Inhoud caddie

Alles wat je moet weten over de spelvorm maximum score

Sinds 2019 is er een officiële nieuwe qualifying spelvorm met de naam ‘maximum score’. Deze spelvorm is nog niet zo bekend maar het is een leuke variant om op de wedstrijdkalender te zetten, want maximum score is minder “wreed” dan een gewoon strokeplay.

In dit artikel belichten we qualifying maximum-scorewedstrijden voor individueel spel en met handicapverrekening.

Maximum score is een vorm van strokeplay waarbij jouw score door de commissie per hole op een bepaald aantal slagen wordt gemaximeerd, bijvoorbeeld op “twee keer par”. Op een par 5 is de maximum score dan dus 10. Je mag de bal dus op een gegeven moment oppakken als je op een hole eerst in het water slaat, dan out of bounds, dan plugged in de bunker en dan weer in het water (waar je in een gewone strokeplaywedstrijd moet doorgaan tot het bittere eind, totdat de bal in de hole van de hole zit).

In maximum score is de bruto score van een speler per hole gebaseerd op het aantal slagen (zowel gedane slagen als opgelopen strafslagen), maar de speler krijgt bij de berekening van het wedstrijdresultaat niet meer dan de maximum score, zelfs als zijn/haar daadwerkelijke score hoger is.

Je kunt de spelvorm maximum score beschouwen als “strokeplay light” of “strokeplay voor beginners"

Met maximum score beleeft een speler nooit een nachtmerrie zoals het maken van een 13 op een par 4. En een ander groot voordeel van maximum score boven strokeplay is dat een maximum-score wedstrijd sneller gespeeld kan worden dan een gewone strokeplaywedstrijd. Het kost immers nogal veel tijd als iemand in een strokeplaywedstrijd een 13 maakt op een par 4... Door de maximering van de score per hole kan het spel redelijk vlot verlopen. Om de speelsnelheid te bevorderen is het wel zaak dat de commissie spelers aanmoedigt om het spelen van een hole te stoppen wanneer de maximale score voor de hole is bereikt.

Voorbeeld

We nemen als voorbeeld een wedstrijd waarbij de commissie heeft bepaald dat de maximum score op elke hole vijf boven par is. De eerste hole is een par 5. De maximum score op deze hole is dus 10 (5+5). Wie een par maakt op hole 1 doet het goed. Wie een 9 maakt, zit één slag onder de maximum score. Wie na 10 slagen nog niet heeft uitgeholed, kan de bal oppakken en mag een 10 noteren. Wie een 11 maakt op de eerste hole, moet een 10 noteren want 10 is de maximum score op hole 1. (Maar mocht de speler toch een 11 genoteerd hebben, dan moet de commissie deze 11 corrigeren in een 10; zie verderop.)

Hole 2 is een par 3 en hier is de maximum score dus 8 (3+5). En op hole 3, een par 4, is de maximum score 9 (4+5). Etc.

Je kunt de spelvorm maximum score beschouwen als “strokeplay light” of “strokeplay voor beginners. Maximum score is puurder golf dan Stableford want het is de kunst om op elke hole een goede bruto score te maken en niet uit de bocht te vliegen. Maar het is geen ramp als je toch ontspoort op een hole. Ook voor spelers met een hoge handicap is maximum score daarom een goede spelvorm, in een maximum-scorewedstrijd laat ze wennen aan gewoon strokeplay.

Details voor wedstrijd-, regel en handicapcommissies

De regels die gelden bij maximum score staan in The Rules of Golf bij Andere vormen van individueel strokeplay en matchplay. Hieronder lichten we de belangrijkste aandachtspunten toe voor wedstrijd- , regel- en handicapcommissies.

Een maximum-scorewedstrijd is qualifying mits de commissie de maximum score niet lager zet dan netto dubbel bogey. Als de golfbaan en de wedstrijdvorm beide voldoen aan qualifying condities, dan is de wedstrijd automatisch qualifying en moeten scores worden verwerkt voor handicapdoeleinden. De wedstrijduitslag wordt bepaald door het aantal slagen dat de deelnemers behalen in de maximum-scorewedstrijd. De uitslag staat los van de score die wordt gebruikt voor handicapdoeleinden. Net als in een gewone strokeplaywedstrijd heeft iedere deelnemer dus een wedstrijdscore die gebruikt wordt voor de uitslag (bijvoorbeeld 99 slagen bruto en 72 slagen netto) én een score die gebruikt wordt voor de berekening van de nieuwe handicap (bijvoorbeeld een aangepaste bruto score van 92 slagen en een dagresultaat van 27,0).

Maximum score is een echte test maar minder wreed dan strokeplay!

Het is net als anders noodzakelijk dat de deelnemers op elke hole hun bruto score noteren en invoeren in de zuil of de clubsoftware. Dan wordt na verwerking van de wedstrijd automatisch de nieuwe handicap van de spelers berekend. Bij maximum score geldt dan het volgende: wanneer een speler om wat voor reden dan ook niet uitholet op een hole, krijgt hij/zij de maximum score voor die hole.

De commissie kan de maximum score op de volgende manieren vastleggen.

  • Ten opzichte van de par van de hole. De maximum score is bijvoorbeeld “vijf boven par” of “tweemaal par”.
  • Als een vast getal. Dan is de maximum score bijvoorbeeld “8”, “9” of “10”.
  • Gekoppeld aan de handicap van de deelnemer. Bijvoorbeeld: “De maximum score is netto dubbel bogey”.

Het is aan te bevelen om het bij een eerste maximum-scorewedstrijd simpel te houden en de maximum op vijf boven par te houden, zeker als er ook minder goede spelers aan de maximum-scorewedstrijd meedoen. Organiseer je een maximum-scorewedstrijd voor spelers met handicap 16 of lager, dan kun je de maximum score lager zetten, bijvoorbeeld op “drie boven par”. Bij een maximum-scorewedstrijd op een par-3 baan kun je de maximum score heel gemakkelijk vaststellen als een vast getal, bijvoorbeeld “7”.

Het verdient ook aanbeveling om de spelers van te voren te instrueren dat ze de maximum score invullen op een hole waar ze de bal hebben opgepakt. Mocht een speler op een bepaalde hole geen score genoteerd hebben of een score hoger dan de maximum score, dan moet de commissie op deze hole de maximum score in te vullen.

De handicapverrekening bij een maximum-scorewedstrijd werkt heel eenvoudig. Bij alle deelnemers worden alle (gemaximaliseerde) scores opgeteld en van dat totaal worden de handicapslagen afgetrokken. Bij een wedstrijd met handicapverrekening is de commissie verantwoordelijk voor het verrekenen van het aantal handicapslagen met de behaalde score per hole.

Op ngf.nl/whs vind je de geadviseerde playing handicap-percentages voor Maximum score.

Voorbeelden van scorekaarten

Dit is een scorekaart van een deelnemer aan een maximum-scorewedstrijd voor spelers met een handicap van 36,0 tot en met 54 waarbij de maximum score is vastgesteld op vijf boven par.

hole  par  score 

door commissie in te vullen
maximum score

 bruto resultaat
1 11  10  10
3 7   7
4 9   9
4 8   8
5 4 10 9 9
6 3 8   8
7 5 10   10
8 4 9   9
9 4 niet uitgeholed 9 9
        79

Dit is een scorekaart van een deelnemer aan een maximum-scorewedstrijd op een par-3 baan waarbij de maximum score is vastgesteld op 3 boven par.

hole  par  score  door commissie in te vullen
maximum score 
bruto resultaat 
3 6   6
2 3 niet ingevuld 6 6
3 3 5   5
4 3 4   4
5 3 7 6 6
6 3 5   5
7 3 4   4
8 3 5   5
9 3 6   6
        47

 

en accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Lees ook het artikel Spelvormen voor clubwedstrijden.

Ga terug naar de hoofdpagina De golfregels: een toolkit voor clubs.