Inhoud caddie

Tips voor clubs om de regelkennis van golfers te vergroten

Het regelboekje lezen om de regels (beter) te leren spreekt weinig golfers aan. Er zijn leukere manieren om de regelkennis van clubleden te vergroten. Op deze pagina zetten we elf ideeën op een rij.

Algemeen

Denk bij het voorbereiden goed na wie de doelgroep is (beginners, hoge handicappers, competitiespelers, jeugd, senioren, etc.) Denk ook goed na over het ideale moment, het ideale aantal deelnemers en de ideale frequentie van een regelkennisvergrotende actie! Focus op de belangrijkste regels en niet op regelsituaties die zelden voorkomen, het is leuker en nuttiger om juist veel voorkomende fouten op je eigen baan te behandelen. Behandel niet alleen de regels maar ook de etiquette: veiligheidsvoorschriften zijn belangrijk!

Leg de regels bij voorkeur uit in de baan

1 Regelcursus in de baan

De allerbeste manier om de regelkennis van golfers te vergroten is om de regels uit te leggen in de praktijk: in de baan – in een bunker of hindernis, op de green of een tee, etc.
Als golfers zien hoe je moet handelen in concrete gevallen, dan snappen ze en onthouden ze de betreffende regel beter.
  • Het is leuk om de teaching professional bij de cursus te betrekken. Laat de pro bijvoorbeeld een bal spelen en bespreek de regelsituatie die na zijn slag ontstaat.
  • Vraag een greenkeeper om voor te doen hoe je een pichmark goed repareert, hoe je een divot aanstampt en hoe je een bunker op de juiste manier aanharkt.
  • Zeker de jeugd heeft meer aandacht als de regels buiten uitgelegd worden, in plaats van aan de hand van een boek of een presentatie. Lees het artikel Inspiratie voor regellessen voor de jeugd.

2 Een handleiding voor regelgevallen in de eigen baan

Golfers staan misschien niet te trappelen om alle regels te leren maar ze willen vaak wel weten hoe ze moeten handelen bij bepaalde situaties op hun eigen baan. Haak daar op met een gids die uitlegt hoe je moet handelen bij veel voorkomende regelsituaties op hole 1, 2, 3, etc.

Een voorbeeld: Golf Ockenburgh heeft een baanboekje gemaakt met de titel: De belangrijkste golfregels in de praktijk. De regel- en handicapcommissie van de club “hoopt met het boekje de parate kennis van de golfregels en het goed toepassen daarvan te bevorderen”. In het baanboekje worden de belangrijkste regels op de holes toegelicht. Een voorbeeld:

“Op de scheiding tussen de holes 6 en 7 staan aangepaalde bomen (abnormale baanomstandigheid). Indien de bal naast of onder zo’n boom komt, moet je deze ontwijken zonder strafslag als je met je stand of slag er hinder van ondervindt. Je dropt de bal volgens de regels binnen één clublengte vanaf het referentiepunt (16-1-a) (…).”

Golfvereniging Krimpenerhout heeft op de clubwebsite speeltips gecombineerd met regeltips: De golfregels toegepast op onze baan. Een voorbeeld:

“Aan de rechterzijde van hole 1 bevindt zich een hindernis. Met een fijne slice naar rechts kunt u in deze hindernis terecht komen die is voorzien van rode palen. U moet nu dus de regels voor de hindernis toepassen, mits u zeker weet dat de bal in deze hindernis ligt. U zou dan in principe 4 mogelijkheden hebben om het spel voort te zetten, uiteraard altijd met één strafslag. (…)”

baan- en regelboekje ockenburgh
Klik op de afbeelding om het boekje te bekijken.

3 Een buddysysteem

Ervaren golfers zijn prima in staat om de belangrijkste golfregels en etiquettevoorschriften uit te leggen aan beginnende golfers. Maak daar gebruik van.
  • Organiseer een 9-holes toernooi voor beginners met in elke flight een buddy die gedurende de ronde de regels en etiquette uitlegt. Combineer het toernooi met een regelquiz na afloop.
  • Af en toe kunnen reguliere non-qualifying wedstrijden ook volgens het buddysteem ingedeeld worden.
  • Maak ervaren leden regelmentor van een onervaren speler die ze bij de club hebben gehaald.

4 Een regelquiz in het clubhuis

Ideaal in de winter als het vroeg donker is: organiseer een (pub)quiz over de regels. Verdeel de deelnemers in groepjes die mogen overleggen voordat ze antwoord geven. Geef een prijs aan het winnende team. Gebruik bij voorkeur foto’s, illustraties en filmpjes bij de regelquizvragen, dan gaan de regels leven. (Hier staan veel filmpjes waarin de regels worden uitgelegd.)

  • Een variant van een gewone regelquiz is een Memory-spel met plaatjes van regelsituaties.
  • Nog een variant: verdeel de groep in teams en verdeel vragen over regelsituaties over de teams. De teams moeten een filmpje maken van hun regeluitleg. Zo verdiepen ze zich in de materie. Het vertonen van alle filmpjes (op een mobiele telefoon, een computer of een scherm) is leerzaam en leuk.
  • Vooral leuk voor jeugd maar ook voor volwassenen: een Ren je rot regelquiz. Bij Ren je rot gaan groepen kinderen de strijd met elkaar aan. De quizmaster stelt meerkeuzevragen en de kinderen rennen naar het vak van hun keuze.
  • Ganzenborden met regels. 

5 Menukaartje met regelvragen

Zet op elke tafel in het clubhuis een menukaartje met aan de ene kant een regelvraag en aan de andere kant het antwoord. Tijdens een kop koffie wordt de regelvraag gelezen. Ververs de menukaartjes geregeld.

6 Een boek met regelvragen en –antwoorden in het clubhuis

Leg een boek in het clubhuis waarin de leden een regelvraag kunnen opschrijven. De regelcommissie schrijft het antwoord erbij zodat iedereen weet hoe je in bepaalde situaties moet handelen.

7 Een regeltip op de wc's

Op Golfbaan Het Woold kun je niet om de regels heen; hier worden regeltips opgehangen in de toiletten. Ververs de tips elke maand of elke twee weken ...

8 Een regelprijsvraag op de clubwebsite

Plaats elke twee weken een regelvraag op de website, met een prijs voor een van de golfers die het goede antwoord geeft. Gebruik Facebook en andere social media om de leden op elke nieuwe regelprijsvraag te wijzen.
Social media zoals Facebook lenen zich uitstekend voor een regelprijsvraag

9 Een regelfilmpje en regelvraag op social media

Social media zoals Facebook lenen zich uitstekend voor een regelprijsvraag aan de hand van een opmerkelijk regelfilmpje of een foto. Plaats eens in de twee weken een regelprijsvraag. Maak zelf eens een filmpje; de leden gaan het eerder bekijken als de regelvraag of -uitleg komt van iemand die ze kennen. Stel een prijs beschikbaar voor golfers die het goed antwoord geven.  

 

10 Een regelvraag voor of na een wedstrijd

Behandel voor of na een wedstrijd (en bij de alv of bij de nieuwjaarsreceptie) een regelsituatie. Of deel een formulier met regelvragen uit aan de wedstrijddeelnemers waarmee ze punten kunnen verdienen. Of vraag de deelnemers na een wedstrijd of ze regelsituaties zijn tegengekomen zodat die meteen besproken kunnen worden.

11 Een online regelquiz

Op de website create.kahoot.it kan een online regelquiz aangemaakt worden die vervolgens op de clubwebsite geplaatst kan worden.


In dit Word-document vind je vragen, gerangschikt per regel, die gebruikt kunnen worden als je een eigen quiz maakt. Heb je meer ideeën? Laat het ons weten, dan voegen we die toe aan deze lijst.

Ga terug naar de hoofdpagina De golfregels: een toolkit voor clubs.