Inhoud caddie

APK voor de baan van morgen

15 maart 2023

Een golfbaan moet zich blijven ontwikkelen voor een gezonde toekomst. Het houdt niet op met de aanleg van een baan. Deze moet, net als een auto, periodieke APK’s krijgen om grote, dure beurten te voorkomen. Een masterplan voor meerdere jaren biedt daarbij houvast. Hoe zet je daarvoor de eerste stappen?

Golfbaanarchitect Jurrian van der Vaart somt een aantal redenen op waarom periodiek keuren en bijsturen van onderhoud en ontwikkeling van de baan van belang zijn. “Een golfbaan staat nooit stil”, begint hij. “De natuur groeit, bloeit en gaat dood. Alles wat op een golfbaan aanwezig is - van beregening tot bunkerzand en afslagplaatsen - slijt en heeft een houdbaarheidsdatum. Ook de ontwikkeling van de golfsport zelf heeft effect op de baan. Meer leden zorgen voor extra druk op de baan en de toekomst van golf is misschien wel korter en sneller.”

Anticiperen

Hij wijst ook op de impact van strengere regelgeving. “Wat we nu doen mag over een aantal jaar misschien niet meer, en wat we zouden moeten doen heeft nu nog geen urgentie. Daar kun je op proberen te anticiperen. We hebben ook steeds meer te maken met langdurige droogte, terwijl extremere neerslag tot een overschot van water leidt. Baan en infrastructuur moeten hierop voorbereid zijn. En op banen waar het ontwerp, de aanleg of de gebruikte materialen niet optimaal zijn geweest, komen vroeg of laat extra problemen om de hoek kijken.”

Maak een masterplan voor je baan

Maar voordat je een baan keurt, zul je als club eerst een duidelijke toekomstvisie moeten formuleren, vindt Van der Vaart. Een plan voor de komende tien jaar. In zijn ogen het belangrijkste document binnen een club.

Het is zaak het onderhoud zo in te richten dat alles zo lang mogelijk meegaat

“Daarin leg je vast wat voor soort baan je wilt zijn, wat je nog mist en welke stappen je wilt zetten. Een succesvolle visie vormt een houvast voor besturen, penningmeesters, baancommissarissen en onderhoudsteams, omdat het heel inzichtelijk maakt wat er gebeurt en nog moet gebeuren. Het is zaak in kaart te brengen wanneer wat vervangen moet worden en het onderhoud zo in te richten dat alles zo lang mogelijk meegaat. Je kunt het resultaat voorleggen aan je leden. Daarmee voorkom je dat je ieder afzonderlijk project steeds weer moet verantwoorden.”

Naar een tijdloze baan

Dit masterplan is voor meerdere jaren leidend, overstijgt bestuurswisselingen of veranderingen binnen een baancommissie en zorgt daardoor voor stabiliteit. “Het uiteindelijke doel is een tijdloze baan waar over tien, twintig of misschien wel vijftig jaar nog steeds met veel plezier op gespeeld wordt door jong en oud.”

Multidisciplinair proces

Specialisten uit verschillende vakgebieden zijn betrokken bij het formuleren en controleren van een visie voor de baan, want ontwerp, constructie, gras, water en natuur komen daarin samen. “Denk onder andere aan de kennis van een agronoom, de ecologische blik van een natuuradviseur, de expertise van de beregeningsfirma en de ontwerpfilosofie van een golfbaanarchitect. Al deze vakgebieden werken met elkaar samen. Op de beste banen versterken ze elkaar ook.”

Al deze vakgebieden werken met elkaar samen. Op de beste banen versterken ze elkaar ook.

Nodig jaarlijks adviseurs uit

Pas nadat je het plan gemaakt hebt, kun je het onderhoud van je baan periodiek beoordelen. Hoe vaak je keurt hangt volgens Van der Vaart af van de aanwezige kennis binnen de club, de eisen van de baan en het beschikbare budget. “Mijn advies is om jaarlijks adviseurs uit te nodigen. Een agronoom heb je soms vaker nodig om de staat van de grasmat en het onderhoud te beoordelen.”

Aanjagers binnen de club

Hij benadrukt dat uitbesteden van deze zaken niet betekent dat er binnen de club niets meer hoeft te gebeuren. “Een ondernemend bestuur, levendige baancommissie en enthousiast greenkeepersteam zijn de belangrijkste aanjagers van een goed masterplan. Zij voelen zich verantwoordelijk voor het succes van de golfbaan en het golfplezier dat leden en gasten hierdoor ervaren.”

Maak een SWOT-analyse voor jouw golfbaan

De SWOT-analyse is een opsomming van kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) en van sterktes (Strengths) en zwaktes (Weaknesses). Een handig hulpmiddel bij het maken van een masterplan. Hieronder zie je een voorbeeld van een SWOT-analyse van een baan waarin de verschillende eigenschappen van deze baan worden beoordeeld. “Deze baan is bestuurlijk zeer betrouwbaar; plannen worden voor tien jaar gemaakt en commissies committeren zich hieraan”, aldus Van der Vaart. “Als het einde van de looptijd in zicht komt, worden de visie en input vanuit alle hoeken weer gevraagd om de komende tien jaar goed door te komen. Pas als alle sterke punten, kansen, zwakheden en bedreigingen in kaart zijn gebracht, kun je als club gericht werken aan de ontwikkeling van je baan.”

Doe dit voor je eigen baan. Wees eerlijk over wat je hebt, wat je kunt zijn en ook waar gevaren op de loer liggen.

Vergelijk investeringen in de baan en maak prioriteitenlijst

Je kunt verschillende investeringen doen op je baan. Sommige kosten weinig, maar leveren wel veel op. “Bunkerrenovaties bijvoorbeeld vergen een relatief lage investering, maar daarmee heb je wel in een jaar je hele baan gerenoveerd. Herbouw van zieke greens kost veel, maar levert ook veel op. Maar je moet goed nadenken of je een gezonde green herbouwt, omdat iemand heeft bedacht dat hij niet op de goede plek ligt. Een damwand ziet er heel chic uit, maar speltechnisch en landschappelijk levert deze investering niks op. Voor dat bedrag kun je ook alle tees herbouwen, de bunkers vervangen en de beregening aanpassen.”

“Als een investering heel duur is en weinig oplevert, dan staat zij laag op je prioriteitenlijst. Misschien moet een beregeningsinstallatie vervangen worden, maar zijn de kosten nog te hoog en moet je daarvoor eerst sparen. In de tussentijds kun je dan andere punten op je prioriteitenlijst aanpakken.”

Hieronder is een begin gemaakt met een vergelijking van de investeringen die je zoal in een baan kunt doen. Vul hierbij enkele zaken aan die op jouw baan spelen.


Heb je vragen aan Jurrian van der Vaart over dit verhaal? Stuur een e-mail naar jv@infinitevarietygolf.nl.

Ga naar de hoofdpagina Golfbaanexploitatie en -management.