Inhoud caddie

Communicatie rondom vogelgriep

Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is zeer klein. Waar moeten golfers op letten om besmetting te voorkomen?

Golfclubs en -banen kunnen deze tekst of delen van deze tekst gebruiken voor communicatie over de vogelgriep. 

Vogelgriep is zeer besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Op golfbanen komen veel (water)vogels voor. Moeten golfers zich zorgen maken omdat ze tijdens een golfronde soms dicht in de buurt van vogels komen?

Op de websites van het RIVM, de rijksoverheid en Vogelbescherming Nederland wordt uitgelegd dat er twee varianten van de vogelgriep zijn. Bij één variant (de laag-pathogene) worden vogels niet ziek. De andere variant (de hoog-pathogene, zoals H5N1) is wel dodelijk voor vogels. Normaal gesproken dragen wilde vogels alleen de laag-pathogene variant bij zich.

Raak een dode vogel nooit aan

Het RIVM zegt dat er voor mensen geen reden is voor zorg: "Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is zeer klein." Vogelbescherming Nederland zegt: "De hoog-pathogene variant H5N1 kan gevaarlijk zijn voor mensen, en er zijn gevallen bekend van mensen die er aan zijn overleden."

Golfers kunnen besmetting met het vogelgriepvirus voorkomen door zich te houden aan de volgende richtlijnen. 

Raak een dode (water) vogel nooit aan

Het allerbelangrijkste is dat je een dode vogel niet aanraakt en de vogel niet verplaatst. Meld aan het secretariaat, de golfclubmanager of de baancommissie dat je een dode vogel hebt gezien. De golfclub of het golfbaanmanagement kan vervolgens bij de hiervoor aangewezen instanties een melding maken van de dode vogel(s). 

Geef het door als je een vogel ziet die besmet is met vogelgriep

Wilde vogels die besmet zijn met vogelgriep kun je aan een aantal kenmerken herkennen. Ze maken vaak ongecontroleerde bewegingen en soms zijn ze versuft. Ook hier geldt: raak de vogels niet aan en meld aan het secretariaat, de golfclubmanager of de baancommissie wat je op welke plaats gezien hebt.

Wees voorzichtig met honden op golfbanen

Op een deel van de golfbanen in Nederland mag een hond mee de baan in. Voor golfers met honden is het belangrijk dat zij honden weghouden van dode vogels. Vogelbescherming Nederland raadt aan om honden aan de lijn te houden, zeker in waterrijke gebieden met veel vogels. Volgens het RIVM kan het vogelgriepvirus in zeldzame gevallen overgedragen worden op honden. Overdracht van hond naar mensen is nog nooit vastgesteld.

Meer informatie voor golfclubs

Ga terug naar de hoofdpagina Toolkit communicatie: clubs > golfers