Inhoud caddie

Clarifications: toelichtingen op de regels

De R&A en USGA publiceren geregeld "Clarifications", toelichtingen en aanvullingen op de regels. Je vindt de clarifications hier.

De Clarifications van de R&A en USGA verduidelijken de regels die in 2019 zijn ingevoerd.

Voor regel- en wedstrijdcommissies is het van belang deze verduidelijkingen goed te lezen om vragen van spelers over de interpretatie van de nieuwe regels beter te kunnen beantwoorden. Ga naar randa.org en kijk onder het kopje Rules Clarifications.

Ga terug naar de hoofdpagina De golfregels: een toolkit voor clubs.