20 qualifying ronden. En zoals gezegd: de computer berekent elke keer je nieuwe handicap. 

Maar het is wel belangrijk om spelers te vertellen wat er gebeurt bij de transitie van het EGA-systeem naar het WHS. De kern van dit verhaal is dat de meeste golfers in 2021 een andere handicap zullen hebben. Want bij de invoering van het WHS begint een golfer niet met zijn of haar laatste EGA-handicap. Op de dag dat het Wereld Handicap Systeem wordt ingevoerd, krijgt iedere speler een WHS-handicap waarbij de handicapberekening van het World Handicap System is toegepast op zijn of haar scores in het “EGA-tijdperk”. Omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van het EGA-systeem, zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap.

3 Bij veel spelers zal de eerste WHS-handicap hoger zijn dan de laatste EGA-handicap

Na de invoering van het WHS zal een deel van de spelers een hogere handicap hebben dan voor de invoering. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van de EGA. Een eventuele handicapverhoging is relatief want bij de transitie naar het WHS wordt de handicap van alle spelers “gereset” op basis van de WHS-principes. Maar het is belangrijk om dit te vertellen aan je leden zodat zij niet verrast worden. En het is belangrijk om ze te vertellen dat ze nu al invloed hebben op het verkrijgen van een WHS-handicap die “klopt”, die een betrouwbare weergave is van hun speelsterkte. Zie punt 4.

4 Idealiter heeft iedere golfer minstens 9 qualifying scores in zijn of haar handicaphistorie

Sommige spelers vinden een handicap niet belangrijk, anderen wel. Het verdient aanbeveling om die laatste groep goed uit te leggen hoe ze een WHS-handicap kunnen krijgen die een goede afspiegeling is van hun golfniveau. De beste tip is om veel qualifying rondes te gaan spelen. Nú al, in 2020 en ook begin 2021, want de scores die spelers nu inleveren, worden immers gebruikt voor het bepalen van hun eerste WHS-handicap en ze tellen daarna vaak ook nog een tijd mee. Ideaal gesproken heeft iedere golfer minstens 9 qualifying scores in zijn of haar handicaphistorie, want een WHS-handicap die is berekend op basis van 9 scores is meestal een handicap die goed het spelniveau van een golfer reflecteert. Met een WHS-handicap die gebaseerd is op minstens 9 scores gaat een speler in wedstrijden op gelijke voet met andere spelers de strijd aan. 

“Goede communicatie over het WHS kan een middel zijn om de baanbezetting te verhogen”

Met 9 of meer scores in de handicapgeschiedenis kan het nog steeds zo zijn dat de eerst WHS-handicap van een speler hoger is dan zijn of haar laatste EGA-handicap. Maar de eerste WHS-handicap van een speler is dan in elk geval wel een behoorlijk goede reflectie van het spelniveau van deze golfer.

Leg dit goed uit aan je leden want het kan ertoe leiden dat zij om deze reden dit najaar toch nog wat ronden gaan spelen en nog even wachten met het opbergen van hun stokken. Of dat ze in het nieuwe jaar vaker qualifying scores inleveren. Goede communicatie over het WHS kan dus een middel zijn om de baanbezetting te verhogen.

5 De NGF en GOLF.NL helpen bij de communicatie over het WHS

De handicapcommissie van elke club is op de hoogte van details en op veel clubs is de communicatie over het WHS al lang op gang gekomen via de eigen website, het clubblad en nieuwsbrieven. Is dit nog niet het geval, maak dan nu afspraken met de handicapcommissie over de WHS-communicatie. Hierbij is het goed om te weten welke ondersteuning er is van de NGF en GOLF.NL.

  • GOLF.NL legt het Wereld Handicap System dit jaar stap voor stap uit aan golfers. Video’s en teksten zijn te vinden op golf.nl/whs.
  • Op de hoofdpagina ngf.nl/whs, de informatiebron voor handicapcommissies, is communicatiemateriaal te vinden dat clubs en banen kunnen gebruiken om het WHS aan golfers uit te leggen. De toolkit wordt de komende maanden nog uitgebreid maar je vindt er nu al veel video’s en teksten die gebruikt kunnen worden op jouw website of in je clubblad of nieuwsbrief. Op ngf.nl/whs vind je ook een informatieve podcast van GOLF.NL over het World Handicap System die je kunt delen met jouw leden. In deze podcast worden de belangrijkste vragen van golfers over het WHS op een duidelijke wijze beantwoord. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen