Inhoud caddie

Hoe moeten we omgaan met teleurgestelde spelers van wie de handicap fors is gestegen?

Dit betreft het antwoord op een vraag die relevant was bij de overgang van het EGA-handicapsysteem naar het Wereld Handicap Systeem, maar nu niet meer relevant is. Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.

Bij de invoering van het Wereld Handicap Systeem op 1 maart 2021 is de handicap van veel spelers gestegen. Een aantal spelers is hierover heel teleurgesteld. Gelukkig valt het aantal mee, omdat veel spelers door goede clubcommunicatie al wisten dat de transitie naar het WHS tot een handicapverhoging kon leiden. Het WHS berekent een handicap immers op een andere manier dan vroeger.

Wij vinden het ook heel vervelend dat golfers op 1 maart 2021 'opeens' een hogere handicap hadden dan daarvoor. Het is voor sommigen demotiverend maar dat hoeft het niet te zijn als je goed uitlegt waarom de handicap van sommige spelers is gestegen, en dat het meer speelplezier geeft als je handicap klopt.

Dat is ook het antwoord op de vraag: communicatie over het WHS en wat het betekent voor de handicap van je leden is heel belangrijk. In veel gevallen kun je met een goede uitleg aan de clubleden veel vragen, zorgen en teleurstellingen voorkomen of oplossen.

In het najaar van 2020 zijn communicatieteksten gemaakt die clubs kunnen gebruiken om spelers uit te leggen hoe het nieuwe handicapsysteem werkt. Deze teksten - en ook een video waarin het WHS kort wordt samengevat - vind je hier. Je kunt dit communicatiemateriaal gebruiken om je leden te vertellen waarom hun handicap mogelijk is gestegen. Ook op golf.nl/whs vind je veel teksten die je kunt overnemen voor je communicatieberichten.

Als een teleurgestelde speler zich meldt, controleer dan eerst of de handicapverhoging klopt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er nog scores ontbreken of dat sprake is van foute data. Als de verhoging klopt, leg dan met behulp van de communicatieteksten uit waarom dit het geval is. Benadruk daarbij het volgende:

  • Het WHS werkt heel anders dan het EGA-systeem, de handicapberekening werkt heel anders.
  • Een handicapverhoging is relatief. Op 1 maart 2021 is de handicap van álle golfers “gereset” op basis van de WHS-principes. Dat betekent niet dat iemand opeens slechter is dan vroeger.
  • In het WHS is het voor spelers met een EGA-handicap net onder of boven de 36 niet langer zo dat hun handicap niet meer kan stijgen boven de 36. Dit betekent dat als er scores in het systeem staan met resultaten slechter dan handicap 36, dat deze in de WHS-handicapberekening significant kunnen gaan meewegen en dat spelers er rekening mee moeten houden dat hun handicap tot 40 of hoger kan gaan stijgen bij de introductie van het WHS.
  • Wil je een handicap die klopt? Zorg er dan voor dat er minimaal 9 scores in je handicapgeschiedenis staan. Pas als iemand negen of meer scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft, wordt een WHS-handicap betrouwbaar. Bij iedereen die veel scores inlevert zal de 'reset' leiden tot een juiste WHS-handicap. Bij iedereen die zelden scores inlevert zal de WHS-handicap geen goede weergave van de speelsterkte zijn. Maar dat was met het oude handicapsysteem ook het geval.

Benadruk de voordelen van het WHS.

  • Je kunt nu met een paar goede scores heel snel je handicap verlagen, sneller dan vroeger. En als je extreem goed speelt - een zogeheten exceptionele score inlevert - dan beloont het WHS dat met een extra verlaging.
  • Je handicap zal in veel gevallen niet omhoog gaan als je een slechte dag hebt. Want als die slechte score niet gaat behoren tot de 8 scores die je WHS-handicap bepalen, verandert je handicap niet. Maar we geven alle golfers wel een tip: blijf op slechte dagen voor elk punt knokken. In het EGA-tijdperk deed het er niet toe of je 21 of 30 Stableford-punten scoorde, je handicap steeg in beide gevallen maar met 0,1 punt. Dat is nu anders, nu is het zaak om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Want soms zal een slechte score nooit gaan behoren tot de beste 8 scores die de WHS-handicap van een speler bepalen, maar soms wel. En in dat geval stijgt een handicap met 30 Stableford-punten veel minder hard dan met 21 Stableford-punten.

Handicaps die gebaseerd zijn op ronden op par-3 banen

In de tweede Q&A-sessie over de transitie naar het WHS werd deze vraag gesteld: "Een golfer gaat in 2019 en 2020 van handicap 54 naar 39, met name. door 9-holes ronden op een par-3 baan. Nu krijgt ze een transitieverhoging van 11,9 punt, van 39 naar 50,9 . Volgens de methodiek klopt het, maar is dit nu wenselijk? Want hoe leg je uit dat dit wel klopt volgens methodiek? De golfster heeft met veel pijn en moeite (55 kaarten in 2019/2020) haar handicap verlaagd en kan nu eigenlijk weer opnieuw beginnen. Is dit nu echt de bedoeling?" Lees hiervoor de FAQ Waarom krijgen hogere handicappers nu minder slagen op par-3 en par-3/-4 banen? 

Wisselende handicaps in de transitieperiode (januari-februari 2021)

In januari en februari 2021 werd de te verwachten WHS-handicap van spelers getoond in de app GOLF.NL en in clubsoftware. Bij sommige spelers veranderde de WHS-handicap enkele keren, bijvoorbeeld eerst van 18,3 naar 19,6, toen van 18,3 naar 23,8 om uit te komen op 22,6. Dat kon voorkomen als er in die periode nog data ontbraken in de NGF-database. Er zijn in die periode op verschillende momenten ontbrekende scores toegevoegd en daardoor zijn handicaps soms een aantal keer opnieuw berekend en veranderd.

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.