Beeld: Ronald Speijer
Inhoud caddie

Koppel gelijkgestemden en behoud zo nieuwe leden

4 april 2021

De coronacrisis leidde tot drukte op de golfbanen. Clubs en banen schreven vooral veel jongere leden bij. Dat gebeurde ook bij Golfclub Dirkshorn. Welke stappen werden gemaakt afgelopen jaar en wat doet de club om de nieuwe leden te behouden?

Golflclub Dirkshorn begroette in 2020 zestig nieuwe leden en overschreed die grens dit jaar al half april. De aanwas bestaat vooral uit herintreders, golfers die in coronatijd hun golfclubs weer tevoorschijn haalden en dan met name jongere golfers, vertelt baanmanager Milan Smit. De leeftijdscategorie van dertig tot vijftig jaar vertoont de grootste groeicurve en vormt inmiddels 30 procent van het ledenbestand. Deze categorie nieuwkomers oordeelt bovendien positief over de eerste ervaringen en bezorgde Dirkshorn een hoge score in Players 1st. Ook op leadingcourses.com geven gastspelers in hun review hoog op van de gastvrijheid.

Onbekend maakt onbemind

Terug naar maart 2020. Veertien dagen na de eerste werkdag van Smit bij Dirkshorn ging Nederland in lockdown en sloten de golfbanen. “In die periode hebben we instructievideo’s opgenomen met onze pro, zo probeerden we onze leden actief en gebonden te houden”, blikt Smit terug. Hij benutte de golfloze weken in het voorjaar verder om zijn ideeën voor de werving van nieuwe leden uit te werken. Een belangrijke opdracht bij zijn aanstelling. Prioriteit had het vergroten van de naamsbekendheid van de baan gelegen tussen Schagen en Alkmaar. “We hebben snelle greens, goede fairways en de baan is de hele winter prima bespeelbaar. Maar dat wisten veel mensen in de regio nog niet”, vertelt de jonge manager, die de hogere hotelschool volgde en in verschillende branches ervaring opdeed in sales en marketing.

Iemand die binnenkomt, treft direct een glimlach en krijgt een vriendelijke ontvangst

Instagram

Smit verbeterde daarom de online zichtbaarheid van de golfbaan. Door frequenter posts te plaatsen op social media, waardoor het aantal volgers op Facebook steeg van 900 naar 1200, en een online advertentiecampagne. “In korte tijd bereikten we hiermee gericht een grotere doelgroep. Dat effect zien we nu terug in de grotere regio waaruit onze nieuwe leden en greenfeespelers afkomstig zijn.” Hij liet ook het gebruik van de socialmediakanalen nader onderzoeken. Een van de opmerkelijke bevindingen vond hij het groeiend aantal volgers van Dirkshorn op Instagram in de leeftijd van dertig tot vijftig jaar. “Een belangrijke doelgroep voor ons. Terwijl het beeld bestaat dat dit platform vooral voor de jeugd is. Daar liggen dus mogelijkheden voor ons.”

Nieuwe leden verbinden

Hij maakte gebruik van storytelling om onder woorden te brengen waar Golfbaan Dirkshorn voor staat. “Wat zijn onze kernwaarden, hoe benaderen we mensen en waar liggen onze kansen?”, somt hij enkele vragen op waarmee hij het verhaal van Dirkshorn vorm gaf. Smit wil de golfbaan toegankelijker maken door “in alles gastvrijheid uit te stralen”. Daar werkt iedereen binnen de club als een hecht team nu hard aan, zegt hij. “De eerste indruk is bepalend. Iemand die binnenkomt, treft direct een glimlach en krijgt een vriendelijke ontvangst. Golf is voor iedereen. We willen mensen een thuisgevoel geven en ons restaurant als de huiskamer daarvan laten ervaren. Wanneer iemand er een emotie bij krijgt, zal hij minder snel vertrekken.”

Gelijkgestemden

Smit voert welkomstgesprekken met nieuwe leden en informeert dan naar hun wensen en behoeften. “Waar ligt hun interesse? Wil je optrekken met je eigen vriendengroep of speel je liever alleen? Iemand die competitief ingesteld is, stellen we voor aan een golfer die een trainingsmaatje kan worden. Mensen die vooral voor de gezelligheid spelen, introduceren we bij een groepje met wie ze ook een drankje kunnen drinken op het terras. Op die manier proberen we nieuwkomers te koppelen aan gelijkgestemden en daarmee te binden aan de club. Ik zorg dat ik zichtbaar en aanspreekbaar blijf, zodat ik onduidelijkheden snel kan ophelderen. Ik merk vaak dat leden iets niet hebben meegekregen. Dan verduidelijk ik het en raad ze aan ons te volgen op Facebook en zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Die kleine dingen kunnen het verschil maken en ervoor zorgen dat mensen erbij gaan horen.”

De dames hielden contact via een groepsapp die we aanmaakten, de groep heeft standgehouden en traint nu gezamenlijk elke week

Ladies funday

Dirkshorn wil de komende jaren meer vrouwen laten kennismaken met golf en binden aan de club. Met een gericht aanbod, legt Smit uit. Afgelopen jaar liep een succesvolle pilot. “Leden van de damesselectie nodigden op ons verzoek vriendinnen uit voor een ladies funday. Dat leverde dertig aanmeldingen op. Op de baan maakten zij op een laagdrempelige manier kennis met golf en we organiseerden aansluitend een gezellige avond. Dat kon toen nog, onder bepaalde voorwaarden. In de gesponsorde goodiebag zat een aanbod voor een Golfstart-pakket. Die lessenreeks hebben we afgesloten met een wedstrijdje en weer een leuke avond. Daarnaast hielden de dames contact via een groepsapp die we aanmaakten. Deze groep heeft standgehouden en traint nu gezamenlijk elke week. We willen dit project daarom dit jaar nog groter oppakken zodra het weer mogelijk is.”

Vitaliteit

Smit werkt daarnaast aan een aanbod om niet-golfende 55plussers in beweging te brengen en op de golfbaan met elkaar te verbinden. Hij benaderde de gemeente voor een financiële bijdrage om de prijs voor de groepslessen laag te kunnen houden. Hij is voor dit programma ook in gesprek met een ouderenbond en verschillende zorginstellingen. “We willen ons profileren als een sociale en maatschappelijk betrokken vereniging. We bereiken hiermee een grote groep die nog niet golft. Na de pandemie zal vitaliteit nóg nadrukkelijker op de agenda komen. De weinige leden van onze club die met corona besmet raakten, waren gelukkig spoedig hersteld. Dat betekent ook dat ze fit zijn. Golf is bij uitstek geschikt om tot op gevorderde leeftijd te bewegen en weerbaar te blijven.”

Saamhorigheid

Dirkshorn streeft naar een passend aanbod voor iedere doelgroep. “Voor jong én oud”, onderstreept Smit. “Het mooiste zou zijn als al die verschillende groepen ook met elkaar een geheel gaan vormen, want die saamhorigheid is toch de essentie van een vereniging. En hun enthousiasme dan weer overdragen op anderen die snel opgenomen worden, waardoor de vriendengroepen zich verder uitbreiden.”

Ga naar de hoofdpagina Best practices op het gebied van ledenwerving en -behoud.