Inhoud caddie

Hoe snel kan een handicap stijgen? Wat is de 'low handicap index', 'soft cap' en 'hard cap'?

De uitleg op deze pagina is bedoeld voor handicapcommissies van golfclubs. Ben je golfer? Ga dan naar golf.nl/whs voor een uitleg van het Wereld Handicap Systeem.

Iedere speler is wel eens uit vorm en heeft wel eens een slechte dag of een slechte periode. Vorm is iets tijdelijks en daarom wordt er bij de handicapberekening van spelers niet alleen gekeken naar hun recente beste scores, maar ook naar hun laagste handicap in het afgelopen jaar (de 'low handicap index', de laagste handicap van een speler in de afgelopen 12 maanden, berekend vanaf de datum van de meest recente score).

Het WHS heeft twee automatische mechanismen - de 'soft cap' en 'hard cap' - die ervoor zorgen dat de handicap van een speler na enkele slechte ronden niet extreem snel hoger wordt. Deze mechanismen treden pas in werking als de handicapgeschiedenis van een speler uit minstens 20 scores bestaat. De handicap van een speler zal nooit meer dan vijf punten hoger worden dan diens laagste handicap in de afgelopen 12 maanden. Dit wordt hieronder nader uitgelegd.

Bij de berekening van een handicap zit er een limiet aan de verhoging van de handicap. Deze limiet wordt berekend ten opzichte van de laagst berekende handicap (low handicap index) van de speler in de laatste 12 maanden. Het is een procedure waarbij er een rem of een harde grens wordt gezet op het verhogen van de handicap. Dit zorgt ervoor dat de handicap van een speler niet te hard kan stijgen.

Er zijn twee punten:

  • Soft cap – het punt waarna de snelheid (de rem) van de stijging van een handicapindex afneemt. Een verhoging van een handicap met meer dan 3 punten wordt afgeremd boven de 3 punten door de soft cap. Als de nieuw berekende handicap meer dan 3 punten hoger is dan de laagste handicap, dan wordt het aantal punten boven de 3 gehalveerd. Bijvoorbeeld: bij een verhoging van 4 punten hoger dan de laagste handicap, wordt de verhoging teruggebracht naar 3,5 punten.
  • Hard cap - het punt dat de maximale limiet voor de stijging van een handicapindex vaststelt. Het maximum zit op 5. Als de verhoging nog meer is dan 5 punten, dan zorgt de hard cap voor een verhoging van maximaal 5 punten boven de laagste handicap.

De soft cap is dus een rem, de hard cap is echt een grens. Meer uitleg over de laagste handicap:

  • De low handicap index wordt alleen toegepast bij een minimum van 20 ingeleverde scores.
  • Bij elke nieuwe ingeleverde score wordt deze laagste handicap opnieuw bepaald.
  • Wanneer iemand meer dan een jaar geen scores ingeleverd heeft, dan wordt de laatste laagste handicap gebruikt. De volgende laagste handicap is dan het dagresultaat van  de laatste score en alle eerdere informatie wordt genegeerd.
  • Als een handicapaanpassing door de handicapcommissie leidt tot verlaging van de handicap, dan wordt de aangepaste handicap de nieuwe laagste handicap, tenzij een lagere handicap nog steeds beschikbaar is.
  • Als een handicapaanpassing door de handicapcommissie leidt tot verhoging van de handicap, dan behoort de handicapcommissie te overwegen de aangepaste handicap als de nieuwe laagste handicap te beschouwen.

In het WHS wordt het mechanisme met de soft cap en hard cap automatisch uitgevoerd. De handicapcommissie hoeft niet zelf berekeningen uit te voeren.

De soft cap en hard cap zorgen ervoor dat de handicap van een speler bij een tijdelijk verlies aan vorm niet zo maar extreem veel hoger wordt. De caps voorkomen daarnaast extreme vormen van handicap-manipulatie door 'duikboten'. Maar indien nodig, bijvoorbeeld in het geval van een blessure, kan de handicapcommissie een handicap hoger zetten dan de handicap die wordt bepaald door de hard cap.

De soft cap en hard cap zijn ook al toegepast bij de berekening van de eerste WHS-handicap van spelers mits een speler op 1 maart 2021 20 of meer scores in zijn/haar handicapgeschiedenis had staan.

In het WHS-webinar in oktober 2020 zijn voorbeelden gegeven van de werking van de soft cap en hard cap (dia 16 tot en met 19). Klik hier voor de Powerpoint-presentatie zonder notitiesklik hier voor de Powerpoint-presentatie met notities, klik hier voor de video-opname van het webinar.

Deze Engelstalige poster legt de werking van de soft cap en hard cap uit. 

Ga terug naar de lijst met veelgestelde vragen.