Inhoud caddie

Hoe organiseer ik een Birdwatching Day?

​Wil je als club of baan meedoen aan de NGF Birdwatching Day? Maak dan gebruik van deze tips om het evenement tot een succes te maken.
 • De NGF Birdwatching Day voor golfbanen is een ochtend waarop vogelsoorten geteld worden op zicht en geluid. Elke golfbaan kan meedoen.
 • De Birdwatching Day voor golfbanen wordt meestal vroeg in mei gehouden. Meestal is dit een dag in de Nationale Vogelweek die wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. 
 • De clubs organiseren de vogeltelochtend zelf. Zij vragen een vogeldeskundige onder de leden, of een vogelaar van een natuurorganisatie uit de regio, om de vogeltelochtend te leiden. Bijna altijd is er wel een vogelaar onder de leden. Om in contact te komen met andere vogelkenners, kun je vogelwerkgroepen in de regio benaderen. Men vindt de vogelwerkgroepen op de website van Vogelbescherming Nederland.
 • Elke golfbaan en -club kan de vogeltelling op een eigen manier invullen. De meest voorkomende manier is een vogeltelwandeling door de baan, vroeg in de ochtend. De deskundigen kunnen namelijk vaak leuk vertellen over de vogels die zij zien of horen, maar ook over de natuur op de golfbaan. Daarom maken veel clubs een activiteit van de Birdwatching Day die ze ruim van te voren aankondigen. Met een uitnodigende tekst worden golfers en niet-golfers uitgenodigd om mee te wandelen op de vogeltelochtend. Bijvoorbeeld een tekst als deze: "Op 11 mei gaan we onder leiding van een deskundige vogelsoorten spotten op de Birdwatching Day. Iedereen is welkom. Het begint om 7 uur - we verzamelen bij het clubhuis - en om 9 uur drinken we een kop koffie in het clubhuis. Leer meer over de vogels en de natuur op onze baan en wandel mee!" De “ronde” wordt afgesloten met een kop koffie of thee. De kenner kan dan met behulp van vogelboeken nog wat meer vertellen over verschillende vogelsoorten.
 • Sommige clubs organiseren na de vogeltelwandeling een ontbijt. Zo lok je nog meer deelnemers, zeker als het ontbijt tegen korting aanbiedt. 
 • Bij voorkeur organiseer je de Birdwatching Day voor golfers én niet-golfers. De activiteit is namelijk ook interessant voor natuurliefhebbers in je regio die geen golf spelen. Hoe meer mensen de natuurwaarden op je golfbaan zien, hoe beter. Breng de Birdwatching Day op je golfbaan dus goed onder de aandacht in jouw regio. Het verdient aanbeveling om regionale media een persbericht over de Birdwatching Day op je golfbaan te sturen. Plaats ook ruim van tevoren berichten op social media.
 • Er zijn ook clubs die de NGF Birdwatching Day koppelen aan een activiteit voor kinderen (bijvoorbeeld vogelhuisjes bouwen).
 • De aanvangstijd mag de club zelf bepalen. Vaak is de aanvangstijd 06.30 of 07.00 uur. Maar op sommige clubs begint de wandeling al om 05:30 uur omdat vogels heel vroeg opstaan ... 
 • Clubs die meedoen aan de Birdwatching Day hoeven zich niet aan te melden, maar de NGF ontvangt na afloop graag een tellijst (zie verderop). Deze tellijst (een Excel-bestand) wordt na afloop ingevuld door de leider van de vogeltelochtend. Stuur de tellijst na afloop aan de NGF en bewaar de tellijst om vergelijkingen te kunnen maken met komende jaren. De tellijst is niet in een alfabetische volgorde ingedeeld, maar volgens soortgroepen en -families, zoals gehanteerd in de betere vogelgidsen en volgens (inter)nationale afspraken.
 • Er is gekozen voor een vaste datum begin mei omdat er dan een goede vergelijking tussen verschillende jaren gemaakt kan worden. Maar als de nationale datum voor de Birdwatching Day slecht uitkomt, dan mogen clubs de vogeltelochtend op een andere dag organiseren.
 • Hoe beter de communicatie rondom de Birdwatching Day, hoe meer mensen meewandelen. Zorg er daarom bijvoorbeeld voor dat de Birdwatching Day op de jaarkalender komt te staan, dan zijn je leden op tijd op de hoogte en wandelen er meer mensen mee. 
 • Het verdient aanbeveling om een paar foto's te maken van de vogeltelochtend en een kort, enthousiast verslagje te maken. Vermeld in dat verslag ook welke vogels zijn gespot en vertel over de natuur op de golfbaan. Met een enthousiast verslag op de website of in de nieuwsbrief werf je deelnemers voor de volgende keer en maak je niet-deelnemers bewust van de natuur en vogels op de golfbaan.
 • Er is promotiemateriaal beschikbaar voor de Birdwatching Day.

Ga terug naar de hoofdpagina ngf.nl/birdwatchingday.