Inhoud caddie

Hoe Golfclub Dirkshorn een grote groep 55-plussers aan het golfen kreeg

27 oktober 2021

Golfclub Dirkshorn deed met succes een beroep op het stimuleringsbudget van de gemeente Schagen om 55-plussers te introduceren in de golfsport. Het resulteerde in een geslaagde samenwerking tussen de gemeente, Dirkshorn Golf Academy en de golfbaan.

Dirkshorn wees de gemeente op de belangrijke sociale functie die een golfclub kan spelen in het leven van ouderen. Ze ontmoeten er leeftijdsgenoten, moedigen elkaar aan om te bewegen en vinden elkaar ook bij andere activiteiten die worden georganiseerd op de club. Als 55-plussers beginnen met golfen, kunnen ze daar tot op hoge leeftijd profijt van hebben. Net zoals van alle fysieke gezondheidsvoordelen van golf. De kilometers die worden afgelegd, de vitamine D3 die het lichaam aanmaakt in de zon, en de natuur die lichaam en geest tot rust brengt. En uiteraard: in coronatijd was golf ook voor ouderen een perfecte ‘anderhalvemetersport’.

In de budgetaanvraag noemde Golfbaan Dirkshorn ook de laagdrempeligheid van golf. Door het unieke handicapsysteem kunnen spelers van elk niveau met elkaar spelen: ervaren en beginnend, jong en oud, fit en niet fit.

Hoe zagen de lessen eruit?

Nadat het budget was toegekend aan Dirkshorn, kon het aantal lessen worden bepaald. Ieder lesblok kende 10 lessen, met 7 deelnemers per groep. In totaal was er plek voor 10 groepen. Mensen konden zich inschrijven voor de woensdag- of vrijdagmiddag of zaterdagochtend. Voor ieder wat wils dus!

Deelnemers betaalden een eigen bijdrage van € 5 per les. Zo’n bijdrage, ook al is die klein, vergroot de betrokkenheid en motivatie van de beginnende golfers.

In augustus 2021 begonnen de lessen waarin de basisbeginselen werden geleerd. Na 10 weken deden ze een theorie-examen en kregen ze hun baanpermissie. De lesgroepen ontvingen wekelijkse nieuwsbrieven met updates van wat ze geleerd hadden, wat ze zelf konden oefenen tussen de lessen door en met informatie over eventuele vervolgstappen.

Dirkshorn beginnerslessen 55-plussers

Geslaagd initiatief

De 55+ golflessen bleken een enorm succes. Meer dan 70 mensen meldden zich aan; er moest zelfs gebruik worden gemaakt van een reservelijst! Van alle deelnemers golft meer dan de helft nog in meer of mindere mate. Twee deelnemers zijn zelfs lid geworden van golfclub Dirkshorn.

De groepslessen hebben hun sociale waarde bewezen. In Whatsapp-groepen houden de deelnemers elkaar op de hoogte en maken afspraken om samen te oefenen of spelen.

Deel van het succes van de 55+ beginnerslessen is dat het plan gemaakt en gedragen werd door het hele personeel van de golfbaan: het schrijven van het plan, het contact met de gemeente, de opmaak en verzending van de nieuwsbrieven, de inrichting en het geven van de lessen. Van de managers tot de pro’s, iedereen droeg zijn steentje bij.

Volgend op het succes in 2021 gaat golfbaan Dirkshorn ook in 2022 een aanvraag dienen bij het Sportakkoord Schagen. 

Ga naar de hoofdpagina Best practices.