Inhoud caddie

Online video training OnCourse Nederland

OnCourse Nederland is het voortraject naar GEO-certificering. Ga je aan de slag met de portal OnCourse Nederland? Bekijk dan deze online video trainingen.

OnCourse Nederland is de online portal die is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Na het doorlopen van het programma kan internationale certificering door de GEO Foundation worden aangevraagd.

De NGF stimuleert alle clubs om het GEO-certificaat te behalen. Als onderdeel van de begeleiding worden er geregeld workshops gehouden over het gebruik van OnCourse Nederland. Daarnaast hebben we een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen samengesteld en op deze pagina worden verschillende onderdelen van OnCourse toegelicht in video's die gezamenlijk een online training vormen.

Training door Koert Donkers (NGF Duurzaam Beheer/Agronomie)

Waarom OnCourse en hoe werkt het?

Aan de gang met OnCourse: tools.

Training door Ronald Buiting (adviseur)

Certificeringsproces in 3 fasen

 Starten met OnCourse

De Golfbaandataviewer

Hulpmiddelen bij de nulmeting

Visie en werkplan

Tips

 

Ga terug naar de GEO-hoofdpagina.