Inhoud caddie

Het golfregelexamen

Het golfregelexamen is een eerste stap in golf met als doel dat nieuwe golfers veilig spelen en de basisregels kennen. Het examen is een voorwaarde voor het behalen van een handicap. Op deze pagina informeren we golfclubs over het NGF-golfregelexamen.

Het examen is schriftelijk - multiple choice - en bestaat uit 30 vragen, waarvan tien etiquettevragen, 19 regelvragen en één vraag over Stableford. Iemand mag maximaal 60 minuten over het examen doen en is geslaagd wanneer hij of zij 23 van de 30 vragen goed heeft beantwoord. De examens mogen volgens het Reglement Handicap 54 bij hoge uitzondering (bij dyslectische personen) mondeling afgenomen worden. 

Het verdient aanbeveling dat clubs regelinstructiebijeenkomsten organiseren voor nieuwe golfers. Die regellessen worden bij voorkeur in de baan gegeven. Bij deze bijeenkomsten kan de clubpresentatie van de NGF gebruikt worden. Deze presentatie is een introductie tot de golfregels en bevat de belangrijkste regels die iedere golfer moet weten. De clubpresentatie vind je op deze pagina.

Het golfregelexamen kan geoefend via de website GOLF.NL én de app GOLF.NL.

Nadat een speler het golfregelexamen behaalt, registreert de club het resultaat. Het golfregelexamen is onbeperkt geldig.

Voor jeugd tot 14 jaar zijn er negen voorgeschreven ‘Regellessen in de praktijk’, waarin de regelkennis wordt getest. Als een speler alle lessen heeft gevolgd, is hij of zij geslaagd voor het golfregelexamen. Uiteraard kan in sommige gevallen de examinator het golfregelexamen mondeling afnemen.

Clubs kunnen (proef)examens genereren (Nederlands-, Engels- en Duitstalig) via de website club.ngfgolfregelexamen.nl. Clubs hebben een gebruikersnaam en wachtwoord voor deze website.

Het golfregelexamen via de app GOLF.NL

Sinds mei 2023 kunnen nieuwe golfers het regelexamen aanvragen en doen via de app GOLF.NL. De aanvraag komt binnen bij de home club van de golfer. Lees hier meer.

Het regelexamen online

Het regelexamen wordt meestal op de club afgenomen, maar het is ook toegestaan om het regelexamen online af te nemen, bijvoorbeeld middels Zoom of Teams. Klik op de links hieronder voor de richtlijnen van een online examen.